Buurtclub Leefstijl

Nieuws van 13 maart:

Dag allen,
Misschien hebben jullie het al gelezen in de groepsapp. Maar voor mensen die niét via Whatsapp bereikbaar zijn, via dit kanaal het vervelende nieuws: De bijeenkomst van Buurtclub Leefstijl op 17 maart komt helaas te vervallen.
Door privé-omstandigheden lukt het deze keer niet, net zo min als het schrijven over ons “Yoga-avontuur’ op 3 maart.

Op 17 maart zou Saskia van der Meer erbij zijn, maar het komt Saskia ook beter uit om de komende keer te laten vervallen. Het aandeel van Saskia houden jullie tegoed! Dat wordt weer leerzaam:  interessante input wat betreft een onderdeel van een (of onze??) gezonde leefstijl.
Ik hoop jullie dan ook op 31 maart (in de app staat begin april😡: excuus) weer supergemotiveerd en met een groot aantal te ontmoeten in het kader van Buurtclub Leefstijl.
Over deze bijeenkomst ontvangen jullie nog informatie. Houden jullie ook tegoed.

Maar wat ik jullie NIET tegoed wil houden, is een uitspraak van Ashley Montagu, over invloed van een gezonde leefstijl:  ‘die young, but as late as possible….   Zij werd 94 trouwens.

Daar gaan wij toch ook voor??

Groetjes en een fijn weekend,
Jolanda Peper

______________________________________________________________________

In de Buurtclub Leefstijl vind je buurtgenoten die op een gezellige manier samen bezig zijn met hun leefstijl.
De meeste clubleden zijn 55+ en werken nog. We weten dat verantwoorde voeding, beweging en ontspanning belangrijke ingrediënten zijn om gezond ouder te worden. Maar weten is anders dan doen.
Door het samen op te pakken, lukt het wel!

Wat doen we ?

We komen tweemaal per maand samen op de dinsdagavond, om 19.30 uur. De ene keer om stil te staan bij gezonde en lekkere voeding. En de andere keer staat een thema geagendeerd over bewegen, sport of ontspanning.
We wisselen op een gezellige manier ervaringen uit, waardoor we elkaar stimuleren en ondersteunen bij het vormgeven –en volhouden- van een gezonde leefstijl.

Waar vindt het plaats ?

In de Stadsdorpskamer Elsrijk, Heemraadschapslaan 96C. Bij mooi weer kunnen we uitwijken naar het Openluchttheater, of naar de Blokhut, De Ruwiellaan 20. Doe mee ! Je kunt aanschuiven, eventueel met een aanmelding via de mail naar clubs@stadsdorpelsrijk.nl

________________________________________________________________________

Aankondiging:  Vooruitblik Buurtclub Leefstijl 3 maart 2020: DOE-bijeenkomst ! 

Wat gaan we doen?  Judith Veltman verwelkomt ons op 3 maart, even vóór 19.00uur bij Yoga-minds, Meester Troelstralaan 17, 1181 VD Amstelveen.
De Yogamatjes liggen voor ons klaar en we schuiven aan bij de les ouderen-yoga !! 

Grijp je kans! 

________________________________________________________________________

Terugblik Buurtclub Leefstijl op 18 februari 2020 

De vorige keer hebben we aan de hand van twee afbeeldingen het een en ander uitgewisseld over onze leefstijl. We hadden allemaal ons eigen verhaal. Met onderlinge verschillen.  

Want sommigen van ons hebben een prima gewicht en doen hun best om dat zo te houden. Anderen willen juist nog afvallen, wat bij de een beter gaat dan bij de ander. We worstelen wat af! Terwijl we ook nog gevoed worden door vraagstukken, zoals: is het eten van minder koolhydraten nu wel of niet goed? De één vindt dit, de ander vindt dat. Volgens sommige artikeltjes is het een hype en strijdt het met de ‘schijf van vijf’. Sommige standpunten zijn ook méér onderbouwd door onderzoek dan andere standpunten. Het was in ieder geval interessant te horen hoe verschillend we hiermee omgaan. En hoe vertrouwelijk dat ook ging!   

