Duurzaam Elsrijk - 30-er jaren woningen

bewonersinitiatief
Clubs

Buurtactie verduurzaming jaren 30 woningen Amstelveen,

Op 19-9-2019 vond een druk bezochte voorlichtingsavond plaats in de Apostolische Kerk over de mogelijkheden om dertigerjaren woningen te verduurzamen. De avond werd georganiseerd door de Gemeente, Stadsdorp Elsrijk, het Regionaal Energie Loket en het Ingenieurs Bureau De Groene Grachten. De bedoeling was om een aantal woningen als voorbeeld te nemen en vervolgens te kijken of middels gezamenlijke inkoop goedkoop actie kon worden ondernomen. De planning was een vervolgavond begin 2020. De vijf voorbeelden waren op tijd gereed (zie onderaan deze tekst), maar het plannen van een vervolgavond strandde door Corona. Besloten werd om die avond na de zomer te laten plaats vinden. Ook toen lukte het door Corona niet om de avond weer in de Apostolische Kerk te houden, en werd gekozen voor een digitale avond op 22-10-2020.

De gedachte was om het vervolg over de gezamenlijke inkoop kort daarna te laten plaats vinden.Ondertussen waren er echter al acties van de Gemeente en het Regionaal Energie Loket gestart, over zonnepanelen ,groene daken en vloer en spouwmuurisolatie. Veel Elsrijkers waren inmiddels zelf al aan de slag gegaan. Voor de gezamenlijke inkoop was daardoor weinig belangstelling meer. Om die reden zien we af van een volgende avond. Diegenen die belangstelling hebben voor gezamenlijke inkoop kunnen zich alsnog meldden bij Jurjen Pen.

Op basis van de analyses van de woningen heeft Groene Grachten ook een Groen Menu kaart gemaakt voor Amstelveen: https://www.degroenemenukaart.nl/nl/amstelveen/jaren-dertig-woning

Publicatie Energie Adviesrapporten

In het kader van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk heeft De Groene Grachten voor vijf voorbeeldwoningen een Advies- op Maat gemaakt. De samenvattingen van deze rapporten zijn beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van het advies waaronder alle mogelijke energiebesparende maatregelen.

Lees nu de samenvatting van de adviesrapporten

De volledige rapporten zijn in te zien bij Jurjen Penn; 06-54397273 of advocaat@jurjenpen.nl.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het verloop van de buurtactie? Neem dan contact op met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Wie

Volwassenen
Senioren

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138
Amstelveen

Contact

Jurjen Penn
Contactpersoon

Neem contact op met Jurjen:

-17