Project Zonnestein 64/66

Deze pagina is bedoeld om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de projectgroep Zonnestein 64/66 en van de voortgang van het hele project Zonnestein.

De gemeentelijke tenders voor beide bouwlocaties kunt u lezen door op de betreffende foto te klikken.

Zonnestein 64 Zonnestein 66

 

Nieuwsbrief Selde Rust jaargang 2016 – nummer 1 – 24 mei 2016
Akkoord klankbordgroep Zonnestein 66 en projectontwikkelaar BPD.
Draagvlak bij omwonenden Zonnestein 66 voor bouwplannen. Einde na tien jaar onzekerheid.
De omwonenden van Zonnestein 66 vertegenwoordigd in de klankbordgroep
Zonnestein 66 zijn na lang onderhandelen tot overeenstemming gekomen met
projectontwikkelaar BPD m.b.t. de bouwplannen aan Zonnestein.
Voor beide partijen is het een geven en nemen geweest.
Het resultaat:
DRAAGVLAK voor zes vrijstaande villa’s aan de rand van Zonnestein.
De opzet om zoveel mogelijk groen te behouden, de bebouwing zo laag en
beperkt, mogelijk te houden en de “pijn” zo eerlijk mogelijk te verdelen onder
alle omwonenden is hiermee geslaagd.
Tussen de te realiseren woningen en Selde Rust komt een “groene” afscheiding
om het zicht op de woningen te beperken.
De plannen zullen op 30 juni 2016, in het European Go Centre, door de
projectontwikkelaar en klankbordgroep gepresenteerd worden in een openbare
bijeenkomst voor alle omwonenden. De plannen voor Zonnestein 64, waarvoor
ook draagvlak is gerealiseerd, zullen eveneens op deze bijeenkomst
gepresenteerd worden.
Binnenkort ontvangen de buurtbewoners een uitnodiging voor deze
bijeenkomst.
Voor informatie kunt u ook terecht op de onderstaande websites:
www.amstelveen.nl www.selderust.nl
www.stadsdorpelsrijk.nl www.wijkplatformelsrijk.nl
TWITTER Hashtags: @bpd_nl_nw, @RRog2, #Zonnestein.

 

Projectontwikkelaar BPD uit Haarlem gaat Zonnestein 64/66 ontwikkelen

Hieronder vindt u de brief van de gemeente over dit onderwerp van 7 november 2015 gericht aan de omwonenden.
Deze brief zal worden besproken in de wijkvergadering van Wijkplatform Elsrijk op 18 november 20:00 uur in de Stadsdorpskamer.

BRIEF

 

Buurtbijeenkomst 28 januari 2015

 

28 januari heeft de projectgroep een buurtbijeenkomst georganiseerd om plannen te ontwikkelen en te bespreken. Lees er hier meer over.

 

 

 

Uitkomsten bewonersenquête
Op de bewonersavond is de bewoners naar hun mening gevraagd over de invulling van eventuele plannen, waarbij zij in groepen hierover konden discussiëren. Daarna is nog een enquête gehouden waarbij de bewoners hun mening konden geven. Dit leverde 69 ingevulde formulieren op. Enkele daarvan waren niet correct/volgens de regels of onvolledig ingevuld. Deze hebben wij niet geldig verklaard. Per locatie konden maximaal 2 stemmen uit worden gebracht op 2 verschillende bestemmingen. De uitkomst vindt u hier
Uitkomsten enquête 28 januari 2015

 

Projectgroep Zonnestein 64/66

30 juni 2014 hebben een aantal omwonenden een brief van de gemeente Amstelveen ontvangen. Daarin deelt zij mee dat de locaties Zonnestein 64 en 66 opnieuw tot ontwikkeling gebracht zullen worden.
Op de foto ziet u het exacte gebied.
foto project zonnestein buttonVoortvloeiend uit het bezoek van de burgemeester aan het gebied 25 november 2014 is het onderwerp en de brief van de gemeente besproken in de wijkvergadering van Wijkplatform Elsrijk van 26 november 2014.

Tijdens deze vergadering hebben een aantal betrokken bewoners besloten tot het oprichten van de Projectgroep Zonnestein 64/66.

Hiernaast kunt u zien welke bewoners in de projectgroep zitten en wie zij vertegenwoordigen.

Doel:
Als één belangenorganisatie met een grote achterban de gemeente Amstelveen en projectontwikkelaar tegemoet te treden. Dit is gelukt en is de samenwerking op 10 december 2014 van kracht geworden.
Wij hebben inmiddels een constructief gesprek gehad met de projectmanager van de gemeente, mw. Gertie Stienen. Er is door de gemeente een “tender document” opgesteld dat, zoals de planning nu is, in januari door het college behandeld wordt. In deze tender staat o.a. beschreven waar de ontwikkelende partij aan moet voldoen:
een plan van aanpak maken,
waaraan moet het minimale prijs bod voldoen en
wat moet/mag er gebouwd gaan worden.
De projectontwikkelaar krijgt één jaar de tijd om draagvlak voor de plannen bij de bewoners te krijgen. Bewoners zullen betrokken worden bij de keuze van de projectontwikkelaar.

De projectgroep vindt dat de bewoners niet moeten wachten op voorstellen van een projectontwikkelaar.
De bewoners moeten zelf initiatief nemen en de regie in eigen hand nemen.
Daarom organiseert de projectgroep een buurtbijeenkomst om plannen te ontwikkelen en te bespreken.
In onderstaande flyer leest u hier meer over. (klik er op om een grote versie te lezen)

flyer project Zonnestein 28 januari 2015

  • Handige links

  • Handige links

    Immanuëlkerk

  • Als u onze nieuwsbrieven nog niet via de mail ontvangt, kunt u zich door op het plaatje te klikken aanmelden