Nieuwsbrief Januari 2021

Lees de Stadsdorp Elsrijk nieuwsbrief voor januari 2021

Aanmelden

Bestuur Stadsdorp Elsrijk - info@stadsdorpelsrijk.nl

Historische Route

Historische route

Aanmelden

Juliette Pierens - info@historischelsrijk.nl

Corona informatie

Update 13 januari 2021:

We zijn helaas weer in lockdown....

Dit betekent dat bijna alle activiteiten in Huis Elsrijk t/m 9 februari niet door gaan.

In de wijkagenda kun je zien welke activiteiten zijn afgelast en welke nog wel mogen. WIJKAGENDA

Nog steeds gelden onderstaande regels voor een bezoek aan Huis Elsrijk.

BINNEN IS EEN MONDKAPJE VERPLICHT

IEDEREEN HOUD ZICH AAN DE ANDERHALVE METER

OP DE DEUREN STAAT HET MAXIMUM AANTAL PERSONEN PER RUIMTE.

OVERSCHRIJDEN HIERVAN IS NIET TOEGESTAAN

ALS JE KLACHTEN HEBT (KOORTS, NIEZEN, HOESTEN E.D.)

BEN JE HELAAS NIET WELKOM

ALLE BEZOEKERS ZIJN AANGEMELD OF VULLEN BIJ BINNENKOMST HUN CONTACT-INFORMATIE IN

In onderstaande PDF bestanden lees je de per 14 oktober geldende maatregelen van de gemeente en de regels die het bestuur heeft vastgesteld voor bijeenkomsten en activiteiten in onze locaties.

Ook tref je daaronder een formulier aan die vooraf ingevuld moet worden aangeleverd moet zijn door de trekker / contactpersoon van de activiteit.

Het bestuur

Aanmelden

Bestuur Stadsdorp Elsrijk - info@stadsdorpelsrijk.nl

Voortgang Project Duurzaam Elsrijk

Op donderdag 22 10-2020 vond een digitale presentatie plaats over het verduurzamen van dertigerjaren woningen in Elsrijk door de Gemeente, het Stadsdorp, het Regionaal Energieloket en het Ingenieursbureau de Groene Grachten.

Voor vijf voorbeeldwoningen werd een gedetailleerd advies gepresenteerd, te vinden op www.stadsdorpelsrijk.nl/welkom-bij-stadsdorpelsrijk/duurzaam-elsrijk.Iedereen kan daar kennis van nemen en bezien welke acties er voor het eigen huis mogelijk zijn.

Daarnaast is informatie te vinden op de Groene Menukaart van de Groene Grachten,www.degroenemenukaart.nl/nl/amstelveen/jaren-dertig-woning.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Jill Vervoort, jill.vervoort@degroenegrachten.nl,JosefineRook,josefine@regionaalenergieloket.nl ,en Jurjen Pen, advocaat@jurjenpen.nl.

Er bestaan allerlei subsidiemogelijkheden, waarvoor meestal geldt dat deze per 1-1-2021 veranderen.

Voor degenen die van plan zijn iets aan hun huis te gaan doen is het goed dat zij zich melden bij Josefine, Jill of Jurjen.Er kan dan bekeken worden of door gezamelijke aanbesteding voordelig ingekocht kan worden.En ook kan met de deskundigheid van het Energieloket en de Groene Grachten naar kwalitatief goede uitvoerders gezocht worden.

Samen kunnen we er een succes van maken!

Jurjen Pen

Aanmelden

Jurjen Penn - duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl

Ransuilen expeditie

Het is altijd bijzonder om een uil waar te nemen. In de winter lukt dat nog weleens als het om ransuilen gaat. Ze hebben dan namelijk de gewoonte om overdag groepsgewijs in een boom te rusten. Als we geluk hebben kunnen we ze ergens in Amstelveen zien. Pas wel op voor verstoring ! Uilenexcursie met aansluitend koffie met wat lekkers in de Blokhut.

