Voortgang Project Duurzaam Elsrijk

02-12-2020

Duurzaamheid

Op donderdag 22 10-2020 vond een digitale presentatie plaats over het verduurzamen van dertigerjaren woningen in Elsrijk door de Gemeente, het Stadsdorp, het Regionaal Energieloket en het Ingenieursbureau de Groene Grachten.

Voor vijf voorbeeldwoningen werd een gedetailleerd advies gepresenteerd, te vinden op www.stadsdorpelsrijk.nl/welkom-bij-stadsdorpelsrijk/duurzaam-elsrijk.Iedereen kan daar kennis van nemen en bezien welke acties er voor het eigen huis mogelijk zijn.

Daarnaast is informatie te vinden op de Groene Menukaart van de Groene Grachten,www.degroenemenukaart.nl/nl/amstelveen/jaren-dertig-woning.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Jill Vervoort, jill.vervoort@degroenegrachten.nl,JosefineRook,josefine@regionaalenergieloket.nl ,en Jurjen Pen, advocaat@jurjenpen.nl.

Er bestaan allerlei subsidiemogelijkheden, waarvoor meestal geldt dat deze per 1-1-2021 veranderen.

Voor degenen die van plan zijn iets aan hun huis te gaan doen is het goed dat zij zich melden bij Josefine, Jill of Jurjen.Er kan dan bekeken worden of door gezamelijke aanbesteding voordelig ingekocht kan worden.En ook kan met de deskundigheid van het Energieloket en de Groene Grachten naar kwalitatief goede uitvoerders gezocht worden.

Samen kunnen we er een succes van maken!

Jurjen Pen

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Contact

Jurjen Penn
Contactpersoon

Neem contact op met Jurjen:

-11