uitVOORzorg

update 26 juni

In juli en augustus is er geen fysiek spreekuur

Wel is er een telefoonnummer beschikbaar waarop je kunt bellen met een van de vrijwilligers.
Het telefoonnummer is 06 48461916.
Je kunt ook mailen naar uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl
Hier kun je terecht met vragen over hoe je je kan voorbereiden op langdurige zelfstandigheid; hoe veilig is mijn huis, hoe maak ik contact met mijn buurtgenoten, wie behartigt je belangen als je dat zelf niet meer kunt.
Elke dinsdag: 13:00 – 14:00 uur.

_____________________________________

Mei 2020

HET UIT-VOORZORG SPREEKUUR GAAT DOOR, MAAR WEL
OP VEILIGE AFSTAND !!

DAAROM VANAF NU TELEFONISCH SPREEKUUR

Vanwege de Corona-lockdown, kan er helaas geen fysiek spreekuur zijn in Huis Elsrijk.
Daarom is er vanaf nu een telefoonnummer beschikbaar waarop je tijdens het spreekuur kunt bellen met een van de vrijwilligers.
Het telefoonnummer voor het UIT VOORzorg spreekuur is 06 48461916.
Hier kun je terecht met vragen over hoe je je kan voorbereiden op langdurige zelfstandigheid;
hoe veilig is mijn huis, hoe maak ik contact met mijn buurtgenoten, wie behartigt je belangen als je dat zelf niet meer kunt.
Elke dinsdag: 13:00 – 14:00 uur.

Zodra het weer kan en mag kunt u voor dit spreekuur terecht in Huis Elsrijk, elke dinsdag om 13:00 uur

____________________________________

april 2020

In Stadsdorp Elsrijk is een Voorzorgcentrum voor Ouderen gestart.
Met ingang van dinsdag 5 mei 2020 houden onze vrijwilligers elke dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur een spreekuur in Huis Elsrijk (Graaf Aelbrechtlaan 138).

Je kunt op het spreekuur met tal van vragen op het gebied van voorzorg terecht.
Bijvoorbeeld; waar moet ik aandenken voordat ik écht ouder ben, of hoe pas ik mijn huis aan, hoe houd ik mijn netwerk in tact, waarmee kan ik terecht bij de ouderencoach of wijkverpleegkundige, e.d.
Ook zullen onze vrijwilligers, indien gewenst, verwijzen naar de ouderencoach.

Uit VOORzorg
Daarnaast geven wij 4x per jaar onze informatiekrant Uit VOORzorg uit. Zoveel mogelijk zal worden getracht om in te haken op de actualiteiten en relevante informatie te geven. De geplande data voor 2019 zijn: de 1e week van maart, juni, september en november.
Deze krant zal huis aan huis worden verspreid, maar elke uitgave is ook te lezen via de knoppen
rechts op deze pagina.

Eventuele reacties op de inhoud graag mailen naar: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Ook het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen, is bij ons verkrijgbaar.
Volgend jaar zal een evaluatie van dit project worden gehouden, waarna zal worden bepaald of onze bevindingen ook voor andere wijken in Amstelveen van belang kunnen zijn.

______________________________________________________________________

27 februari: presentatie van het rapport ‘Uit VOORzorg

De werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van haar rapport “Uit VOORzorg” aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen,

Wanneer: Woensdag 27 februari
Tijd: 16:30 – 18:00 uur
Waar: De kerk van het Apostolisch Genootschap,  Graaf Aelbrechtlaan 138
Aanmelden: Graag vóór 15 februari a.s. op te geven via info@stadsdorpelsrijk.nl  in verband met de catering

Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.
Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Hieronder tref je de flyer van het project aan, zoals deze binnekort in Elsrijk huis aan huis verspreid zal worden.

Met vriendelijke groet,
Dorien, Frida, Hans, Juliëtte, Karin, Majorie, Marlene, Matthea, Piet en Vera