Project Straten van Elsrijk

24-09-2020

Cultuur

Een aantal Elsrijkers zijn enthousiast geraakt door het programma ‘Straten van Amsterdam’ op AT5 en zijn eind 2015 begonnen met het inventariseren van de historie van diverse straten in de wijk.

Start 19 mei 2016

Vanuit het Buurtjesproject uit de wijk is er een bijeenkomst gehouden in de Heemraadschapslaan om te inventariseren wat de bewoners kunnen doen voor de wijk en wat Stadsdorp Elsrijk kan doen voor de bewoners. Hieruit is een subgroep ontstaan die de sociale geschiedenis van deze laan onderzoekt. De bijeenkomst is gehouden voor de Heemraadschapslaan vanaf de Keizer Karelweg naar het spoor toe.

Er zijn een aantal oud bewoners benaderd die zich levendig in leven hoe deze laan er vroeger uit zag, zij kunnen zich dit nog goed herinneren met bruggen naar de woningen en ook de bedrijvigheid van de laan.

De bedoeling is dat er een format voor een boekje ontstaat welke de bewoners kunnen bespreken op een in de toekomst te houden buurtbijeenkomst. Vanuit deze opzet kan er een artikel worden gemaakt voor het blad Amstelmare van de Vereniging Historisch Amstelveen. De Vereniging Historisch Amstelveen denkt met de subgroep mee.

In 2019 is er verder gegaan met dit project en is ook de rest van de Heemraadschapslaan betrokken door middel van een schrijven aan alle bewoners van deze laan. Er zal een wandeling worden uitgezet op de Historische dag Elsrijk op 14 september 2019 aan de hand van de ingeleverde foto’s en verhalen vanuit deze laan.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Contact

Juliette Pierens
Contactpersoon

Neem contact op met Juliette :

-4