Project Villa Krelage bezoek de Bazel

24-09-2020

Cultuur

We kregen een ’stofmap’ met daarin de archiefstukken van de heer G. Krelage uit Elsrijk. Het was een blauwe map met een keurig blauw lint in een strik er om heen, spannend nu gaat het gebeuren….

In de map vonden we notariële actes van grond welke de heer Krelage heeft aangekocht. Hij is begonnen met aankopen in 1936 met percelen die ten oosten van de wijk patrimonium lagen zijnde de straten Jan Benninghstraat en Surmontstraat voor 13000 gulden. Op de aktes staat dat hij handelt uit naam van Bouw Exploiteur N.V. Duikerbouw IV, hij woonde aan de Hoofdweg 14 te Amsterdam. Ook handelde hij uit naam van de heer Wilhelmus Lemmens uit Pittsburgh Amerika, de naam Sulvum Atrium wordt hierin genoemd. In de jaren 1936 tot en met 1937 koopt hij grond op voor meerdere percelen in Elsrijk waaronder de Graaf Aelbrechtlaan en diverse andere straten, waaronder ook de Charlotte van Montpensierlaan. We vinden in de map verschillende tekeningen met daarop in prachtig handschrift aangegeven ‘Elsrijk’

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Contact

Juliette Pierens
Contactpersoon

Neem contact op met Juliette :

-14