Welkom in Stadsdorp Elsrijk

De wijk waar het bruist

Beste bewoners van Elsrijk, vrijwilligers van het Stadsdorp en alle andere Amstelveners.

Graag wil ik jullie namens het bestuur van ons Stadsdorp welkom heten op onze website.

We hebben geprobeerd om tegemoet te komen aan ons credo ‘’door bewoners voor bewoners’’ zonder het hoofddoel van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk uit het oog te verliezen.

We blijven het eigentijdse nabuurschap centraal stellen en dat is in deze tijd hard nodig.

Graag willen wij als bestuur de nieuwe website gebruiken om zichtbaarder te zijn voor de bewoners van Elsrijk. Wij zullen dus regelmatig binnen de ons gegeven ruimte verslag doen van onze activiteiten.

Namens het bestuur van Stadsdorp Elsrijk, Seerp de Blauw

______________________________________________

Het is natuurlijk ook handig om te weten of je in Elsrijk woont.

De grenzen van onze wijk bestaan uit:

Noord: Bella Donna, Laan Walcheren en de Rembrandtweg

Oost: De Beneluxbaan

West: het Zwarte Pad

Zuid: Mr. F.A. Van Hallweg en de Groen van Prinsterenlaan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief