Vogelclub

Ben je een Elsrijker die wil meedoen met de vogelclub, neem dan even contact op met Hans Steenvoorden.

Wij hebben de volgende plannen:

Bestemmingen op volgende tochten:
– Middelpolder
– Bovenkerkerpolder, met name westzijde bij de compensatieplassen (veel leuke soorten)
– Vijfhoek (achter de Maxis)

Ideeën:

– “projectje”: nestkastjes (laten) ophangen en

– monitoren in “ons” parkje achter de Kruiskerk.

Trudy du Chattel, Hans Steenvoorden

contact: hans.steenvoorden@gmail.com

 

 

Activiteiten in 2017 waren:

3 December

Zaterdag 3 december stond er een bezoek aan een ransuilen roestplaats op het programma. Aanvankelijk was het de bedoeling om naar Uithoorn te gaan, maar volgens de berichten zaten daar heel weinig uilen en soms zelfs geen. Om die reden hebben we het wat verderop gezocht en zijn naar Heemskerk gegaan. We zouden met zijn vieren gaan, maar op het laatste moment vielen er twee mensen af. Dus zijn we met zijn tweeën op uilenjacht gegaan. Het was nog flink zoeken; in het nabijgelegen parkje bleken ze niet te zitten. Wel veel leuke zangvogeltjes.
Maar uiteindelijk hebben we de juiste plek gevonden: zeven ransuilen in een berk midden in de straat. Wat een mooie vogels met hun oor pluimen en hun grote oranje irissen !

7 Mei

Zaterdag 7 mei heeft vogelclub Elsrijk een bezoek gebracht aan Waverhoek, een plas- drasgebied in Waverveen, in de buurt van Botshol.

Het was fraai zomerweer en alleen al daarom een feestje om er te zijn.
Volop gekweel van de vogels in het riet en allerlei waad- en watervogels druk bezig op het water en in het slib langs de oevers.

Er was een aantal vogelaars aanwezig met telescopen, die ons met plezier mee lieten kijken.

Een paar krenten uit de pap:

drie overvliegende steltkluten, een eiland vol broedende kluten, een paar kuiltjes draaiende kleine plevieren, een groepje huiszwaluwen dat modder aan het verzamelen was voor hun nesten, een tweetal zomertalingen, heel veel uitbundig zingende rietzangers en rietgorzen en een blauwborst de zich heel eventjes maar liet zien.

Een complete lijst met waarnemingen in bijgevoegd document.

————————————————————————————————

Donderdagavond 24 maart

Donderdagavond 24 maart zijn we met zes deelnemers naar het Landje van Geijsel in Ouderkerk gegaan. Helaas was het nogal somber weer, gelukkig was het wel droog. Zodra we aankwamen hoorden we alom het geluid van de grutto’s. Er stonden er een paar duizend!
Mooi om ze weer te zien na hun jaarlijkse afwezigheid vanaf augustus.
Er waren ook honderden kieviten en kokmeeuwen te zien. Natuurlijk waren de krakeend, slobeend, wilde eend en wintertaling ook van de partij. Spectaculair om te zien en te horen was het zo nu en dan – om voor ons niet merkbare reden – opvliegen van enorme hoeveelheden weidevogels en meeuwen, die kort daarna dan weer bijna op dezelfde plek neerstreken. Na ruim een halfuur hielden we het vanwege de kou en de invallende schemering voor gezien en gingen weer huiswaarts. Het volgende tochtje staat gepland voor de eerste helft van mei, naar de Waverhoek. Daar valt dan naast van watervogels te genieten van zangvogeltjes als blauwborst, rietgors en rietzanger.

————————————————————————————————

Zaterdag 18 juli 2015
Deze zaterdag zijn we met zijn drieën naar De Groene Jonker bij Zevenhoven geweest.
Het was zonnig, maar een beetje fris zomerweer.

Weliswaar laat de Blauwborst zich in juli niet meer horen of zien, maar er is nog genoeg te beleven op vogelgebied. Zo zat er een Rietgors uit volle borst te zingen bovenin een rietsigaar, hoorden we overal Kleine Karekieten en voerden Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen hun onnavolgbaar acrobatische vluchten uit. Het water in de plassen stond erg laag en was daarom een uitstekend foerageergebied voor allerlei waadvogels. Het leukste was een grote groep ruiende Kemphanen, waarbij de bonte kleuren van het broedkleed van de mannetjes nog duidelijk te zien waren.
Indrukwekkend was het binnenvallen van een enorme formatie Grauwe Ganzen.

Net als vorig jaar waren er ook nu weer veel vlinders te bewonderen, zoals koolwitjes, dagpauwogen en atalanta’s.

