Gezondheid

Laatste thema bijeenkomst oude jaar

8 december 2021. 16.00 - 17.30 uur Zelfstandig blijven wonen?

Project Uit VOORzorg heeft Nico van Kooten, bewoner Elsrijk, uitgenodigd om een verhaal te vertellen over hoe je omgaat met hulpmiddelen in je huis. Welke hulpmiddelen heeft hij ingezet, merendeels zelf vervaardigd, om comfortabel met zijn vrouw in zijn eigen huis te kunnen blijven wonen. Samen met Nico maken we een reis door het huis van Nico en zien we wat er allemaal mogelijk is om zelf de regie te blijven houden om zelfstandig te blijven wonen. Een bijeenkomst waarin je geïnspireerd wordt om zelf de regie te nemen bij eventuele aanpassingen in en rond je huis. Aanmelden is vereist via: uitvoorzorg@gmail.com.

Vanwege Corona kiezen we voor een grotere ruimte, namelijk de zaal van de Apostilische Gemeenschap, gebouw naast het huis Elsrijk, Graaf Aelbrechtlaan 138. Uiteraard houden we rekening met de coronamaatrdegelen zoals de anderhalve meter afstand, mondkapje en desinfecteren van de handen.

In het nieuwe jaar zijn we verder van plan om nog een aantal themabijeenkomsten, gewijd bijvoorbeeld aan ‘Welzijn op recept, apotheek in de wijk en positieve gezondheidszorg’ te plannen. Houdt de website en de wijkkrant in de gaten voor de thema’s en data. Heeft u zelf nog onderwerpen waarover u meer wilt weten? Laat het ons weten, mail naar uitvoorzorg@gmail.com en we nemen met u contact op. 

Vanaf maart organiseren we op de maandagochtend in huis Elsrijk een koffie uurtje van 10.30 tot 11.30, waarin we samen kunnen kijken naar eventuele vragen en/of ontwikkelingen omtrent de zorg.

Sociaal

Extra editie nieuwsbrief november

Extra editie nieuwsbrief november

Sociaal

Uitstel bijeenkomst Wijkraad

Beste bewoners van Elsrijk,

Vanwege de nieuwe maatregelen betreffende de oplopende besmettingen heeft het bestuur van het Stadsdorp Elsrijk besloten dat 2e vergadering van de Wijkraad die op woensdag 17 november zou plaatsvinden wordt uitgesteld.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona zal de bijeenkomst van de Wijkraad of digitaal of in het eerste kwartaal van 2022 gehouden worden. Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Duurzaamheid

Repair Cafe zoekt vrijwilligers

Ik ben op zoek naar 2 dames of heren die mij willen helpen met het repareren van textiel.

Voor meer info kun je contact met me opnemen.

Cultuur

`Oost ontmoet West en vice versa'

Op zaterdag 25 september 2021 organiseerde de diversiteitsgroep van Stadsdorp Elsrijk het culturele evenement `Oost ontmoet West en vice versa’. In het lommerrijke Openluchttheater werd mede dank zij het mooie nazomerweer en de fleurige klederdracht van de dansers en musici een Oosterse Aziatische sfeer geschapen waar onverwacht meer dan 100 deelnemers op afkwamen.

Twee orkesten hebben de cultuurkloof uit India, Suriname en Indonesië via hindoesymbolen en verhalen op kleurrijke en muzikaal meesterlijk overbrugd. De rode draad vormde een toeristische ontmoeting in een vliegtuig op weg naar India en Indonesië waarin over het de Ramayana werd verteld, een eeuwenoud epos uit India en Indonesië. Verantwoordelijk daarvoor waren zeven Indiase musici Nitika Chouhan en de Balinese gamelangroep uit Amstelveen Swara Santi o.l.v. de Balinese muziekdeskundige Krishna en leider Cees Rot. De fusionachtige uitvoering waarin culturen zich mengden zagen we ook bij de Hindoestaans- Surinaamse zanger Dhroeh Nankoe die het kleurrijke dansen en musiceren aanvulde met prachtige liederen.

Centraal stond het verhaal over prins Rama, zijn broer Lakshmana en zijn vrouw Sita uit de Ramayana, een omvangrijke epos dat voorkomt in India en Indonesië en een belangrijke hoeksteen van het hindoeïsme vormt. Het verhaal past bij de huidige situatie in Elsrijk waar mensen uit verschillende culturen met elkaar samenleven en elkaar beter willen leren kennen. Zelfs zonder elkaars taal te spreken kunnen ze elkaar verstaan als men zich openstelt voor elkaars culturen en verhalen. Het succes van `Oost ontmoet West’ hopen we volgend jaar in een ruimere opzet weer te organiseren dus met eten en workshops èn met nog meer deelnemers uit India en Indonesië.

