Gezondheid

Nabuurschap, burenhulp in Elsrijk

Nabuurschap, burenhulp in Elsrijk

De buren om hulp vragen is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. En toch zijn het vaak de mensen die vlakbij wonen die best iets willen betekenen voor de ander. Om die vraagverlegenheid te doorbreken heeft Stadsdorp Elsrijk de Nabuurschap Hulpkaart ontwikkeld.

Op vrijdag 7 mei heeft wethouder Marijn van Ballegooijen de eerste Nabuurschap Hulpkaart overhandigd aan Wilke Peeters, coördinator van Medisch Centrum Zonnestein. Zoals wethouder van Ballegooijen aangaf een belangrijke stap om de samenwerking tussen zorg & welzijn te bevorderen. Met deze handeling is de samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk en MC Zonnestein op het gebied van welzijn in de wijk bekrachtigd. Het is een eerste stap naar het vorm geven van Welzijn op Recept. Een werkwijze waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de medische klachten van een patiënt, maar ook gekeken wordt hoe het welzijn van de patiënt bevordert kan worden.

Via het aanmeldformulier ‘Kunt u een helpende hand gebruiken?’ kunnen mensen zich aanmelden.

Samen met de hulpvrager gaat de wijkcoach in gesprek om te horen wat er precies nodig is en of de persoon al mensen in de buurt kent.

In overleg met de hulpvrager wordt een flyer (‘Kunt u mij helpen’) met de hulpvraag huis-aan-huis in de buurt verspreid. Dit gebeurt anoniem, om te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen ineens aan de deur staan.

Buurtgenoten die willen helpen melden zich bij de wijkcoach. De wijkcoach maakt vervolgens de verbinding tussen vraag en aanbod. We willen met deze methode niet alleen bewoners in Elsrijk helpen, maar vooral ook de sociale samenhang in de straat stimuleren. Elkaar kennen kan zo’n verschil maken in het woongenot en veiligheidsgevoel.

Aanmelden kan via dit formulier >>

Wijkcoach:

Sacha de Ruiter

Werkdagen: maandag – woensdag – donderdag

Huis Elsrijk  

Graaf Aelbrechtlaan 138

1181 SZ Amstelveen 

Sport

Nationale buitenspeeldag , help je mee?

9 juni is het Nationale Buitenspeeldag. 

Daar willen we heel graag een feestelijk dag van maken in de wijk.

En daar hebben we jou bij nodig! 

Wil je meehelpen met het begeleiden van spelletjes? 

Ben je goed in een sport en wil je wel een partijtje spelen? 

Of wil je wel helpen in het organiseren?

Dan zijn we op zoek naar jou!!!

Meld je aan door te mailen naar info@stadsdorpelsrijk.nl 

of te bellen / whatsappen met 06-40041272  

Gezondheid

Inloopspreekuur weer van start

Het inloopspreekuur is een samenwerking tussen de wijkcoach, ouderenadviseur en maatschappelijk werker van de wijk.

U kunt terecht met vragen met betrekking tot uw welzijn, vragen over leefbaarheid of bijvoorbeeld een vraag waarvan u niet goed weet bij wie u met deze vraag kunt aankloppen. We helpen u graag op weg!

Het inloopspreekuur is zonder afspraak te bezoeken. De wijkcoach, ouderenadviseur of maatschappelijk werker is er voor u.

U bent elke maandag tussen 10.30 en 11.30 uur welkom in Huis Elsrijk, Graaf Aelbrechtlaan 138, Amstelveen.

Wijkcoach: Sacha de Ruiter

Ouderenadviseur: Ines Steevens

Maatschappelijk werk: Moenes Tafakori

Gezondheid

Ouderenadviseur Ines stelt zich voor

Dag lieve buurtbewoners, 

Ik ben Ines Steevensz en ik ben een nieuwe ouderenadviseur van Participe in de wijken Elsrijk, Randwijck en Stadshart. 

Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, maar Amstelveen is niet onbekend voor mij. Ik kom vaak in stadshart en bij een bekende toko om wat lekkers te halen. Maar ik moet mij nog goed wegwijs maken in alle straatnamen en binnen weggetjes.