Bewegen kreeg ook aandacht. En ja hoor: sommigen van ons voldoen al aan de landelijke beweegnorm! Nederland in Beweging krijgt sinds de buurtclub leefstijl meer aandacht. Er wordt ook méér en vaker gewandeld. Alleen het klimaat (?) zit ons dan wel eens in de weg.  

Maar ook teveel werken, last hebben van stress, de rol van hormonen én slecht slapen benadelen je welzijn. Ook dit kwam ter sprake en we zijn nog lang niet uitgepraat!  

Het was weer erg duidelijk: een gezonde leefstijl krijg (en hou) je niet zomaar! Ondanks dat een stel van onze buurtclub leefstijl het prima doen: ze eten gezond, bewegen voldoende en houden dat al langere tijd vol. Heel fijn dat ook zij door buurtclub leefstijl gestimuleerd worden om bewuste keuzes te blijven maken.  Kortom: we gaan ermee verder…. 

________________________________________________________________________

4 februari 2020

Buurtclub Leefstijl heeft op 4 februari onder begeleiding van Saskia van Amstelveen Sport deze nieuwe fitness-route gelopen en uitgeprobeerd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

26 januari 2010

Buurtclub leefstijl heeft het komend jaar veel te bieden als  je bewust(er) wilt omgaan met je leefstijl om gezonder oud te worden. De ene bijeenkomst richten we ons op een ‘doe-activiteit’, de andere bijeenkomst op het bespreken van een thema bespreken over wat je wilt aanpakken.

De laatste keer was de bijeenkomst gericht op voeding: de suikerklontjesquiz!
Er zijn 15 vragen gesteld aan de deelnemers en degene die de vraag als eerste goed beantwoordde, kreeg een suikerklontje als beloning. De vragen gingen  over feiten en fabels over suikergebruik., maar ook over hoeveel suikerklontjes er in bepaalde producten zitten. En waar kun je tijdens een ‘een zwak moment’ beter voor  kiezen, chips of zoute popcorn? En als je kiest voor een Snicker, wat dan? Hoe zit het met de keuze tussen een banaan of een wortel?
Wat doet dat met je dosis suikergebruik op die dag? En hoe gezond zijn trouwens die vruchtensapjes, vergeleken met een blikje cola of fanta? Is een bakje cruesli met wat yoghurt op de vroege ochtend wel een gezond ontbijt wat je suikergebruik betreft? Of kun je dan beter kiezen voor de ‘light’ variant? Trouwens, hoeveel klontjes suiker zijn eigenlijk toegestaan volgens de recente richtlijn van de WHO? En wat nuttigen we zoal in het algemeen? De
antwoorden lagen soms voor de hand, maar verrasten ook als ‘feiten’ toch fabels bleken te zijn.
De goede antwoorden vlogen in het rond, dus iedereen werd beloond met suikerklontjes.
Maar er bleek één winnares met de meeste klontjes! Zij kreeg dan ook de hoofdprijs overhandigd: EEUWIGE ROEM van buurtclub leefstijl!

Na de quiz hebben we voor de laatste keer TaiChi geoefend waarbij Henk Janssen een samenvatting gaf van de oefeningen die we de afgelopen drie maanden met hem gedaan hebben. Henk, hartelijk dank voor je stimulerende en inspirerende kennismakingen met TaiChi!

Hartelijke groeten,
Jolanda Peper
________________________________________________________________________

Aankondiging:

10 december om 19.00 uur in de Stadsdorpskamer.

Eerst met Lea Polak en vanaf 19.45 uur met Henk Janssen Tai Chi !!

Met Lea hebben we de vorige keer o.a. stilgestaan bij het formuleren van een leefstijlplan voor onszelf.
We namen ons voor om na te denken over onze doelen die we willen bereiken met een gezonde leefstijl en hoe we (in eerste instantie) voeding en bewegen hierin een plek gaan geven.  In onderstaand boek staan veel voorbeelden die we kunnen gebruiken. Jullie weten dat er 5 exemplaren zijn aangeschaft voor de buurtclub Leefstijl om te lenen.

