Project 30er jaren woningen

14/10/2020 Buurtactie Duurzaam Elsrijk:
publicatie Energie Adviesrapporten

Lees nu de samenvatting van de adviesrapporten

In het kader van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk heeft De Groene Grachten voor vijf voorbeeldwoningen een Advies- op Maat gemaakt. De samenvattingen van deze rapporten zijn nu beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van het advies waaronder alle mogelijke energiebesparende maatregelen.

Lees hier de samenvattingen

Informatieavond adviesrapporten

Bewonersbrief.Duurzame30ersElsrijk.PresentatieRapporten.DGMK

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het verloop van de buurtactie? Neem dan contact op met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

 

6 april 2020 update Buurtactie Duurzaam Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk en de Gemeente Amstelveen streven er naar onze buurt te verduurzamen, met behulp van de architecten van Groene Grachten en van het Regionaal Energie Loket.
19 september 2019 hielden wij een druk bezochte informatie-avond in het gebouw van het Apostolisch Genootschap.

Vijf woningen zouden geselecteerd worden voor een gratis energiescan door Groene Grachten , waarmee de buurt dan verder kon en het Energieloket zou zorgen voor een vervolg voor de geïnteresseerden middels een aanbod voor de uitvoering van de ideeën.Vanuit de gedachte dat het goedkoper wordt om te verduurzamen als we het per straat of per blok doen.

De bedoeling was om in maart/april een vervolgavond te houden en daaraan voorafgaand de vijf scans te publiceren.
Door de Coronacrisis zal dat niet lukken en vind die avond plaats ergens in juni en als dat niet lukt in september.
Daarover ontvangt iedereen nog schriftelijk bericht.

De vijf voorbeeld-scans zijn gereed, en buitengewoon interessant.
Op dit ogenblik is er discussie tussen Elsrijk, de Gemeente en Groene Grachten over de publicatie van de scans, waarbij de vraag is of ze alle vijf op de site van het Stadsdorp komen, of dat dat een publicatie wordt van het belangrijkste deel, (hoofdstuk 4), van twee voorbeelden, waarbij het geheel ter inzage ligt bij het Stadsdorp.
Ook hierover volgt schriftelijk bericht, en nieuws komt uiteraard op de site van het Stadsdorp.

27 december 2019 Buurtactie Duurzaam Elsrijk
– Update energie scans De Groene Grachten

Afgelopen 19 september zijn we van start gegaan met een drukbezochte bewonersavond rond het thema verduurzaming in Elsrijk !
Ruim negentig mensen hebben zich naar aanleiding van deze bijeenkomst aangemeld voor een Advies op Maat, uitgevoerd door De Groene Grachten.
Uiteindelijk zijn vijf representatieve woningen voor de buurt geselecteerd voor dit adviestraject.
Begin november zijn we met de eerste adviezen gestart.
De Groene Grachten is nu druk met het analyseren van de panden en het onderzoeken van duurzame verwarmingssystemen.
Het doel is om dit te vertalen naar algemene informatie voor de hele wijk, zodat er straks collectief verduurzaamd kan worden !

Wat komt hier zoal aan bod ?

Advies op Maat
Het advies toetst meer dan 70 duurzame maatregelen, waarmee energie (en water) kan worden bespaard en duurzame energie kan worden opgewekt.
Het betreft oplossingen voor isolatie, ventilatie, verwarming, elektriciteit, water en groen, en quick wins.
Er wordt gezocht naar overeenstemming tussen de panden. Zo wordt er uitgebreid gekeken wat er in
de jaren ’30 woningen zoal verder geïsoleerd kan worden, denk hierbij aan mogelijkheden om de spouw te isoleren of de kruipruimte in te pakken.
Behalve de technische haalbaarheid wordt ook de financiële en juridische haalbaarheid in kaart gebracht.
Denk hierbij aan vergunningsaspecten en financieringsmogelijkheden.

