uitVOORzorg

update 19 november 2020

HET UIT-VOORZORG SPREEKUUR GAAT DOOR, MAAR WEL OP VEILIGE AFSTAND !!

DAAROM TELEFONISCH SPREEKUUR

Vanwege de Corona maatregelen, kan er helaas geen fysiek spreekuur zijn in Huis Elsrijk.
Daarom is er vanaf nu een telefoonnummer beschikbaar waarop je tijdens het spreekuur kunt bellen met een van de vrijwilligers. Het telefoonnummer voor het UIT VOORzorg spreekuur is 06 48461916.
Hier kun je terecht met vragen over hoe je je kan voorbereiden op langdurige zelfstandigheid;
hoe veilig is mijn huis, hoe maak ik contact met mijn buurtgenoten, wie behartigt je belangen als je dat zelf niet meer kunt.
Elke dinsdag: 13:00 – 14:00 uur.
Zodra het weer kan en mag kunt u voor dit spreekuur terecht in Huis Elsrijk, elke dinsdag om 13:00 uur

____________________________________

update 2 oktober 2020

Vanwege de corona perikelen, hebben wij besloten onderstaande Triple V / Uit VOORzorg bijeenkomst uit te stellen.
Wanneer het weer enigszins veilig kan zullen wij een nieuwe datum plannen.

7 oktober

Triple V en de leden van Uit VOORzorg hopen u te zien op woensdag 7 oktober aanstaande van 16:00 uur tot 17:30 uur in Huis Elsrijk aan de Graaf Albrechtlaan 138.

Project Uit VOORzorg heeft de trainers van Triple V uitgenodigd om hun verhaal te vertellen hoe mensen in de doelgroep 55plus voorbereid kunnen worden op de periode dat ze geen betaald werk meer verrichten.
De meeste mensen die met deze situatie te maken krijgen, zijn nog vitaal en vol met plannen hoe ze die tijd zinvol kunnen invullen. Triple V zegt dan ook niet, je gaat met pensioen, maar je gaat je “na-werk-tijd’ in.  We worden met z’n allen ouder en blijven langer gezond. De pensioenleeftijd wordt telkens met stapjes verhoogd. Hoewel we allemaal ideeën hebben over de pensioenperiode, blijkt uit onderzoek dat veel gepensioneerden het gevoel hebben in een zwart gat te vallen. Je kunt het een beetje vergelijken met wat de corona situatie met veel mensen heeft gedaan.

Als je aan gepensioneerde vraagt hoe gaat het, krijg je vaak als antwoord: “Ik heb het nog nooit zo druk gehad”. Maar als je even doorvraagt, blijkt het toch tegen te vallen. Juist in de “na-werk-tijd” kunnen we nog steeds veel betekenen voor ons gezin, onze omgeving, de samenleving. Dit vanuit uw competenties en geleerde skills en vaardigheden die u heeft ontwikkeld gedurende uw werkzame leven. Hier goed over nadenken (Zelfonderzoek naar talenten en mogelijkheden) is wat we in de workshops gaan doen.
 
Het interactieve trainingsprogramma van Triple V maakt de deelnemers bewust van hun mogelijkheden om aan deze “na-werk-tijd” een zinvolle invulling te geven. Dit alles vanuit de gedachte dat wij het belangrijk vinden dat mensen na hun werkzame leven actief blijven, aandacht hebben voor hun gezondheid, het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren en in contact blijven met anderen. De training of workshops zijn opgebouwd rond de thema’s Verbinding, Veerkracht en Vitaliteit.  Na afloop van de training heeft u uw eigen blauwdruk gemaakt van uw “na-werk-tijd”.
De trainers van Triple V Bill Admiraal en Fred Kok hebben zeer ruime ervaring met alle elementen die in de workshops worden behandeld. Zij hebben niet alleen kennis van de materie maar zijn zelf ervaringsdeskundigen als het gaat om “na-werk-tijd”. In de presentatie van 7 oktober laat Triple V u ook kennismaken met een voorbeeld van een werkvorm die we in de workshops gebruiken, om u een idee te geven wat u van de workshops kunt verwachten.

____________________________________

update 29 september 2020

Vanaf 29 september is er weer fysiek spreekuur in Huis Elsrijk.

Hier kun je terecht met vragen over hoe je je kan voorbereiden op langdurige zelfstandigheid, hoe veilig is mijn huis, hoe maak ik contact met mijn buurtgenoten, wie behartigt je belangen als je dat zelf niet meer kunt en hoe zorg ik ervoor dat ik geestelijk en fysiek vitaal blijf ?
Hiervoor kunt u iedere dinsdag van: 13:00 – 14:00 uur terecht bij een van onze vrijwilligers van Uit voorzorg.

Je kunt je vragen ook mailen naar uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl.

_____________________________________

april 2020

In Stadsdorp Elsrijk is een Voorzorgcentrum voor Ouderen gestart.
Met ingang van dinsdag 5 mei 2020 houden onze vrijwilligers elke dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur een spreekuur in Huis Elsrijk (Graaf Aelbrechtlaan 138).

Je kunt op het spreekuur met tal van vragen op het gebied van voorzorg terecht.
Bijvoorbeeld; waar moet ik aandenken voordat ik écht ouder ben, of hoe pas ik mijn huis aan, hoe houd ik mijn netwerk in tact, waarmee kan ik terecht bij de ouderencoach of wijkverpleegkundige, e.d.
Ook zullen onze vrijwilligers, indien gewenst, verwijzen naar de ouderencoach.

Uit VOORzorg
Daarnaast geven wij 4x per jaar onze informatiekrant Uit VOORzorg uit. Zoveel mogelijk zal worden getracht om in te haken op de actualiteiten en relevante informatie te geven. De geplande data voor 2019 zijn: de 1e week van maart, juni, september en november.
Deze krant zal huis aan huis worden verspreid, maar elke uitgave is ook te lezen via de knoppen
rechts op deze pagina.

Eventuele reacties op de inhoud graag mailen naar: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Ook het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen, is bij ons verkrijgbaar.
Volgend jaar zal een evaluatie van dit project worden gehouden, waarna zal worden bepaald of onze bevindingen ook voor andere wijken in Amstelveen van belang kunnen zijn.

______________________________________________________________________

27 februari: presentatie van het rapport ‘Uit VOORzorg

De werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van haar rapport “Uit VOORzorg” aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen,

Wanneer: Woensdag 27 februari
Tijd: 16:30 – 18:00 uur
Waar: De kerk van het Apostolisch Genootschap,  Graaf Aelbrechtlaan 138
Aanmelden: Graag vóór 15 februari a.s. op te geven via info@stadsdorpelsrijk.nl  in verband met de catering

Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.
Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Hieronder tref je de flyer van het project aan, zoals deze binnekort in Elsrijk huis aan huis verspreid zal worden.

Met vriendelijke groet,
Dorien, Frida, Hans, Juliëtte, Karin, Majorie, Marlene, Matthea, Piet en Vera