Wijkraad Elsrijk

Woensdag 26 augustus was de startbijeenkomst in Huis Elsrijk

Lees hier het verslag van de bijeenkomst(en)

_______________________________________

Stadsdorp Elsrijk heeft het Wijkplan Elsrijk opgesteld.

Lees hier: Wijkplan Elsrijk 2021

In het Wijkplan Elsrijk kijken we vooruit.
Wat willen bewoners van Elsrijk, en hoe kunnen zij, Stadsdorp Elsrijk en andere organisaties in de wijk samenwerken aan de wijkthema’s ?

Deze vraag is nu actueel omdat het Stadsdorp de opdracht heeft gekregen van de gemeente welzijn in de wijk te organiseren met een eigen wijkcoach en sociaal beheerder, en daarbij nauw samen te werken met de zorgorganisaties in de wijk.

Het wijkplan zal worden voorgelegd aan de deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband 
Hierin zijn de kerken, welzijns- en zorgorganisaties vertegenwoordigd.

Met het oprichten van de wijkraad komt het inspraakorgaan Wijkplatform Elsrijk te einde.

Volgende stap

De volgende stap is de oprichting van de Wijkraad Elsrijk, een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan binnen Stadsdorp Elsrijk. De wijkraad beoordeelt het wijkplan en geeft advies over de besteding van de subsidie- en sponsorgelden, de keuze en uitvoering van activiteiten.

 

Verdere taken van de Wijkraad Elsrijk:

· adviseert het bestuur van Stadsdorp Elsrijk over activiteiten/initiatieven in Elsrijk.
· adviseert over, denkt en werkt mee aan het wijkplan.
· evalueert activiteiten aan de hand van het jaarplan /jaarverslag.

 

De wijkraadsleden zijn:

bewoners

· betrokken en actieve mensen die hun straat, club of een bewonersinitiatief vertegenwoordigen;
· iedere straat mag een bewoner afvaardigen;
· ieder clubinitiatief mag iemand afvaardigen.

vertegenwoordigers uit de wijk
· wijkcoach, wijkagent
· functionarissen van kerken, zorg en welzijnsorganisaties, scholen, huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, poppentheater, ZZP’ers en ondernemers in de wijk.

en een vertegenwoordiger uit het bestuur van Stadsdorp Elsrijk.

Pilot

Binnenkort gaat een pilot van start waarin we als proef twee keer een wijkraad-bijeenkomst organiseren.
De eerste bijeenkomst is gepland voor najaar 2020, de tweede bijeenkomst voorjaar 2021.
In november/december volgen evaluatie en besluit over hoe verder te werken met een wijkraad, en afhankelijk van het besluit wordt in 2021 een reglement met bevoegdheden en samenstelling van de wijkraad opgesteld.
Voor de eerste bijeenkomst wordt bekendheid gegeven aan het wijkplan door de verspreiding van een folder met een beknopte samenvatting ervan.

Contact
U kunt de wijkraad bereiken via de mail: wijkraad@stadsdorpelsrijk.nl