Leesclubs

Heb je belangstelling om je bij een leesclub aan te sluiten, neem dan gerust contact op met onze clubcoördinator via clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Leesclubs 2018

Stadsdorp Elsrijk telt nu drie leesclubs.

Leesclub 1
Deze groep bestaat uit 8 personen en er is sinds 2014 geen wisseling in de groep geweest.  We kiezen gezamenlijk het te lezen boek en komen gemiddeld om de 7a 8 weken bij elkaar bij een van ons thuis.
Een van ons “bespreekt” het boek en vertelt over de schrijver.
Hier een paar titels van de boeken die we lazen:
Uit de bergen kwam de echo van Khaled Hosseini
Vele hemels boven de zevende van Griet op den Beeck
De Officier van Robert Harris
De langste nacht van Otto Kat
Zondagsgeld van Philippe Snijder

We vinden het fijn om onze leeservaringen te delen en elkaar hierover te bevragen.
De grote winst van de leesgroep is het feit dat je hoort en voelt hoe verschillend mensen lezen en interpreteren. Ook lees je vaak boeken die je anders nooit zelf zou kiezen. Dit ervaren we allen als een verrijking.

 

Leesclub 2
Deze groep is  met 8 leden gestart in mei/juni 2015. Inmiddels zijn er 3 deelnemers gestopt vanwege drukke werkzaamheden/andere interesses.
Sinds 29 november j.l. zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen en een derde heeft zich aangemeld.
In principe komen we 1 x per 6 à 7 weken bij elkaar, behalve tijdens de zomermaanden en eind van het jaar vanwege vakanties en feestdagen.
We hebben al aardig wat boeken gelezen sinds de start, hieronder een overzicht:

De Vergeet club van Tosca Niterink
Het nulnummer van Umberto Eco
Hoe bestaat het van Joris Luyendijk
Villa Puca van Gerrit Komrij
Ik kom terug van Adriaan van Dis
Magdalena van Maarten ‘t Hart
Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier
Het Rosie Project van Graeme Simsion
Vele Hemels boven de zevende van Griet Op de Beeck
De dwaas van Palmyra van Jan van Aken

Voor onze volgende bijeenkomst staat ‘De officier‘ van Robert Harris op het programma.
Waarom wij een boekenclub leuk vinden is voornamelijk omdat je dan vaak een boek leest waar je zelf niet op was gekomen en je leert aandachtiger te lezen.

 

Leesclub 4
Is op 19 mei 2016 gestart.
De boeken die wie tot nu toe gelezen hebben zijn:

Een dwaze maagd van Ida Simons
Snijpunt van Nelleke Noordervliet
Moedervlekken van Arnon Grunberg
Een klein leven van Hanya Yanagihara
Moeders Zondag van Graham Swift

Voor de volgende bijeenkomst staat “Notendop“ van Ian McEwan op het programma.

De bijeenkomsten van onze leesclub, die uit 6 personen bestaat,  worden om de 6 weken afwisselend bij iemand thuis gehouden.
Waarom bij een leesgroep gaan ?:
“Leuk om liefde voor lezen en literatuur te delen”
“Het stimuleert te leren de inhoud van het boek te verwoorden”
“Leuk om onze meningen over het boek uit te wisselen”
“Fijne stok achter de deur, ik heb nog nooit zoveel gelezen”
“’Interessant om te zien hoe de meningen over een boek kunnen  verschillen”