Beperkt aantal deelnemers ! Aanmelden vanaf 6 december via clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Verzamelen bij Openluchttheater Elsrijk (achter de Kruiskerk, De Ruwiellaan 20 Dit ligt in Park De Ruyschlaan, Amstelveen. Adres voor navigatie: De Ruwiellaan 14, Amstelveen)

Aanmelden

Natuurclub - natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl

Deel je liefde voor lopen met buurtgenot

77% van de hardlopers traint alleen, terwijl 7 op de 10 lopers best graag met iemand anders zouden willen trainen.

Aangezien veel lopers hun training vanuit huis beginnen is het ‘t makkelijkst om met iemand af te spreken die in de buurt woont.

Met dat idee is er vanuit bewoners van Elsrijk het initiatief genomen om te kijken of er in hun wijk behoefte is om samen te gaan hardlopen.

Er is geen trainer, geen loopscholing, geen interval. Puur samen een rondje lopen. Waarbij het loopplezier voorop staat. Waarbij je elkaar ongetwijfeld motiveert en stimuleert. Samen door de regen en/of donkerte lopen is toch net iets makkelijker dan alleen.

Er is geen bepaald loopniveau vereist.

Hopelijk komen er zoveel lopers op af dat er groepjes van verschillende niveaus gevormd kunnen worden.

Een training zal 30 tot 45 minuten duren, of langer als daar behoefte aan is. Het zal zich moeten vormen.

Vanaf 20 oktober wordt er gezamenlijk gelopen vanaf het speelbadje aan de Lucas Van Leydenweg.

Op dinsdagochtend om 10:00 uur en

op donderdagavond om 19:30 uur.

Deelname is geheel vrijblijvend en uiteraard gratis.

Mocht je nog vragen hebben, mail naar sacha@stadsdorpelsrijk.nl

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl

Thema avond; Wat te doen na werk-tijd?

Triple V en de leden van Uit VOORzorg hopen u te zien op woensdag 7 oktober van 16:00 uur tot 17:30 uur in Huis Elsrijk aan de Graaf Albrechtlaan 138.

Project Uit VOORzorg heeft de trainers van Triple V uitgenodigd om hun verhaal te vertellen hoe mensen in de doelgroep 55plus voorbereid kunnen worden op de periode dat ze geen betaald werk meer verrichten.

De meeste mensen die met deze situatie te maken krijgen, zijn nog vitaal en vol met plannen hoe ze die tijd zinvol kunnen invullen. Triple V zegt dan ook niet, je gaat met pensioen, maar je gaat je “na-werk-tijd’ in. We worden met z’n allen ouder en blijven langer gezond. De pensioenleeftijd wordt telkens met stapjes verhoogd. Hoewel we allemaal ideeën hebben over de pensioenperiode, blijkt uit onderzoek dat veel gepensioneerden het gevoel hebben in een zwart gat te vallen. Je kunt het een beetje vergelijken met wat de corona situatie met veel mensen heeft gedaan.

Als je aan gepensioneerde vraagt hoe gaat het, krijg je vaak als antwoord: “Ik heb het nog nooit zo druk gehad”. Maar als je even doorvraagt, blijkt het toch tegen te vallen. Juist in de “na-werk-tijd” kunnen we nog steeds veel betekenen voor ons gezin, onze omgeving, de samenleving. Dit vanuit uw competenties en geleerde skills en vaardigheden die u heeft ontwikkeld gedurende uw werkzame leven. Hier goed over nadenken (Zelfonderzoek naar talenten en mogelijkheden) is wat we in de workshops gaan doen.