Vanuit bewoners werd uitgebreid interesse getoond in duurzamere vormen van verwarming.
Wie weet moet u binnenkort de gasketel vervangen, welke keuzes heeft u dan ?
Bent u wellicht al klaar voor een aardgasvrije variant ?
Daarom onderzoekt De Groene Grachten duurzame verwarmingsconcepten zoals een (hybride) warmtepomp. De geschiktheid van een verwarmingssysteem hangt nauw samen met het isolatieniveau van uw woning. Tevens betekend een elektrische opwekking van verwarming dat uw elektriciteitsrekening stijgt.
Des te interessanter wordt de investering in zonnepanelen!

De onderwerpen ventilatie en isolatie wekken veel verwarring op, een bewoner heeft expliciet gevraagd om hier verduidelijking in te geven. Wij zullen dit doen door een goede analyse van de warmteverliezen te delen en handvatten te bieden hoe er met ventilatie om gegaan kan worden. Ook beoordelen we reeds aangebrachte isolatie. Wist u namelijk dat dubbelglas uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw lek raakt ?
En dat in de vorige eeuw aangebrachte spouwmuurisolatie kan inzakken ? Na-isoleren is dan nodig.
Wij zullen de alternatieven hiervoor in kaart brengen.

De quick wins ontbreken uiteraard ook niet waarbij wij soms ook aangenaam worden verrast door de vindingrijkheid van bewoners. Zo bespaarde een van de bewoners water met een baksteen in de stortbak van de wc.

Vervolg
Bent u benieuwd waar er nu zoal de kansen liggen in uw wijk?! Kom dan naar de volgende bewonersavond die in de loop van het nieuwe jaar wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het advieswerk voor de woningen in uw wijk gedeeld. Ook zal deze kennis en ervaring online worden gedeeld op De Groene Menukaart Amstelveen en worden collectieve inkoopacties gestart. U zult hier te zijner tijd een schriftelijke uitnodiging voor ontvangen.

___________________________________________________________________

10/10 Buurtactie Duurzaam Elsrijk – oktober update

84 woningen aangemeld als voorbeeldwoning !

Bij sluiting van de aanmeldtermijn op 30 september zijn maar liefst 84 woningen door bewoners aangemeld. Hieruit wordt op dit moment een selectie van vijf woningen gemaakt. We proberen daarbij vijf woningen te selecteren die bouwkundig en in aanpak van verduurzaming voldoende van elkaar verschillen, en tevens een voldoende grote groep vergelijkbare woningen vertegenwoordigen. We verwachten de selectie midden oktober rond te hebben waarna de woninginspecties kunnen worden ingepland. Ook de bewoners die niet zijn geselecteerd zullen daarover bericht krijgen.

De informatiebijeenkomst op 19 september was geslaagd.

Met ruim tachtig bewoners was de zaal in het Apostolisch Genootschap goed gevuld.
Stadsdorp voorzitter Seerp de Blauw opende de avond en benadrukte hierin het belang dat wij als bewoners zelf de regie nemen in de verduurzaming van onze wijk.
Hierna leidde avondvoorzitter Jurjen Pen van de werkgroep (Duurzame) Dertigers de avond met presentaties van de Gemeente Amstelveen, het Regionaal Energieloket, en De Groene Grachten.

Andre van der Poel lichtte (namens de Gemeente Amstelveen) het huidige beleid van de Gemeente toe dat erop is gericht woningen ‘aardgasvrij ready’ te maken richting uiteindelijk een fossiel onafhankelijke gemeente in 2040. Belangrijke stap voor het behalen van de 2040 doelstelling is het bepalen hoe straks onze huizen worden verwarmd na afsluiting van het gas.
De oplossing kan per wijk verschillen en zal worden uitgewerkt in de ‘Transitievisie warmte die eind 2020/begin 2021 door de Gemeente gepresenteerd zal worden.