Een lijst van alle door ons geziene vogels:
aalscholver, fuut, blauwe reiger, wilde eend, bergeend (veel van die wonderlijk gekleurde halfwas exemplaren), grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, lepelaar (3), knobbelzwaan, meerkoet, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, visdief, kieviet, scholekster, tureluur, kemphaan, witgat, kleine karekiet, rietgors, spreeuw, tjiftjaf, merel, boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, zwarte kraai, ekster, houtduif.

————————————————————————————————

Bomen wandeling met Rinus Hofs, 4 juni 2015

Een prachtige voorjaarsavond. Vanaf de Kruiskerk richting het openluchttheater. In het parkje zien we tal van bijzondere planten zoals bloedzuring, heelkruid, aronskelk, daslook en bosaardbei. Bij elke plant weet Rinus een verhaal te vertellen en ons te verbazen. Achter het speelgedeelte van het openluchttheater zien we, dat wat ooit een haag was van haagbeukjes, is uitgegroeid tot forse bomen. Er is nu overigens weer een nieuwe haag geplant omdat deze als coulissen dienst gaan doen.

Langs het water van de Ruyschlaan zien we 3 mooie berken met takken die heel laag beginnen. Ooit door Broerse hier neergezet. De schors bladdert af omdat de boom dikker wordt. Ideaal materiaal overigens om een vuurtje mee te beginnen. We passeren een valse christusdoorn met luchtig blas, maar met vervaarlijke stekels. Bij Zonnestein staan ginkgo biloba’s. Een oeroude boomsoort tussen naaldboom en loofboom. De vruchten van deze boom gaan, als ze geplet worden, enorm stinken.
Je zou denken neem een mannetjesboom. Maar nee, het blijkt dat die in vrouwtjes kunnen veranderen ! Wel fijn van deze boom zijn de verwarmende eigenschappen. Dit gaan we zeker in de winter uitproberen.

Doorwandelend zien we bolesdoorns, Betula Nigra’s (zwarte berken). We kijken uit op het Kruiskerk parkje dat er van deze kant uitziet als een jungle. In het water zit de meerkoet op nest met 4 jonkies. Boven ons hoofd zingt de tjiftjaf. Dan staan we stil bij de Acer Campestris Elsrijk. Jawel !
Dit ras is door Broerse ontdekt als een veldesdoornras die, door zijn rechte stam, voor stedelijke beplanting geschikt is. Tot in Parijs kom je hem tegen! En dan naar de trots van de buurt.

9 of 10 fenomenaal mooie Metasequoias. Net weer in blad met het zonlicht erop, ruim 20 meter hoog. Wat een overweldigende pracht. We vervolgen onze weg langs een mooie veldesdoorn die met gevoel gesnoeid is in zijn jeugd en nu fraai uitgestoeld.

Langs de Dijkgravenlaan passeren we een Amerikaanse Moerascypres die in Nederland al vanaf de gouden eeuw wordt gekweekt. We zien boomhazelaars waarvan een met een mooie rode algenlaag en dan passeren we op de van de Veerelaan tenslotte een forse iep , te herkennen aan de scheve bladvoet. Maar welke iep is dit ? Nu staat zelfs Rinus voor een vraag en ook zijn gedetailleerde kaart brengt geen uitkomst. Dit raadsel dient nog opgelost. Bij de kruiskerk aangekomen wijst Rinus ons op de beplanting voor de kerk die allemaal gerelateerd is aan het geloof. Mariadistel, vijg enz.
Wat een rijkdom deze wandeling.

————————————————————————————————

Zaterdag 16 mei

Helaas miezerde het afgelopen zaterdagochtend aan een stuk door. Geen weer om vogels te gaan kijken in De Groene Jonker. Als alternatief hebben we met zijn zessen een klein rondje Schinkelbos gedaan, een relatief nieuw gedeelte van het Amsterdamse Bos aangelegd in 1999.

Het Schinkelbos is een gebied met zowel bos en grasland als riet en open water. De natuur heeft het hier voor het zeggen. Het maaiwerk wordt bijvoorbeeld gedaan door Schotse Hooglanders. Door het open karakter is het gebied rijk aan vogelsoorten.

Ondanks het slechte weer zongen de vogels dat het een lust was. Ze lieten zich wel minder zien dan bij zonneschijn. Toch waren er nog een paar leuke waarnemingen. Ruud zag een ijsvogel langs flitsen, we hoorden (bijzonder geluid !) en zagen dodaars, een paar rietgorzen waren druk in de weer en ver weg hoorden we de koekoek roepen. Ook vonden we een aantal Schotse Hooglanders op ons pad; zij lieten ons gelukkig rustig passeren.

We stellen het tochtje naar De Groene Jonker uit tot de volgende keer, zaterdag 20 juni 2015.

Waarnemingen: merel, koolmees, rietgors, groenling, ijsvogel, blauwe reiger, zwarte kraai, ekster, buizerd, grauwe gans, scholekster, meerkoet, wilde eend, krakeend, dodaars, koekoek, haas, Schotse Hooglander

Plus zang van o.a. rietzanger, kleine karekiet, tjiftjaf, zanglijster, putter, vink, fitis, winterkoning

Met vriendelijke groet,
Hans Steenvoorden

————————————————————————————————

Zaterdag 28 maart hebben we met zijn achten het Landje van Geijsel bezocht.
Sinds 1999 zet veehouder Jan Geijsel jaarlijks van half februari tot half april negen hectare land onder water.
In het uitgeveende deel van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder is daardoor een plasdras gebied ontstaan dat een ideale plek is voor weide- en watervogels, die net terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. De vogels gebruiken het onder water staande deel vooral om te rusten en te slapen. Soms staan er duizenden grutto’s. Aan de drassige randen en randjes wordt druk gefoerageerd.
Ook deze zaterdag wemelde het er van de vogels. Bovendien hadden we het geluk dat er een doorgewinterde vogelkenner uit Amsterdam aanwezig was met een telescoop en een 15x vergrotende verrekijker op een statief. Hij legde ons van alles uit over de vogels die er te zien waren en we mochten volop door zijn telescoop en verrekijker kijken. Een leerzame belevenis !
We zagen honderden grutto’s, een kievit op zijn nest, een viertal kemphanen in beginnend broedkleed, grondelende pijlstaarteenden, een paartje bergeenden, een wintertaling, een mannetje zomertaling en een bontbekplevier. Verder waren er ook nog wilde eenden, krakeenden, slobeenden, meerkoeten, smienten, scholeksters, knobbelzwanen, grauwe ganzen, kok- en zilvermeeuwen in het ondergelopen gebied te zien.

————————————————————————————————

Zaterdag 7 februari
Op zaterdagochtend 7 februari hebben we met zes vogelliefhebbers een rondje gemaakt door de parken; via het Landwehrparkje zijn we van De Braak naar het Thijssepark gelopen.
Het was een paar graden boven nul, rustig en een beetje grijs weer.
Vogelclub februari 2015 003Veel vogels waren al in voorjaarsstemming. Tegen elkaar opzingende heggenmussen, een nestelende nijlgans in De Braak, een grote groep foeragerende sijsjes, een lief paartje holenduifjes, de jubelende boomklevers koolmezen die hun “fietspomp” deuntje ten gehore brachten. Wat wil een mens nog meer bij de aanvang van het voorjaar.
Verder zagen en hoorden we pimpelmezen, merels, vinken, sijsjes, kauwen, eksters, een boom vol kraaien, een boomkruiper, een roodborst, halsbandparkieten, wilde eenden, holenduiven en houtduiven.
Zowel in De Braak als in het Thijssepark rende een eekhoorn rond.
Al met al een heel genoeglijke ochtend.

————————————————————————————————

Vrijdag 5 februari
Vandaag hadden wij een gesprek met Rinus Hofs (adviseur flora en fauna van de gemeente Amstelveen).
Vogelclub februari 2015 002Er zijn een 400 tal nestkasten geplaatst in Amstelveen. Onderwerp was de mogelijke betrokkenheid van de vogelclub bij de schouwing van nestkasten die de gemeente in Amstelveen heeft opgehangen in Elsrijk.
Vogelclub februari 2015 001Middels een overzichtskaart krijgen we te zien waar de nestkasten in Amstelveen en Elsrijk zijn opgehangen.
(Rinus Hofs heeft de kaart in ons buurthuis achter gelaten, je kunt hem daar bekijken)
Het betreffen kasten voor o.a. ringmussen, boomklevers, boomkruipers, holenduif, houtduif, specht, torenvalk, bosuil, spreeuw. De nestkasten zijn gemaakt van betonmortel en houtvezel waardoor ze goed te reinigen zijn. Jaarlijks, in het najaar, worden ze nagelopen. Al dertig jaar lang wordt alles genoteerd. Er is dus een grote hoeveelheid informatie voor handen:
• Hoeveel eitjes er nog worden aangetroffen,
• Hoeveel dode vogeltjes,
• Of de nestkastjes ook bewoond zijn door de soort waarvoor ze is opgehangen (bv door de pimpelmees in plaats van de koolmees).
In overleg met de gemeente kunnen wij dit materiaal inzien en bewerken.

De nestkasten in Elsrijk zijn interessant voor de vogelclub. Rinus Hofs oppert de mogelijkheid dat we met de zomerschouw met een nestkast expert mee lopen, om zo wat inzicht te krijgen.
De kaart waarop de nestkasten is ook digitaal beschikbaar:
http://bp.amstelveen.nl/geoservices/vogelnestkasten/index.html
Een mogelijkheid is wellicht dat we een speciale digitale kaart voor Elsrijk maken waarop niet alleen de gemeentelijke kasten, maar ook de “privé” kasten te zien zijn. Als je op een kast klikt zou daarna de bijzonderheden (legsel, jongen etc) te zien moeten zijn. Ten slotte willen wij nagaan in hoeverre digicams mogelijk zijn.
De komende weken nemen wij contact op met de gemeente en zullen wij over de schouw van kasten, de informatie over broedsels de over de afgelopen 30 jaar en digitale kaarten afspraken maken.