________________________________________________________________________

12 november 2019

Ondanks dat niet iedereen aanwezig was, toch een goede, prettige en leerzame bijeenkomst gehad met Lea. Antwoorden op vragen, een interessant boek over persoonlijke leefstijlplannen (in bruikleen in Stadsdorpskamer !) Besproken en stil gestaan bij div onderwerpen (uitwisselen van boodschapinfo: welke vegan producten zijn lekker. Ik zal de flap straks fotograferen en digitaal versturen. Kan iedereen van de leefclub meelezen en zal ik de onderwerpen die verder aan bod kwamen, ook noemen.
De Tai Chi was weer leuk, ontspannend leerzaam maar ook pittig. Alle ervaringen zijn welkom!!!

________________________________________________________________________

15 oktober 2019

De bijeenkomst van buurtclub leefstijl op 15 oktober was weer een succes !
Dit keer kwam het thema voeding aan bod.
Onder begeleiding van Lea Polak (Dietetiek) bespraken we verschillende recepten en konden we terecht met allerlei vragen en (di)eet-onzekerheden.
Onderling is er veel informatie uitgewisseld in een gezellige en vertrouwelijke sfeer.
Al met al constateerden we met tevredenheid dat Buurtclub leefstijl een stimulerende rol heeft: we lopen en sporten meer, letten anders en kritischer op wat we eten, gaan weer naar de sportschool, bezoeken het zwembad en oefenen fanatiek mee Nederland in Beweging !

________________________________________________________________________

4 oktober 2019

Buurtclub Leefstijl

Het was fantastisch om mee te maken, de Beweegbox !
Leden van de buurtclub, aangevuld met enkele andere geïnteresseerden, hebben enthousiast meegedaan aan de cognitieve fitness- oefeningen, onder leiding van Saskia van Amstelveen Sport.

Nu moet je niet denken dat dit ‘alleen’ cognitieve inspanning vergt, want we hebben ongemerkt samen veel gelopen, soms gerend, ballen gegooid, veel gebukt en ook: veel gelachen!!!

By the way: leden van de buurtclub leefstijl mogen op kosten van de buurtclub deelnemen aan de jaarlijkse fit-test op zaterdag 19 oktober door Weber Sports !
Goed om te meten hoe fit je bent want onderzoek wijst uit, dat mensen die zich fit voelen, gelukkiger zijn.
En na het meten van de fittest krijg je een bewegingsadvies mee. Interessant voor onze (buurtclub) leefstijl!

 

________________________________________________________________________

 

Dag allen,

De Beweegbox is in zicht !!
De bedoeling is dat we elkaar 3 oktober bij de Beweegbox om 19.00 uur ontmoeten, dan kunnen we eerst bijpraten. En om 19.30 in de Beweegbox beginnen!

Sommigen van ons gingen 17 september met goede voornemens de deur uit: Juliette is dapper gaan lopen, ik ben weer in Health City en het zwembad te vinden en eet koolhydraatarm. Zijn er nog meer van ons die stappen (letterlijk en figuurlijk) hebben genomen wat leefstijl betreft, of die dat in de toekomst samen met iemand anders willen doen?

Is er trouwens interesse bij jullie om op een of andere wijze behaalde resultaten bij te willen houden?
Dan kunnen we daarover van gedachten wisselen.

Saskia is er deze keer bij, Lea niet.
Wel is Lea er de volgende keer want dan staat voeding gepland en gaan we nog een cognitief motorische oefening doen!

Het is nog niet gelukt om een nieuwe flyer te maken,  maar binnenkort zal de buurtclub leefstijl ook beschikken over een mooie flyer/brochure waarin de diverse activiteiten staan die we in de buurtclub kunnen uitproberen. Er staat ons nog veel te wachten op leefstijlgebied! En Tai Chi is vast binnenkort ook weer in zicht.

Ieder geval tot komende donderdag 3 oktober bij de Beweegbox om 19 uur.  De Beweegbox ligt naast de Goudsmithal, Sportlaan 29 Amstelveen. Naast zwembad de Meerkamp.
Neem geïnteresseerden mee voor deze gratis buitenkans!!

Ik hoop dat jullie je er net zo op verheugen als ik.
Hartelijke groet,
Jolanda Peper