Cultuur

Lezing Reggie Baaij

De Indonesië deskundige Reggie Baaij geeft een lezing over de slavernij in Nederlands Indië

Gezondheid

Thema bijeenkomst: gezond ouder worden

Wat verstaan we onder succesvol of zinvol ouder worden?

Drie theoretische idealen:

  1. zo lang mogelijk behouden van een goede kwaliteit van leven: geestelijk en lichamelijk
  2. zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en daarbij niet te veel afhankelijk worden van anderen; zelfredzaam blijven bij het dagelijks functioneren
  3. op een snelle, rustige en goede manier sterven

aanmelden via uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Duurzaamheid

AFGELAST Repair café 3de zaterdag

Helaas moet het repair café vanwege corona weer pas op de plaats maken.

In plaats van het fysieke repair café, gaan we de inleverbak bij Huis Elsrijk weer in gebruik nemen.

Tijdens een speciale editie in het Openluchttheater werd de aftrap gegeven voor de heropening van het Repaircafé. Tijdens deze speciale editie zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met diverse reparaties. Er zijn reparaties verricht aan onder andere een koffiezetapparaat, lamp, een oude platenspeler, een telefoon en weegschaal. En werden er diverse herstelwerkzaamheden gedaan aan een jas en rok.

De vrijwilligers zijn erg blij dat ze weer van start kunnen en hebben hun uiterste best gedaan om alle reparaties ter plekke uit te voeren. Eén apparaat was helaas niet meer te redden. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dit apparaat wordt ingeleverd bij het afvalbrengstation.

Apparaten en kledingstukken repareren is duurzaam. Veel spullen kunnen na een reparatie nog jaren mee. Dat scheelt weer extra spullen op de afvalberg. Heeft u wel eens spullen die eigenlijk nog best jaren mee kunnen, als ze gerepareerd zouden worden?

Kom dan eens langs bij het Repaircafé. Wie weet kunnen de vrijwilligers uw spulletjes een tweede leven geven.

Het Repaircafé is elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in BijVredeveld. (Het Restaurant naast Nieuw Vredeveld). 

Wonen

Wijkagent Hans Steenbergen

Graag wil ik gebruik maken van dit mooie medium om mij voor te stellen. Mijn naam is Hans Steenbergen, wijkagent van Elsrijk Amstelveen. Na in de wijk Waardhuizen te hebben gewerkt is in 2019 een verschuiving geweest onder de wijken en de wijkagenten. Vanaf 1 januari 2020 ben ik de wijkagent van Elsrijk.

Ons politiewerk als wijkagent is in de loop van de jaren redelijk verschoven van het handhaven naar het sociale aspect. Er zijn in de criminaliteitcijfers over de hele linie, dalingen waar te nemen. Gelukkig maar. Het betekent dat onze wijken er ogenschijnlijk veiliger op zijn geworden. In de cijfers zou dat zo kunnen zijn maar er blijven aandachtspunten waar we ons op richten. Zo vinden we dat elke inbraak, dat elke vernieling van een auto of straatmeubilair, elke diefstal van bijvoorbeeld een fiets, er een te veel is. Met het wijkteam proberen wij te voorkomen dat het voorkomt. Andere aandachtspunten zijn de leefbaarheid en de sociale cohesie.

Facebook en lnstagram: Politie Amstelveen heeft een eigen Facebook pagina. "politie basisteam Amstelveen" Hiernaast ook een lnstagram account. "politie.amstelveen" Via deze media houden we de inwoners van Amstelveen op de hoogte van verschillende ontwikkelingen. Soms "life" mee kijken en altijd open voor vragen en suggesties. Dagelijks worden onze werkzaamheden in Amstelveen uiteengezet en toegelicht. Ook worden allerlei tips gegeven. Met iets meer dan 8800 volgers op Facebook en 5700 op lnstagram, zijn we zeer tevreden maar er wonen natuurlijk veel meer mensen in Amstelveen. Onze beiden sites wordt massaal geliket.

Misschien ook iets voor u? U kunt mij altijd benaderen via 0900-8844 of via e-mail hans.steenbergen@politie.nl. 