————————————————————————————————

26 november 2014
In een herfstige entourage – fris en winderig, maar droog – hebben Ruud, Hans en Trudy 26 november een rondje gemaakt door de Middelpolder. Vanaf het sportcomplex Escapade zijn we langs de plasjes richting Bovenland gelopen en vandaar naar de rioolwaterzuivering.
Leuke waarnemingen waren een grote zilverreiger, grote groepen smienten en slobeenden, een enorme wolk spreeuwen, een groep van meer dan honderd kieviten die rondje na rondje draaide boven het Bovenland en een ekster die op de achterkant van de rug van een koe meereisde.
Hierbij de lijst met vogels die we vanochtend hebben gezien.
Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Fazant, Buizerd, Grauwe gans, Nijlgans, Kokmeeuw, Fuut, Meerkoet, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Kievit, Spreeuw, Merel, Roodborst, Koolmees, Houtduif, Ekster, Kauw, Zwarte kraai

————————————————————————————————

De Groene Jonker
Vijf oktober hebben we een Elsrijk wandeling gemaakt naar de Groene Jonker bij Zevenhoven met Trudie, Tine en Hans. Een kleine groep, maar een groot feest; we genoten van een prachtige herfstdag, een mooi landschap en vooral veel water vogels en vlinders.

Vogelclub oktober 2014 1

 

Vogels die we hebben waargenomen: spreeuw, knobbelzwaan, wilde eend, slobeend smient, krakeend, lepelaar, zilverreiger, blauwe reiger, watersnip, kieviet, grauwe gans, kolgans, grote Canadese gans, brandgans, zilvermeeuw, kokmeeuw, meerkoet, graspieper, ekster gaai, kuifeend

Vogelclub oktober 2014 2

 

Vlinders die we gezien hebben: koolwitje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos , distel vlinder oranje oogje

 

Enkele suggesties voor bestemmingen op volgende tochten:
• Middelpolder
• Bovenkerkerpolder, met name westzijde bij de compensatieplassen (veel leuke soorten)
• Vijfhoek (achter Maxis)
En een suggestie voor een “projectje”: nestkastjes (laten) ophangen en monitoren in “ons” parkje achter de Kruiskerk.

Ben je een Elsrijker die wil meedoen met de vogelclub, neem dan even contact op met Hans Steenvoorden.
Er zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Wij gaan onderzoeken welke vogels in Elsrijk voorkomen, daarvoor organiseren we excursies in Elsrijk naar vogelrijke plekken.
2. Wij gaan na hoe je je tuin vogelvriendelijk maken, mbv een voederplaats, of het aanplanten van bepaalde struiken.

Met vriendelijke groet,
Trudy du Chattel, Hans Steenvoorden hans.steenvoorden@gmail.com

Tip: meld je aan voor de nieuwsbrief van de vogelbescherming:
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_

Vogeltelling
Wij hebben afgesproken dat wij elkaar de resultaten van de vogeltelling zoude doorgeven. Hierbij het resultaat: Gerard : zaterdag: 9 groenlingen, 2 heggenmussen, 3 merels, 7 vinken, 5 koolmezen, 2 pimpelmezen, 1 halsband parkiet, 2 tortelduiven, 1 houtduif, en 2 vlaamse gaaien.
Op zondag zag Gerard: 6 groenlingen, 1 heggenmus, 1 merel, 5 vinken, 3 koolmezen, 1 houtduif en 1 vlaamse gaai.
Joke zag: Joke 5 eksters, 1 kraai en 5 kauwen.
Trudie zag: 2 gaaien, 1 heggenmus, 2 houtduiven, 1 koolmees, 1 pimpelmees, 1 roodborst,, 2 turkse tortels en 3 vinken
Hans: 1 houtduif , 3 koolmezen en 2 roodborsten;

Elsrijk deed mee met 22 lokaties. Op deze site kan je het resultaat zien: https://www.tuinvogeltelling.nl/?act=resultaten.buurt&uuid=6E37937B-9D54-4DCD-B341FC627419B2F3
Een heel mooi overzicht van de vogels die in Elsrijk in januari te zien zijn!

Trudy du Chattel heeft voor de IVN-gidsen cursus met drie andere cursisten een stuk over het De Ruyschlaan park geschreven. Hierin wordt uitgebreid de flora en fauna van het parkje achter de kruiskerk beschreven.
Hierbij een Link naar het stuk