Verslagje bezoek Thijssepark 14 maart 20

23-09-2020

groen

Zaterdag 14 maart gingen we met zeven deelnemers op stap in het Thijssepark om in de eerste plaats naar stinsenplanten te kijken. Stinsenplanten is een benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven en dergelijke, en van daaruit verwilderd zijn. Veel ervan behoren tot de vroege bloeiers in het voorjaar. Op deze mooie zonnige ochtend was er veel om van te genieten, zoals wilde narcis, zomerklokje, bosanemoon, sleutelbloem en vele ander soorten. Harry voorzag ons van deskundig commentaar op plantkundig gebied.

Ook lieten de vogels zich volop horen. We zagen buizerds rondcirkelen op de thermiek en een fuut op haar nest. Er sprongen zelfs een paar eekhoorns rond in de bomen.

We kunnen dit parkje van harte aanbevelen.

* * * * * *

Plantenlijst Thijssepark 14 maart 2020:

Bingelkruid, Bosanemoon (s), Bosviooltje, Daslook (s), Dotterbloem, Eenbes, Gele anemoon (s), Gevlekte aronskelk (s), Gevlekt longkruid (s), Goudveil, Groot hoefblad, Holwortel (s), Lavendelheide, Maagdenpalm, Maarts viooltje (s), Sneeuwklokje (s), Stengelloze sleutelbloem (s), Stinkende gouwe, Vingerhelmbloem (s), Voorjaarshelmkruid, Wilde narcis (s), Zomerklokje (s)

Vogels: Buizerd (4), Koolmees, Grote bonte specht, Tjiftjaf, Roodborst, Winterkoning, Vink, Ekster, Vlaamse gaai, Zwarte kraai, Fuut, Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen,Wilde eend

En verder nog o.a.: Eekhoorn, Gagel, Gele kornoelje, Veenmos, Iep, Sleedoorn, Haagbeuk, Els, Esdoorn

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Contact

Natuurclub
Contactpersoon

Neem contact op met Natuurclub:

-17