Uit Voorzorg

bewonersinitiatief
Buurtinitiatief
Gezondheid
Buurtinitiatief

In 2019 is een projectgroep ‘ Voorbereid op Voorzorg (VOVO) in Elsrijk gestart met een onderzoek in de wijk, met als onderzoeksvraag hoe en of je je ook wilt voorbereiden op een zoveel mogelijk zelfstandige oude dag.

De resultaten van dit onderzoek zijn terug toe vinden in het rapport ‘Uit VOORzorg’, dat op 27 februari 2019 werd gepresenteerd aan de wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen. Het rapport ‘Uit VOORzorg’ is bij ons verkrijgbaar of te lezen op de website.

Een aantal van de in het rapport genoemde aanbevelingen zijn door de projectgroep opgepakt zoals het wekelijks houden van een spreekuur, het schrijven van twee kranten met actuele informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de oude dag en het verzorgen van thema bijeenkomsten. Ook de twee kranten zijn bij ons verkrijgbaar of te lezen op de website.

Het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen.

Rapport 'Uit VOORzorg' >>

Spreekuur

Uit voorzorg is voor en door bewoners. Op ons gezamenlijk spreekuur met de wijkcoach en de ouderen adviseur op de maandag ochtend van 10.30 tot 11.30 kunt u bij ons terecht met vragen hoe u de eigen regie in handen kunt houden om een zinvol en betekenis vol leven te kunnen blijven leiden.

Op het spreekuur kun je met tal van vragen op het gebied van voorzorg terecht.

Bijvoorbeeld; waar moet ik aandenken voordat ik écht ouder ben, of hoe pas ik mijn huis aan, hoe houd ik mijn netwerk in tact, hoe regel ik mijn administratie digitaal of waarmee kan ik terecht bij de ouderenadviseur of wijkverpleegkundige, e.d.. Ook zullen wij indien gewenst, verwijzen naar de ouderenadviseur.

Informatiekranten

In 2019 zijn twee informatiekranten Uit VOORzorg uitgekomen. Zoveel mogelijk worden in deze kranten getracht om in te haken op de actualiteiten en relevante informatie gegeven. Deze kranten zijn huis aan huis verspreid en te lezen/downloaden van deze website.

Editie 01 - 2019 >>

Editie 02 - 2019 >>

Eventuele reacties op de inhoud graag mailen naar: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl.

De thema bijeenkomsten in 2019 waren: Valpreventie, ‘Veiligheid om en rond Huis’ en Levenstestament. De laatste twee bijeenkomsten werden samen met Brentano georganiseerd. In 2020 organiseerde VOVO in februari een bijeenkomst om over Voorzorg te discussiëren, de Denkersclub organiseerde een bijeenkomst over Euthanasie.

Voor het najaar 2020 hadden we in de planning de volgende thema bijeenkomsten:

- Introductie Pensioencursus 

- Lezing over hoe je jezelf kunt managen 

- Lezing en dialoog over positieve gezondheid

Helaas zijn al deze thema bijeenkomsten vanwege corona uitgesteld.

Ook voor 2021 zijn optioneel al de volgende thema’s gereserveerd, die zoveel mogelijk met anderen in de wijk worden uitgevoerd:

1. Regie nu en straks 

2. Trends onderscheiden bij het zelf houden van de regie zoals: wonen, gezondheid, digitale vaardigheden (e-health) en leefstijl

3. Bij wie kan ik met mijn zorgvragen terecht? Hierbij een onderscheid maken in:

-  vragen van preventieve aard: hoe kan een een zinvol en betekenis vol leven blijven leiden? (Buurtclub Leefstijl en Uit voorzorg, wijkcoach, ouderenadviseur)

- Geïntegreerde eerste lijns zorg (huisarts)

Voor aanvullingen of vragen over de thema’s kunt u altijd contact met ons opnemen via mail: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Wie

Volwassenen
Senioren

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138
Amstelveen

Contact

Neem contact op met Uit Voorzorg:

Uit Voorzorg
Contactpersoon
11