De aanpak en tijdslijn van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk werden door Josefine Rook van het Regionaal Energieloket besproken.
Tot eind september konden bewoners zich nog aanmelden voor een gratis energiescan van hun woning. Van alle aanmeldingen zullen 5 woningen worden geselecteerd als voorbeeldwoning en door Jill Vervoort van ingenieursbureau De Groene Grachten worden doorgelicht.
De mogelijkheden tot verduurzaming worden in grofweg de volgende vier opeenvolgende stappen uiteengezet: isolatie (verlagen energievraag), ventilatie (binnenklimaat en vochthuishouding), elektriciteit (omzetting naar elektrisch bij bijvoorbeeld koken, en het zelf opwekken), warmte (welk alternatief is er voor gas).
Het feit dat nog niet bekend is hoe de huizen straks worden verwarmd zonder gas, is geen belemmering om nu al aan de slag te gaan met de eerste drie stappen.
Echter, in de aanpak daarvan zal voldoende flexibiliteit moeten worden ingebouwd om op onzekerheid omtrent de invulling van de oplossing voor de warmte te anticiperen.

Naast alle technische aspecten wordt gekeken naar de impact op de uitstraling van de woning en eventuele benodigde vergunningen.

De uitkomsten en adviezen worden einde jaar of begin volgend gepresenteerd op een tweede bewonersavond waarbij het Regionaal Energieloket ook de mogelijkheden tot een collectieve inkoop gepresenteerd.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de Buurtactie Duurzaam Elsrijk, dan kunt u terecht bij Stadsdorp Elsrijk via duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Lees hieronder meer over de Buurtactie Duurzaam Elsrijk.

___________________________________________________________________

Informatieavond Buurtactie Duurzaam Elsrijk

De informatiebijeenkomst 19 september van de Werkgroep Duurzaam 30’er jaren was zeer geslaagd.
De opkomst van geïnteresseerde bewoners was groot.
De presentaties door de vertegenwoordigers van de Gemeente Amstelveen, het Regionaal Energieloket en bureau De Groene Grachten waren helder en informatief.
De vervolgbijeenkomst is in december.

De Buurtactie is een initiatief van Stadsdorp Elsrijk en de gemeente Amstelveen. We werken hierbij samen met het Regionaal Energieloket en De Groene Grachten, een ingenieursbureau gericht op verduurzaming van historische panden.

Doel van de actie

Het doel van de actie is om u de mogelijkheden van het verduurzamen van uw jaren-dertigwoning te laten zien. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieke kenmerken van de wijk en de woningen. De actie is gericht op de jaren-dertigwoningen in Elsrijk, gebouwd tussen ongeveer 1921 en 1950 (zie kaart).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom jaren 30-woningen ?

Als jaren-dertig-woningeigenaar beseffen we steeds vaker de semi-monumentale waarde van onze woning maar tevens de gebrekkige energie-efficiency. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen met behoud van authentieke elementen. Bij lokale aannemers en installateurs ontbreekt het echter vaak aan kennis en ervaring om deze energiemaatregelen op een ‘monumentale’ manier uit te voeren met aandacht voor uitstraling, rendement en risico’s of ongewenste bijeffecten als vochtproblematiek. Er is dus behoefte aan oplossingen voor verduurzaming met behoud van cultuurhistorische waarde. Door een buurtgerichte aanpak wordt deze verduurzaming toegankelijk voor een brede groep woningeigenaren binnen Elsrijk.

Voorbeeldwoningen

Omdat er binnen de aangegeven groep woningen verschillende typen te onderscheiden zijn gaat De Groene Grachten voor 5 veel voorkomende woningtypen een gratis advies op maat maken. Iedereen binnen het aangegeven gebied kan zich hiervoor aanmelden waarna er 5 woningen worden geselecteerd. Deze woningen worden gedurende ongeveer een uur geïnspecteerd waarna de mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking in kaart worden gebracht. Er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt over de mogelijkheden de woning te verduurzamen. Deze wordt dan tevens anoniem en gratis beschikbaar gesteld voor andere buurtbewoners ten behoeve van het verduurzamen van hun woning.

Alle adviezen en specifieke mogelijkheden per woningtype worden gepresenteerd tijdens een bewonersavond in december. Hierbij worden ook de mogelijkheden van een collectieve inkoop met betrekking tot verduurzamen gegeven door het Regionaal Energieloket, die daarbij kunnen ontzorgen. De mogelijke maatregelen zullen tevens te raadplegen zijn via de Groene Menukaart, die ook door andere buurtbewoners bekeken kunnen worden.

Wilt u uw woning aanmelden als voorbeeldwoning ?