Het interactieve trainingsprogramma van Triple V maakt de deelnemers bewust van hun mogelijkheden om aan deze “na-werk-tijd” een zinvolle invulling te geven. Dit alles vanuit de gedachte dat wij het belangrijk vinden dat mensen na hun werkzame leven actief blijven, aandacht hebben voor hun gezondheid, het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren en in contact blijven met anderen. De training of workshops zijn opgebouwd rond de thema’s Verbinding, Veerkracht en Vitaliteit. Na afloop van de training heeft u uw eigen blauwdruk gemaakt van uw “na-werk-tijd”.

De trainers van Triple V Bill Admiraal en Fred Kok hebben zeer ruime ervaring met alle elementen die in de workshops worden behandeld. Zij hebben niet alleen kennis van de materie maar zijn zelf ervaringsdeskundigen als het gaat om “na-werk-tijd”. In de presentatie van 7 oktober laat Triple V u ook kennismaken met een voorbeeld van een werkvorm die we in de workshops gebruiken, om u een idee te geven wat u van de workshops kunt verwachten.

 Waar

Aanmelden

Uit Voorzorg - info@stadsdorpelsrijk.nl

Opening Huis Elsrijk & Rommelroute

In de ochtend een feestelijke aftrap met de eerste rommelroute in de wijk. Meer dan 50 adressen hadden in de voortuin een feestelijke marktkraam ingericht waar de bewoners tweedehands spullen aan de man konden brengen. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij buurtbewoners met elkaar in gesprek raakten en ook nog leuke dingen konden kopen.

Gevolgd door een feestelijke opening om vier uur door onze voorzitter, de burgemeester en de kinderburgemeester, daarbij geassisteerd door twee kinderen van Pretpiste, van Huis Elsrijk in de voortuin van onze nieuwe locatie: Graaf Aelbrechtlaan 132.

Het was een kleinschalige opening vanwege corona, maar daarom niet minder gezellig. Naast het bestuur, een paar raadsleden en bewoners waren ook een afvaardiging van onze medebewoners van de Apostolische Gemeenschap aanwezig. De hapjes (gezonde heerlijke snacks) werden verzorgd door onze dames van de buurtbistro.

Bekijk het vidoeverslag; https://youtu.be/3B2ZpiEoRUA

Aanmelden

Stadsdorp Elsrijk - info@stadsdorpelsrijk.nl

Project Villa Krelage bezoek de Bazel

We kregen een ’stofmap’ met daarin de archiefstukken van de heer G. Krelage uit Elsrijk. Het was een blauwe map met een keurig blauw lint in een strik er om heen, spannend nu gaat het gebeuren….

In de map vonden we notariële actes van grond welke de heer Krelage heeft aangekocht. Hij is begonnen met aankopen in 1936 met percelen die ten oosten van de wijk patrimonium lagen zijnde de straten Jan Benninghstraat en Surmontstraat voor 13000 gulden. Op de aktes staat dat hij handelt uit naam van Bouw Exploiteur N.V. Duikerbouw IV, hij woonde aan de Hoofdweg 14 te Amsterdam. Ook handelde hij uit naam van de heer Wilhelmus Lemmens uit Pittsburgh Amerika, de naam Sulvum Atrium wordt hierin genoemd. In de jaren 1936 tot en met 1937 koopt hij grond op voor meerdere percelen in Elsrijk waaronder de Graaf Aelbrechtlaan en diverse andere straten, waaronder ook de Charlotte van Montpensierlaan. We vinden in de map verschillende tekeningen met daarop in prachtig handschrift aangegeven ‘Elsrijk’

Aanmelden

Juliette Pierens - clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Project Straten van Elsrijk

Een aantal Elsrijkers zijn enthousiast geraakt door het programma ‘Straten van Amsterdam’ op AT5 en zijn eind 2015 begonnen met het inventariseren van de historie van diverse straten in de wijk.

Start 19 mei 2016

Vanuit het Buurtjesproject uit de wijk is er een bijeenkomst gehouden in de Heemraadschapslaan om te inventariseren wat de bewoners kunnen doen voor de wijk en wat Stadsdorp Elsrijk kan doen voor de bewoners. Hieruit is een subgroep ontstaan die de sociale geschiedenis van deze laan onderzoekt. De bijeenkomst is gehouden voor de Heemraadschapslaan vanaf de Keizer Karelweg naar het spoor toe.

