Buurtjes

BUURTJES en het wat en waarom

Wij heten niet voor niets Stadsdorp Elsrijk.
Het dorpse gevoel terugbrengen in Elsrijk is voor ons erg belangrijk.

Mensen leven vaak langs elkaar heen, met het project buurtjes wil het Stadsdorp Elsrijk de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Het maakt het leven wat gezelliger. Er is zo veel eenzaamheid.
Kom op bezoek en vertel je verhaal, we kunnen van elkaar leren. Contact met de buurt, digitaal, via een tablet of in een van locaties waar we samen komen, gewoon even laten horen hoe het er in de buurt toe gaat en wat er verbeterd of veranderd kan worden. Hulp vanuit de eigen omgeving door het verbinden van mensen in de buurt, iedereen heeft een talent, laten we de krachten bundelen.

En tegelijk beseffen we dat onze wijk Elsrijk te groot is om elkaar echt allemaal te kennen en te ontmoeten.

Dat elkaar kennen lukt vaak al beter in je eigen ‘buurtje‘.
Daarom wil Stadsdorp Elsrijk graag ook een plek zijn waar de buurtjes terecht kunnen met hun plannen en initiatieven.
Om te beginnen door op onze website pagina’s te maken waar buurtjes zich kunnen uiten en waar zij informatie met hun bewoners kunnen delen.

En zijn heel wat buurtjes in Elsrijk zo weten we.
Hieronder vind je de buurtjes die al een pagina op onze site hebben.

Door op het kaartje te clicken ga je direct naar de pagina van dat buurtje.

knop buurtje Judith Leysterweg 1knop buurtje Welna 1knop buurtje Morgendauw 1knop buurtje mr s van houten hrsl 1knop buurtje van der ghiessenstraat 1knop buurtje Kardinaal de Jong 1knop buurtje Rembrandtweg 1

Maar ……

Wat is een buurtje eigenlijk ?

Een buurtje is een groep van mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen, leuke activiteiten met elkaar ondernemen (samen naar museum, bridgen of helpen bij klusjes in huis of tuin, of een BBQ organiseren met Buurtfeest Van Der Ghiessenstraatelkaar) en elkaar toezeggen dat ze bereid zijn elkaar te ondersteunen in het geval dat iemand zorg nodig heeft.

En hoe begint een buurtje ?

Het stadsdorp Elsrijk nodigt mensen van de wijk, die dicht bij elkaar wonen, uit voor een gesprek bij iemand thuis. Op die avond wordt besproken hoe deze mensen hun buurtje willen vorm geven. Deze notitie is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek. Je kunt uiteraard ook zelf een buurtje beginnen of misschien heb je al iets dergelijks. Misschien organiseer je jaarlijks een barbecue, of trek je met elkaar op in een bewonersraad of een vereniging van huiseigenaren. We stellen het op prijs als je ons dat laat weten. Je kunt ons ook vragen om de eerste bijeenkomst bij jou in de buurt te starten.

Hoe zou een buurtje kunnen werken ?

De deelnemers van een buurtje hebben elkaars adres/telefoon en e-mailgegevens. Tevens spreken ze af welke twee personen de buurtverbinders zijn. Of je elkaar beter wilt leren kennen en daartoe af en toe bijeenkomt, is geheel je eigen keus. Zolang iedereen gezond is en geen problemen heeft, merk je wellicht niet veel van je Welna 23 augustus 2014 149buurtje genoten. Maar als de nood aan de man of vrouw komt, dan kun je je wenden tot één van de buurtverbinders. Afhankelijk van de vraag zal de buurtverbinder één of meer mensen uit het buurtje activeren om je te helpen of zo nodig de hulp van het stadsdorp in te roepen.

De buurtverbinders van het stadsdorp komen af en toe bij elkaar om uit te wisselen wat goed werkt.

Waarom kun je niet gewoon je buurvrouw vragen? Of je familie ?

Voor iets kleins kun je natuurlijk je buurvrouw vragen, als je die kent. Maar als het meer werk wordt, dan voel je je al gauw bezwaard om hulp te vragen. En de buurvrouw voelt er misschien ook niet zoveel voor, omdat ze bang is erg lang en zwaar belast te worden. Maar als er meerdere mensen zijn die het samen doen, is het licht werk.

Familieleden wonen lang niet altijd in de buurt en ze hebben veelal zelf een druk bestaan.

Bij langdurige of ingrijpende zorg

Bij langdurige of ingrijpende zorg is er meer nodig dan wat hand- en spandiensten. Dan kun je de buurtverbinder vragen een bijeenkomst te organiseren met leden van de buurtjes, het stadsdorp en de professionele (thuis-)zorg en familieleden. De hele kring kan dan met jou een goed afgestemd plan maken. Het is ook belangrijk dat de familie en de buurtjes elkaar weten te vinden in zo’n geval.

Om dit goed te laten werken overlegt het stadsdorp met thuiszorg/verpleeg- organisaties. We hebben al overleg gevoerd met Vita. We hebben afgesproken in voorkomende concrete gevallen goed samen te werken.

Oud en jong

In het algemeen spreekt deze manier van werken in eerste instantie mensen van boven de 55 aan. Toch kan het goed zijn jongeren (gezinnen) bij de buurtjes te betrekken. Ouderen kunnen heel goed hand- en spandiensten aan jongeren bieden en andersom zijn jongeren soms een uitkomst voor ouderen.