U kunt uw woning vrijblijvend aanmelden voor een gratis advies op maat, waarna er 5 woningen worden geselecteerd.
Doe dit voor 30 september via

Vragen ?
Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl of telefonisch bij de leden van de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk Jurjen Pen (06 54397273), Seerp de Blauw (06 51155776), Hans Korbijn (06 22668900), Hans Steenvoorden (06 24533873), Bart Man (06 51741114), Harry den Hartog (06 18771278), en Bert Bakels (06 19625029).
Informatie over deze actie vindt u ook op de gemeentelijke website www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid

 

Vragen en antwoorden

Welke woningen vallen binnen deze actie en komen in aanmerking als voorbeeldwoning ?

De actie heeft betrekking op de met rood gearceerde woningen op de kaart.

 

Waarom is er voor stijl ‘jarendertig’ woningen gekozen ?

Als jaren-dertig-woningeigenaar beseffen we steeds vaker de semi-monumentale waarde van onze woning maar tevens de gebrekkige energie-efficiency. Bij lokale aannemers en installateurs ontbreekt het echter vaak aan kennis en ervaring om deze energiemaatregelen op een ‘monumentale’ manier uit te voeren met aandacht voor uitstraling, rendement en risico’s of ongewenste bijeffecten als vochtproblematiek. Er is dus behoefte aan maatwerk oplossingen met behoud van cultuurhistorische waarde.

 

Waarin onderscheidt deze buurtactie zich van van andere wijkgerichte acties ?

De actie is specifiek gericht op jaren-dertigwoningen in Elsrijk, gebouwd tussen ongeveer ’21-’50. Het doel is te onderzoeken hoe deze woningen het beste kunnen worden verduurzaamd waarbij rekening wordt gehouden wat de uitwerking van de maatregelen is op de uitstraling van de woning, het financieel rendement en de risico’s of ongewenste bijeffecten zoals vochtproblematiek.

 

Kan ik als huurder ook mijn woning als voorbeeldwoning aanmelden ?

Nee, de actie is gericht op woningeigenaren. U kunt wel uw woningverhuurder vragen de woning aan te melden.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens en met wie worden mijn gegevens gedeeld als ik mij aanmeld ?

Uw gegevens worden door het Regionaal Energieloket gedeeld met De Groene Grachten en de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk, en alleen gebruikt ten behoeve van de selectie van de voorbeeldwoningen.

 

Wat betekent het als je je woning aanmeldt als voorbeeldwoning ?

Als uw woning wordt geselecteerd zal De Groene Grachten contact met u opnemen voor het plannen van afspraak waarbij uw woning gedurende ongeveer een uur wordt geinspecteerd. De mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking worden in kaart gebracht en er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt over de mogelijkheden de woning te verduurzamen.

 

Hoe wordt de rapportage van mijn woning gedeeld met andere buurtbewoners ?

De rapportage wordt in geanonimiseerde vorm beschikbaar gesteld voor andere buurtbewoners.

 

Wie maakt de selectie van de voorbeeld woningen ?

Het Regionaal Energie Loket maakt samen met De Groene Grachten en de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk de selectie van vijf voorbeeld woningen.

 

Op basis waarvan wordt de selectie van 5 voorbeeldwoningen gemaakt ?

De bedoeling is vijf woningen te selecteren die bouwkundig en in aanpak van verduurzaming voldoende van elkaar verschillen, en tevens een voldoende grote groep vergelijkbare woningen vertegenwoordigen.

 

Ben je verplicht mee te doen aan de groepsaankoop als je woning als voorbeeld woning is gekozen ?

Nee, het onderzoek en advies met betrekking tot de voorbeeldwoning is gratis en vrijblijvend.

 

Welke partijen zijn bij de buurtactie betrokken ?

De buurtactie is een initiatief van Stadsdorp Elsrijk en gemeente Amstelveen waarbij er wordt samengewerkt met het Regionaal Energie Loket en De Groene Grachten. Het project wordt gefinancierd door duurzaamheidssubsidies vanuit de Provincie Noord Holland en de Gemeente Amstelveen, en een bijdrage vanuit Stadsdorp Elsrijk.