Ik laat me uitnodigen om in gesprek te gaan over van alles en nog wat. Als ik u niet kan helpen, heb ik vast een contact die dat wel kan. Onderwerpen die spelen zij bijvoorbeeld Travellers aan de deur om klusjes op te knappen, Babbeltrucs, WhatsApp groepen in de straat/wijk. Sociale cohesie, Buren geschillen, Senioren en veiligheid en het voorlichten om te voorkomen van allerlei soorten van criminaliteit. Ook een bezoekje aan het bureau hoort tot de mogelijkheden om met mij van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom.

Met politionele groet Hans Steenbergen

Sociaal

Buurtinitiatief, idee of nieuwe club

Heeft u een idee om Elsrijk of uw buurt leefbaarder en leuker te maken? En kun u hierbij een steuntje in de rug gebruiken? Dan kan Stadsdorp Elsrijk u hierbij helpen.

Wilt u een club starten of een werkgroep oprichten? Ook dan staat Stadsdorp Elsrijk voor u klaar met advies, ondersteuning en kunnen we eventueel ruimte bieden in Huis Elsrijk of de Blokhut.

Is er al een club of initiatief, maar zijn de gegevens nog niet compleet? Dan vragen we u om ook onderstaand formulier in te vullen, zodat we de gegevens in ons adressenbestand kunnen aanvullen.

Als u het formulier invult, nemen we daarna contact met u op om uw idee te bespreken. En samen te kijken wat we voor u kunnen betekenen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier >>

Sociaal

Helpende hand nodig?

Door onderstaand formulier in te vullen vraagt u om hulp uit de buurt.

Klik hier voor het aanmeldformulier >>

Het kan een kleine vraag zijn waar iemand uit de buurt u eenmalig of een aantal keer mee kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen, een klein klusje in huis of tuin, de hond een keer uitlaten, naar de huisarts brengen of af en toe een praatje komen maken. Het gaat om kleine klusjes die je als buren voor elkaar doet.

De wijkcoach zal contact met u opnemen over uw vraag. Samen stelt u een korte oproep op die de wijkcoach zal verspreiden in de buurt en via digitale kanalen. De oproep is volledig anoniem, zodat u niet ineens vreemde mensen voor de deur hebt staan.

De wijkcoach bemiddelt tussen u als vrager en de ander als aanbieder van hulp. Op deze manier proberen we heel dichtbij hulp voor u te zoeken. U leert misschien weer nieuwe buren kennen en wie weet kunt u vaker een beroep op hen doen.

Sociaal

Netwerkcafé Elsrijk Vinden & verbinden

Het Netwerkcafé Elsrijk is een netwerkbijeenkomst voor beroepskrachten en organisaties die werken in de wijk Elsrijk. Het is dé plek om signalen, knelpunten en kansen in de wijk met elkaar te bespreken. Het gaat bij het Netwerkcafé om elkaar kennen, weten te vinden en kennis te delen. Eén keer per jaar organiseren we een grote netwerkbijeenkomst voor bewoners en beroepskrachten/organisaties van Elsrijk.

Het is algemeen bekend dat je eerder een beroep op elkaar doet als je de elkaar kent. Persoonlijke contacten verlagen de drempel om elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te werken. Veel beroepskrachten die in Elsrijk werken, komen niet automatisch met elkaar in contact of weten niet van elkaars bestaan. Eén van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten is het Netwerkcafé.

Het Netwerkcafé wordt twee tot drie keer per jaar georganiseerd. Elke bijeenkomst heeft een vaste indeling. Ongeveer vijf beroepskrachten vertellen in een pitch van vijf minuten iets over hun werk, een project of de organisatie in relatie tot de wijk Elsrijk. Aansluitend volgt een gespreksronde waar de deelnemers aan tafel aan de hand van een inspirerende werkvorm met elkaar in gesprek gaan over een thema. Het Netwerkcafé wordt afgesloten met soep en een broodje.

Het eerste Netwerkcafé Elsrijk dinsdag 21 september in het Openlucht Theater Elsrijk, De Ruwiellaan 20 (achter de Kruiskerk). Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van de grote zaal van het Apostolisch Genootschap naast Huis Elsrijk, Graaf Aelbrechtlaan 138.

 

Programma:

•         16.00 uur - Inloop

•         16.15 uur - Welkom

•         16.25 uur - Pitches

•         17.00 uur - Gespreksrondes (2 x half uur)

•         18.00 uur soep & broodjes

 

Aanmelden via:  https://forms.gle/uQepmH8SvEERobjT7

Wil je een pitch geven?  Neem contact op met wijkcoach Sacha de Ruiter – sacha@stadsdorpelsrijk.nl – 0640041272

Het netwerkcafé Elsrijk wordt in samenwerking met MC Zonnestein georganiseerd. 

Zoom