Ik zal elke maandag om 10.30u tot 11.30u aanwezig zijn in het stadsdorp Elsrijk voor een inloopspreekuur. U kunt bij mij terecht voor allerlei zaken, hieronder staat de functie beschreven vanuit Participe. 

De ouderenadviseur van Participe Amstelland geeft gratis informatie en advies op maat, op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelland. Wanneer u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn en of zorg, dan kunt u bij de ouderenadviseur terecht. 

De ouderenadviseur heeft een adviserende, ondersteunende en bemiddelende rol. Wanneer u dat wenst, kan de ouderenadviseur met uw toestemming contact leggen met de daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties.

Ik hoop u gauw te ontmoeten.

Gezondheid

Positieve gezondheid en leefstijl

Positieve Gezondheid en Leefstijl:

Op 5 januari was de digitale aftrap van Buurtclub Leefstijl 2021. Met het spinnenweb van Positieve Gezondheid van Machteld Huber stonden we stil bij onze persoonlijke doelen voor de komende tijd. En bedachten kleine haalbare stapjes om de doelen te halen en hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Daarvoor ontstond een speciale groepsapp (BL actief) om de persoonlijke kwesties uit te wisselen. De langer bestaande groepsapp blijven we gebruiken voor algemene (Buurtclub) leefstijlkwesties. En wat stond BL actief snel roodgloeiend!  

Ommetje van Erik Scherder en Leefstijl:

Op 8 januari heeft Melina een team samengesteld voor het Ommetje van Erik Scherder, met de naam (je raadt het nooit???? : Buurtclub Leefstijl. Maar iedereen is natuurlijk welkom! Op deze manier krijgt bewegen (samen lopen maar toch alleen..) aandacht. We stimuleren elkaar ermee en wisselen via de groepsapp ook weer onze ervaringen uit. Of we ondersteunen elkaar bij het gebruiken van de app. Of niet onbelangrijk om elkaar op te peppen als het even tegen zit.

Voeding en Leefstijl

Vorig jaar hadden we een kookactiviteit: 'samen koken maar toch alleen', aan de hand waarvan het Smulboekje is ontstaan, met smakelijke recepten om zelf een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

Meedoen en kwaliteit van leven en leefstijl:

Om ondanks de coronamaatregelen toch iets sámen te doen, maar coronaproof in je eigen omgeving, kregen deelnemers op 15 januari een tasje thuisbezorgd. Nu: 'samen bloemschikken, maar toch alleen'. Mede dankzij TOF bloemen én Stadsdorp Elsrijk zijn er mooie bloemstukken gemaakt. Kijk voor de bloemstukken op www.buurtclubleefstijl.nl 

Meedoen en aandacht voor elkaar

Op 19 januari een digitale bijeenkomst Buurtclub Leefstijl 

Eerst een fleurige terugblik op het bloemschikken, maar ook op de persoonlijke doelen. En de kracht van Buurtclub Leefstijl kwam naar voren: elkaar steunen, wat mopperen maar elkaar ook de hemel inprijzen als er een stap was behaald! Er zijn ook ideeën uitgewisseld over de komende tijd: wat willen we gaan doen. Conny opperde het idee om kaarten te maken voor bewoners en medewerkers van Nieuw Vredeveld om hen een hart onder de riem te steken in deze zware coronaperiode. Ze werkte op het verzoek van de anderen het idee uit, stelde een digitale flyer samen... het was ontzettend leuk om te merken hoeveel mensen (ook uit de wijk!) gingen plakken en knippen en schrijven...hartverwarmend.

Buurtclub Leefstijl en meedoen

Op 9 februari overhandigde Conny de kaarten aan Nieuw Vredeveld aan de coördinator van de activiteitenbegeleiding. Ze werden enthousiast ontvangen, met veel dank aan Buurtclub Leefstijl en aan Conny in het bijzonder!  

