Duurzaam Elsrijk - 30-er jaren project

bewonersinitiatief
Clubs

22/5/2020 Buurtactie Duurzaam Elsrijk:

publicatie Energie Adviesrapporten

Lees nu de samenvatting van de adviesrapporten (link volgt nog)

In het kader van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk heeft De Groene Grachten voor vijf voorbeeldwoningen een Advies- op Maat gemaakt. De samenvattingen van deze rapporten zijn nu beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van het advies waaronder alle mogelijke energiebesparende maatregelen.

De volledige rapporten zijn in te zien bij Jurjen Penn; 06-54397273 of advocaat@jurjenpen.nl.

Informatieavond adviesrapporten

Afhankelijk van de Corona maatregelen kunnen we hopelijk in september een informatieavond organiseren waarop de adviesrapporten worden gepresenteerd en toegelicht door De Groene Grachten.

Tijdens de avond kunt u tevens de vragen stellen die u over de adviezen heeft.

Tevens zal er op de informatieavond aandacht worden besteed aan de Groene Menukaart die voorafgaande aan de avond voor Elsrijk beschikbaar wordt gesteld.

Dit is een website gericht op de verduurzamingsmogelijkheden van jaren ’30 woningen in Elsrijk waarin ook informatie uit de adviesrapporten is verwerkt.

Informatieavond groepsaankoop

Ongeveer twee maanden na de presentatie van de energieadviezen en de Groene Menukaart start de groepsaankoop met een concreet aanbod van energiemaatregelen van verschillende leveranciers voor bijvoorbeeld isolatie en energieopwekking. Op deze avond wordt het aanbod en het proces uitgebreid toegelicht door het Regionaal Energieloket. U wordt te zijner tijd voor deze avond uitgenodigd.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het verloop van de buurtactie? Neem dan contact op met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Contact

Jurjen Penn
Contactpersoon

Neem contact op met Jurjen:

-16