Er zijn een aantal oud bewoners benaderd die zich levendig in leven hoe deze laan er vroeger uit zag, zij kunnen zich dit nog goed herinneren met bruggen naar de woningen en ook de bedrijvigheid van de laan.

De bedoeling is dat er een format voor een boekje ontstaat welke de bewoners kunnen bespreken op een in de toekomst te houden buurtbijeenkomst. Vanuit deze opzet kan er een artikel worden gemaakt voor het blad Amstelmare van de Vereniging Historisch Amstelveen. De Vereniging Historisch Amstelveen denkt met de subgroep mee.

In 2019 is er verder gegaan met dit project en is ook de rest van de Heemraadschapslaan betrokken door middel van een schrijven aan alle bewoners van deze laan. Er zal een wandeling worden uitgezet op de Historische dag Elsrijk op 14 september 2019 aan de hand van de ingeleverde foto’s en verhalen vanuit deze laan.

Aanmelden

Juliette Pierens - clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Elsrijk in de tweede wereldoorlog

Deze middag, viel uiteen in twee delen. Het eerste deel bestond uit een college van Paul Betgem over hoe Elsrijk er in WOII uitzag en hoe het er aan toe ging.

Daarna vertelden twee oud Elsrijkers, Rob Veeneman en Wil Couturier over wat hen en hun familie en omgeving allemaal overkomen is in de oorlogsjaren. Voornamelijk over het Bombardement op de Charlotte Montpensierlaan op 24 februari 1945.

Het waren prachtige en soms emotionele verhalen.

Deel twee bestond uit een wandeling langs plekken in de wijk die in WOII een belangwekkende rol hebben gespeeld door gebeurtenissen als een bombardement,

Aanmelden

Juliette Pierens - clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Verslagje bezoek Thijssepark 14 maart 20

Zaterdag 14 maart gingen we met zeven deelnemers op stap in het Thijssepark om in de eerste plaats naar stinsenplanten te kijken. Stinsenplanten is een benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven en dergelijke, en van daaruit verwilderd zijn. Veel ervan behoren tot de vroege bloeiers in het voorjaar. Op deze mooie zonnige ochtend was er veel om van te genieten, zoals wilde narcis, zomerklokje, bosanemoon, sleutelbloem en vele ander soorten. Harry voorzag ons van deskundig commentaar op plantkundig gebied.

Ook lieten de vogels zich volop horen. We zagen buizerds rondcirkelen op de thermiek en een fuut op haar nest. Er sprongen zelfs een paar eekhoorns rond in de bomen.

We kunnen dit parkje van harte aanbevelen.

* * * * * *

Plantenlijst Thijssepark 14 maart 2020:

Bingelkruid, Bosanemoon (s), Bosviooltje, Daslook (s), Dotterbloem, Eenbes, Gele anemoon (s), Gevlekte aronskelk (s), Gevlekt longkruid (s), Goudveil, Groot hoefblad, Holwortel (s), Lavendelheide, Maagdenpalm, Maarts viooltje (s), Sneeuwklokje (s), Stengelloze sleutelbloem (s), Stinkende gouwe, Vingerhelmbloem (s), Voorjaarshelmkruid, Wilde narcis (s), Zomerklokje (s)

Vogels: Buizerd (4), Koolmees, Grote bonte specht, Tjiftjaf, Roodborst, Winterkoning, Vink, Ekster, Vlaamse gaai, Zwarte kraai, Fuut, Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen,Wilde eend

En verder nog o.a.: Eekhoorn, Gagel, Gele kornoelje, Veenmos, Iep, Sleedoorn, Haagbeuk, Els, Esdoorn

Aanmelden

Natuurclub - natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl
Zoom