Conny had trouwens ook bedacht dat we allemaal als jury een winnaar konden uitroepen voor de mooiste kaart die gemaakt is voor medewerkers. Conny stelde uit haar eigen creabea voorraad een creatieve hoofdprijs ter beschikking. Er brachten 19 mensen een stem uit.

De bewoners namen de kaarten dankbaar en verrast in ontvangst.

Voor het organiseren van deze activiteit verdient onze Conny op zijn minst de mooiste kaart van de wereld!

 

Buurtclub Leefstijl en Zingeving

Naast aandacht voor het welbevinden van lichaam en geest in de vorm van bewegen en voeding was op 2 februari een digitale bijeenkomst waar Conny, Marijke en Hetty het voortouw namen. En verrasten ons enorm! Onderwerp: Bach! Het was een wens van deelnemers van Buurtclub Leefstijl om ook eens stil te staan bij muziek. Er samen naar luisteren, wetenswaardigheden uitwisselen, elkaar wat aanreiken... Marijke opende (echt professioneel!) de bijeenkomst en vertelde over Bach en liet muziek horen. Conny vertelde over de geschiedenis van Bach en Hetty liet een instrument zien waarop men in die tijd graag speelde en vertelde erover. Er ging een wereld voor ons open. Dank hoor Conny, Marijke en Hetty, het klonk letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren.

Buurtclub Leefstijl en lichaamsfunctie

 Saskia onze buurtsportcoach en collega Erik Beertsen liepen met Marlene en Jolanda de fitnessroute op 4 februari. Er komen bordjes en enkele voorzieningen bij de fitnessroute in het park bij de Kruiskerk. Marlene, onze superervaringsdeskundige met de fitnessroute, had van andere Buurtclub Leefstijl deelnemers wensen en ideeën verzameld. En goed nieuws: Het ziet ernaar uit dat al onze besproken wensen gerealiseerd gaan worden. Dat vráágt te zijner tijd (na corona) om een feestje!

 Wat staat gepland voor de komende periode???

 Op 16 februari: digitale Tai Chi met Henk Janssen. Dit was een verzoek van veel deelnemers van Buurtclub Leefstijl. We kennen Henk van TaiChi in het Openluchtteater, in de vorige locatie en nu digitaal. Zitten we allemaal klaar om 19.30uur? Ik stuur een link door via de mail aan alle deelnemers van Buurtclub Leefstijl. Geinteresseerden (ook buiten de BL actief) zijn welkom!

 En op 2 maart staat gepland: Mattanja Dirks, huisarts. Digitaal gaat ze ons (intractief!) vertellen over de invloed van ademhaling op stress, gezondheid, welzijn. Hoe je door je ademhaling zelfs je bloeddruk kunt beinvloeden.... Dat wordt weer boeiend en: samen oefenen! 

En verder?? We gaan het zien! Boeiend blijft het..

Duurzaamheid

Geslaagde Schoon Elsrijk actie

'Pas als je goed gaat kijken, zie je hoeveel zwerfafval er ligt.'

Dit is één van de reacties van een deelnemer aan de allereerste Schoon Elsrijk opschoonactie. Er lag veel. Heel veel. Er zijn door de 23 deelnemers maar liefst 27 volle vuilniszakken met zwerfvuil opgehaald. Mondkapjes, peuken, flesjes en blikjes voeren de boventoon. Maar ook een leeg bierkratje of een 'verplaatst' naambord werden gevonden.

Organisator Maarten de Haan kijkt terug op een geslaagde eerste editie. Het smaakt naar meer. Tenslotte is er altijd zwerfafval op te ruimen. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten of u al aanmelden voor een volgende dag, meldt je aan voor de Schoon Elsrijk WhatApps groep: https://chat.whatsapp.com/CcMBLTCbfW81tfJqq9DWAz

Gezondheid

Ommetje

In deze coronatijd is het belangrijk om samen dingen te doen zoals bewegen. Door een van de deelnemers van Buurtclub Leefstijl is de Ommetje-app van Eric Scherder aangemaakt. Hiermee kun je op een leuke manier wandelen zonder dat je op dezelfde locatie bent en op een ander moment. Je stimuleert elkaar om te bewegen en deelt je ervaringen met de app.:en het lopen met elkaar.

