Schrijfclub

April 2018

Onze schrijfclub heeft geen nieuwe leden gekregen.
We gaan weer door 1 x per maand, nu op de donderdagmiddag, voor 5 x en  evalueren dan weer over het vervolg. Onze volgende schrijfclubmiddagen (14:30 – 17:00 uur) in de Stadsdorpskamer zijn:

donderdag 13 december 2018
donderdag 3 januari 2019

Januari 2018: Een nieuwe club !

In 2017 volgden wij de boeiende en leerzame schrijfcursus van Connie van
Gils. We groeven onze schatten op en schreven al over onderwerpen als:
het ouderlijk huis, onze vaders, ons meegekregen geloof, de rol van eten
en geld, belangrijke personen in ons leven en over de eerste keer iets
doen.

(Heeft u belangstelling voor de schrijfcursus van Connie van Gils,
neem dan even contact op met clubs@stadsdorpelsrijk.nl)

We zijn nu op het punt gekomen om in 2018 zelfstandig verder te gaan als
schrijfclub met 7 deelnemers. Uiteindelijk is het doel om een boek te
maken over ons levensverhaal.
Een bijzonder naslagwerk voor onszelf en eventuele kinderen of kleinkinderen. Foto schrijfclub januari 2018 02
Door het schrijven geven we structuur aan onze herinneringen.
We krijgen meer inzicht in het verleden en in onszelf.
In het schrijfproces krijgen gebeurtenissen soms een nieuwe betekenis.
We bereiden de middagen om de beurt voor en proberen op een speelse
manier onze herinneringen op te diepen en tot schrijven te komen.
Dat is verrassend en plezierig.

Wij raden aan toekomstige schrijvers aan om, na het volgen van de
schrijfcursus bij Connie, als schrijfclub zelfstandig door te gaan.
Hoewel schrijven een individueel proces is heeft iedere schrijver
behoefte aan reacties. Daarbij komen we er niet altijd toe om in de
drukte van de dag te focussen op wat in ons leeft en daarover te
schrijven. Samen lukt dat prima. En schrijven is ook creëren, gewoon
heel leuk om te doen én iedereen kan het.

We komen iedere maand op een woensdagmiddag van half drie tot vijf bij
elkaar in Wijkcentrum Elsrijk en schrijven dan gezamenlijk over een
thema. Elsrijk stelt een boek beschikbaar ter ondersteuning waar ook
toekomstige schrijfclubs gebruik van kunnen maken.

Onze schrijfclub is nu compleet. Zodra er ruimte is voor nieuwe deelnemers laten we dat weten.
Wij wensen nieuwe schrijfclubs in de wijk veel succes!

Globaal ziet een schrijfmiddag er als volgt uit:

1 Inloop met koffie en thee,
2 Welkom, mededelingen, korte terugblik, evt voorlezen stukje vorige
keer met tops en tips.
3 Inleiding schrijfthema van de middag
4 Aan de slag met een losmaakoefening
5 Schrijfthema uitwerken voor jezelf met speelse werkvorm
korte pauze
6 Dieper bij je herinnering komen, praten in groepjes van 2
7 Zelf gaan schrijven
8 Voorlezen stukjes aan elkaar, korte feedback
9 Afsluiting
10 Thuis doorschrijven en uitwerken