Eigentijds nabuurschap

Wat is eigentijds nabuurschap?

Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden of het organiseren van een activiteit.

Eigentijds nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders eigenheid en vrijheid.

Het doel is een woonomgeving
–  waar je je van de wieg tot het graf thuis voelt
–  waarmee je je verbonden voelt
–  waar je leuke dingen samen doet
–  waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is
–  waar je elkaar kent
–  waar je gezien en gehoord wordt
–  waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt
–  waar je niet afgeschreven wordt als je ouder bent, maar mee doet met wat wél te bieden hebt
–   waarin flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient
–   waarin krachten gebundeld worden