Ook dit is weer een leuke manier om met elkaar de ervaringen van de app en elkaars verhalen over het lopen te delen: wat ging goed, wat kan beter?

De app zelf geeft ook interessante informatie waarom wandelen goed is voor je fysieke en mentale gezondheid. Dat wordt ook bemerkt in de groep: je krijgt meer energie en voelt je fitter.

En met deze app kun je samen wandelen, maar toch alleen! (Met deze app kun je toch samen wandelen! )

Meer informatie over het ommetje >>

Cultuur

Elsrijkers in het nieuws

Ik ben Denise Dickmeis en woon in Amstelveen.

Sinds ik niet meer beroepsmatig bezig ben, kon ik weer tijd vrij maken voor mijn grote hobby, schilderen en tekenen. Eerst via kleine particuliere groepjes. Later onder begeleiding van een kundige docent bij de SAKB. Om mij nog verder te bekwamen in technieken en kennis van de kunstgeschiedenis ben ik in 2015 aan de Kunstacademie Crejat in Alkmaar gaan studeren. In Alkmaar ben ik nu bezig met de Academische jaren en ook op het SAKB ben ik nog steeds actief aan het schilderen.

Mijn werken zijn heel verschillend. Van figuratief naar abstract en met verschillende materialen komen ze tot stand. Het ligt helemaal aan het onderwerp waar ik mee bezig ben. Vaak hebben ze een maatschappelijke ondertoon.

Deze serie "Vrouwen in de wereld" is tot stand gekomen, door een artikel, dat ik las in de krant, over de soms nog, ontluisterende, ongelijkwaardige plaats van de vrouwen in de wereld. Hoewel de positie van veel vrouwen al stukken vooruit is gegaan, is journalistieke aandacht voor dit onderwerp, nog wel steeds hard nodig.
De afbeeldingen zijn geschilderd in grijs/ wit en zwart. Dit geeft het werk een soort neutraliteit. Alle vrouwen zijn gelijk, ook al verschillen zij onderling.
De kleur die wel is gebruik, in de afbeelding verwijst naar haar omgeving of de gemeenschap waarin zij zich bevind en de maatschappelijke achtergrond, gewoontes en dreigingen waar zij misschien mee te maken kan krijgen. Soms is de "hint" lastig te vinden. Hoe meer jezelf weet over " vrouwen in de wereld" hoe sneller je de hint zult kunnen interpreteren.

Een aanzet voor de kijker om misschien bewuster te worden hoe de positie van de vrouw er nu voor staat en gericht mee te willen werken aan een gelijkwaardige plaats van vrouwen over de hele wereld.

Rond internationale vrouwendag zie je mijn werk geëxposeerd op en rond het Stadshart.

Sociaal

Hart voor jou!

'Wat hangt daar?' 'Wat leuk, dit maakt me vrolijk.'

De hartjes zorgen voor verbazing en glimlach bij de voorbijgangers. Een klein gebaar zorgt voor fijn gevoel.

Aan de oproep om iemand een hart onder de riem te steken of iemand te bedanken voor burenhulp, wordt gehoor gegeven.

De eerste kleine attenties zijn uitgedeeld aan de mensen die aangemeld zijn door buurtbewoners. De één omdat ze altijd voor anderen klaar staat, de ander omdat hij zich door de corona-maatregelen eenzaam voelt. Er werd bij het uitreiken van de attentie zelfs een opkomende traan weggeslikt door de ontvanger.

Een klein gebaar kan iemands dag opvrolijken!

Kijk eens om u heen, wie zou u in het zonnetje willen zetten?

Neem contact op met de wijkcoach en zij zorgt er voor dat die persoon een kleine attentie ontvangt!

De hartjes zijn gehaakt door bewoners van Nieuw Vredeveld en genaaid door buurtbewoners! Samen zorgen we voor vrolijkheid in de wijk!

