Bijeenkomst 28 januari 2015

28 januari 2015 vond een bewonersbijeenkomst over Zonnestein plaats waar rond de 100 buurtbewoners plannen besproken over de mogelijke bebouwing van Zonnestein.
Op 30 juni jl. heeft een aantal bewoners een brief ontvangen van de gemeente Amstelveen met daarin de mededeling dat de locaties Zonnestein 64 en 66 opnieuw tot ontwikkeling zullen worden gebracht.
De gemeente eist van de projectontwikkelaar dat er draagvlak is bij de bewoners voor deze plannen.
Op deze avond vond een eerste brainstorm met omwonenden plaats.
Zij willen het gebied zo groen mogelijk houden maar zien wel mogelijkheden voor een beperkt aantal woningen met niet meer dan 2 bouwlagen. Verder werden er voorstellen gedaan voor een HOED (huisartsen onder een dak), speelmogelijkheden voor kinderen en hangplekken voor ouderen.
De avond werd afgesloten met het invullen van een enquête waarvan de projectgroep Zonnestein z.s.m. de uitslag bekend zal maken.