Buurtje Van der Ghiessenstraat e.o.

Welkom op deze buurtpagina

De inhoud van deze pagina wordt bepaald door de bewoners van het buurtje zelf.

Kaart buurtje Van der Ghiesenstraat eo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Het buurtje rondom de van der Ghiessenstraat bestaat uit enkele straten en wordt aan alle zijden begrensd door drukke wegen of water.

Een nieuwe speeltuin

Het buurtje beschikt over een kleine speeltuin die nu alleen geschikt is voor kinderen tot 3 a 4 jaar. Oudere kinderen uit deze buurt zijn aangewezen op speeltuinen in andere buurten.

In de zomer van 2017 hebben Mario en Menno het initiatief genomen om hier verbetering in aan te brengen door de speeltuin geschikt te maken voor meerdere leeftijden. De speelplaats zou dan ook een ontmoetingsplaats moeten zijn waar bijvoorbeeld ouderen in contact kunnen komen met mensen uit de wijk. Daarnaast is het idee om de speeltuin te vergroten en hiervoor een deel van het inmiddels sterk verouderde asfalt te gebruiken.

Op dit moment is met diverse buren en het wijkplatform gesproken. Daarnaast is het initiatief besproken in de jeugdraad. Op basis daarvan is het plan opgesteld. Dit is een eerste aanzet. Komende periode willen we het ontwerp verbeteren met een aantal mensen uit de buurt. Half maart zal een eerste indruk van haalbaarheid en mogelijkheden besproken worden met de gemeente.

Hier kunt u het plan lezen.

Op 26 januari heeft de burgemeester van Amstelveen een bezoek gebracht aan de locatie. Samen met de initiatiefnemers en enkele buurtbewoners is de noodzaak van een nieuwe speeltuin kenbaar gemaakt en is het plan besproken. De Burgemeester toonde zich positief over het initiatief.

Het buurtje rondom de van der Ghiessenstraat bestaat uit enkele straten, waaronder de Jan Hudsonstraat, de Wolfert van Borsselenweg, de Charlotte van Montpensierlaan, de Jan Huddestraat, de Bergenvaarderstraat, de Gerard Backerstraat, het Kleuterhof, de Bors van Waverenstraat, de Surmontstraat, de Jan Benninghstraat en een stukje van de Graaf Aelbrechtlaan.