Cultuur

Gedenktegel Bombardement

Gedenktegel herinnert aan bombardement in Elsrijk Amstelveen

Door • Amstelveenz • vrijdag 26 februari 2021 om 10:50

Amstelveen - Het is 76 jaar geleden dat een geallieerd bombardement diverse woonhuizen aan de Charlotte van Montpensierlaan in de Amstelveense wijk Elsrijk verwoestte. 

Bij een bombardement op 24 februari 1945 kwamen minstens tien mensen om het leven en vielen vele gewonden. Om hierbij stil te staan heeft de gemeente op initiatief van één van de overlevenden een gedenktegel in de bestrating aangebracht. De toedracht van het bombardement is nog altijd onbekend.

'De initiatiefnemer heeft ons benaderd met de vraag of er een herdenkingspunt kon komen op deze plek,' zegt wethouder Herbert Raat (Monumenten, VVD).

'Het is mooi én belangrijk dat mensen aandacht blijven vragen voor de geschiedenis van Amstelveen. Daar werken wij graag aan mee.' Het plaatsen van een gedenktegel past binnen het programma Historisch Besef, waarbinnen de gemeente ernaar streeft inwoners bekend te maken met de geschiedenis van Amstelveen.

De officiële onthulling van de gedenktegel aan de Charlotte van Montpensierlaan is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld en zal op een later moment plaatsvinden.

Duurzaamheid

Opschoondag 2021 - 20 maart

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats. Doe mee en maak op zaterdag 20 maart een opschoon-ommetje.

Wil je dit jaar in actie komen op Landelijke Opschoondag? Dat kan door, als je een frisse neus haalt - rekening houdend met corona - een opschoon-ommetje te maken. Vraag je vrienden, collega’s en bekenden, hetzelfde te doen. Zo worden onze buurten zwerfafvalvrije schoonheden waar je lentekriebels van krijgt. En doen we het, op afstand toch nog samen.

Meld je aan door een email te sturen naar: info@stadsdorpelsrijk.nl of aan te melden via Supporter van Schoon - Actie Elsrijk.

MET LITERATTI-APP BIJDRAGEN AAN ZWERFAFVALOPLOSSING

Wil je net iets meer doen dan alleen opruimen? Maak dan gebruik van de Litterati-app. Hiermee kun je het gevonden en opgeruimde afval vastleggen op je telefoon. De gegevens, die jij verzamelt worden dan gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval, waarbij ook gezocht wordt naar structurele, effectieve oplossingen. Zo kan met jouw hulp, het zwerfafvalprobleem bij de bron worden aangepakt.

WE DOEN HET SAMEN

Voor de Landelijke Opschoondag werken we samen met Plastic Soup Foundation. Door krachten te bundelen bereik je méér. Daarnaast slaan we de handen ineen met verschillende organisaties en bedrijven. Het doel? Zoveel mogelijk buurten in Nederland zwerfafvalvrij maken en houden. Samen laten we zien: in actie komen voor schoon is waardevol, leuk en eigenlijk ook heel gewoon. Kijk op Supportervanschoon.nl als je meer wil weten over de samenwerkingen.

Sociaal

Telefooncirkel Elsrijk

Woont u alleen? Of kent u iemand die alleen woont? Lees dan snel verder.

In deze tijd van Corona en de daarmee gepaard gaande lockdown wil Nico van Kooten een lokale telefooncirkel in Elsrijk opzetten. De telefooncirkel blijft actief als we het normale leven weer kunnen oppakken.

Een telefooncirkel is bedoeld voor mensen die alleen wonen en het een geruststellende gedachte vinden dat er toch op een eenvoudige manier op hen wordt gelet. De deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een afgesproken tijdstip gebeld en bellen vervolgens de volgende persoon op de lijst. Dit hoeft slechts een kort telefoontje te zijn om te horen of alles goed gaat. Gaat het niet goed of krijgt de beller geen gehoor dan kan hulp ingeschakeld worden.

Interesse in de telefooncirkel?

Neem contact op met Nico van Kooten, via het formulier onderaan deze pagina of stuur een bericht naar info@stadsdorpelsrijk.nl.

Zoom