uitVOORzorg

Aankondiging (3-2-20)

Woensdag 19 februari 19:00 uur Bijeenkomst Voorzorg

Bent u als oudere bereid om mee te denken in dit VOVO-project kom dan op
woensdag 19 februari van 19:30 – 21.30 uur naar de Stadsdorpskamer, Heemraadschapslaan 96C.
(straatje naast het kantoorgebouw bij de hoek de Ruyschlaan en Heemraadschapslaan)

Wilt u uw aanwezigheid melden op uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !
Het projectteam Voorbereid op Voorzorg, Stadsdorp Elsrijk

Uit het rapport “Redzaam ouder” uit 2012 van de Raad van de Volksgezondheid en Zorg is gebleken dat veel ouderen (55+) te snel hun maatschappelijke zelfredzaamheid verliezen en te weinig voorbereidingen treffen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in hun persoonlijke leven.

Het VUmc en Hogeschool Inholland onderzoeken samen met een team van ouderen uit het Amstelveens Stadsdorp Elsrijk  in hoeverre ouderen kunnen worden gestimuleerd om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat zij hun zelfstandigheid onnodig verliezen. Het project heet “Voorbereid op Voorzorg” (VOVO). Het doel van het project is de behoeftes en de meningen van de ouder bewoners uit de wijk te inventariseren en op grond daarvan een laagdrempelige voorzorg-pilot in de wijk op te starten.

Een team van tien bewoners van Elsrijk is in januari jl. 2018 samen met onderzoeker Elena Bendien (VUmc) gestart met het project. In het kader daarvan wil het team de bewoners van Elsrijk raadplegen over de volgende onderwerpen:

– In hoeverre kan een oudere zijn of haar leefomgeving zelf blijven inrichten ?
– Aan welke sociale en medische voorzieningen is daarvoor behoefte ?
– Zijn deze toegankelijk ?
– Zijn oudere bewoners bereid om elkaar te ondersteunen ?

In de zomer van 2018 zijn er twee bijeenkomsten met bewoners geweest.
We willen nu opnieuw een avond organiseren waarbij u aan de hand van een casus met elkaar discussieert. Wij hebben naast een oproep in de Nieuwsbrief van februari 2020 ook aan de personen die in 2018 belangstelling hebben getoond een uitnodiging gestuurd. Er is toen niet bijgehouden welke personen aanwezig waren.

_________________________________________________________________

mei 2019

In Stadsdorp Elsrijk is een Voorzorgcentrum voor Ouderen gestart.
Inmiddels houden onze vrijwilligers elke dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur een spreekuur in het Open Hof.

Je kunt op het spreekuur met tal van vragen op het gebied van voorzorg terecht.
Bijvoorbeeld; waar moet ik aandenken voordat ik écht ouder ben, of hoe pas ik mijn huis aan, hoe houd ik mijn netwerk in tact, waarmee kan ik terecht bij de ouderencoach of wijkverpleegkundige, e.d.
Ook zullen onze vrijwilligers, indien gewenst, verwijzen naar de ouderencoach.

Uit VOORzorg
Daarnaast geven wij 4x per jaar onze informatiekrant Uit VOORzorg uit. Zoveel mogelijk zal worden getracht om in te haken op de actualiteiten en relevante informatie te geven. De geplande data voor 2019 zijn: de 1e week van maart, juni, september en november.
Deze krant zal huis aan huis worden verspreid, maar elke uitgave is ook te lezen via de knoppen
rechts op deze pagina.

Eventuele reacties op de inhoud graag mailen naar: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Ook het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen, is bij ons verkrijgbaar.
Volgend jaar zal een evaluatie van dit project worden gehouden, waarna zal worden bepaald of onze bevindingen ook voor andere wijken in Amstelveen van belang kunnen zijn.

______________________________________________________________________

27 februari: presentatie van het rapport ‘Uit VOORzorg

De werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van haar rapport “Uit VOORzorg” aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen,

Wanneer: Woensdag 27 februari
Tijd: 16:30 – 18:00 uur
Waar: De kerk van het Apostolisch Genootschap,  Graaf Aelbrechtlaan 138
Aanmelden: Graag vóór 15 februari a.s. op te geven via info@stadsdorpelsrijk.nl  in verband met de catering

Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.
Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Hieronder tref je de flyer van het project aan, zoals deze binnekort in Elsrijk huis aan huis verspreid zal worden.

Met vriendelijke groet,
Dorien, Frida, Hans, Juliëtte, Karin, Majorie, Marlene, Matthea, Piet en Vera