Werkgroep Wijkkrant Elsrijk

bewonersinitiatief
Sociaal

De eerste editie van onze nieuwe wijkkrant is een feit. En wat zijn we er blij mee. Deze wijkkrant past perfect in de realisatie van het communicatieplan, onderdeel van het plan van aanpak van het uitdagen van de gemeente Amstelveen. Onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter, Seerp de Blauw, realiseert het bestuur met diverse werkgroepen, vrijwilligers en professionals het plan om publieke taken die onder de regie van de gemeente vallen zelf uit te voeren.

Door Elsrijkers voor Elsrijkers, slimmer, beter en/of goedkoper bijdragen aan leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in onze wijk. Daarbij past, nee is noodzakelijk, om open, helder en toegankelijk te communiceren. Een vernieuwde website, een veelgelezen en hooggewaardeerde nieuwsbrief, toepasselijke leaflets, flyers en een wijkplan. Daarnaast wordt er mede onder invloed van de Corona-pandemie meer en meer gebruik gemaakt van digitale media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter en van digitale vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. Deze evolutie is natuurlijk en wenselijk, maar naar is gebleken is de behoefte aan een papieren, “bewaarbaar” medium onverminderd groot. Vandaar de opschoning van alle andere papieren uitingen en de herinrichting van de website. De wijkkrant als communicatiespil biedt de basis voor heldere informatievoorziening, onderhoudende nieuwsuitwisseling en verbindende tips, trucs en weetjes.

Door Elsrijkers voor Elsrijker. 

Klik hier om de digitale versie van de Wijkkrant te openen >>

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Werkgroep Wijkkrant
-5