Werkgroep Diversiteit. Wie zijn wij?

bewonersinitiatief
Educatie

Educatie

Wat willen wij?

Diversiteit betreft verschillen in cultuur, nationaliteit, religie en/ of seksuele geaardheid (LHBTI)Q. We zijn erop gericht om mensen in onze multiculturele en pluriforme wijk en hun diverse achtergrond met elkaar te verbinden en via gezamenlijke activiteiten te ontmoeten. Zo willen we bijdragen aan het doel van Stadsdorp Elsrijk om activiteiten te ontwikkelen onder het credo ’door bewoners voor bewoners’. Daarbij worden bij de activiteiten rond recreatie, creatie en zorg niet het hoofddoel uit het oog verloren van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk uit het oog te verliezen.

Bij onze wijkactiviteiten in huis Elsrijk en het Openluchttheater willen we vooral informatie, cultuur en dialogen met elkaar verbinden. Wij zien vooral in het Indonesisch muziekinstrument angklungs de brugfunctie tussen West en Oost omdat het een oud hindoe-instrument is die in 1938 in Westerse toonsoort is gezet. Daarbij werken we samen met de werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk de Aziëgroep valt waar we activiteiten ontwikkelen met Amstelveners e.a. uit Indonesië, India, Japan en later ook Tibet en vluchtelingen uit verschillende oorlogsgebieden.

Dit hangt samen met de initiatieven die bewoners ontwikkelen met die groepen mensen uit de bijna 140 Amstelveense culturen waarmee wijkbewoners zich betrokken voelen. Op deze manier vormen we een diversiteitsnetwerk in de wijk en in Amstelveen met een landelijke uitstraling.

Dat in Amstelveen en Amsterdam in de jaren vijftig van de vorige eeuw de grootste Indische gemeenschap van het land woonde, kan daar debet aan zijn. Zo wordt in het Broersepark bij het Indiëmonument de jaarlijkse Indiëherdenking op 15 augustus georganiseerd. Vanaf 2013 voert deze stichting ter Herdenking van de Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, een onderwijsproject uit waarmee wij samenwerken via de Stichting Ontmoeten & (Her)denken. Vrijwilligers en ingehuurde experts werken met deze stichting wamen voor bewoners van Elsrijk terwijl genoemde Stichting actief is in Amstelveen en ook landelijk.

Resultaten:

Dit alles heeft tot de volgende activiteiten geleid:

 • Vanaf 2020: lezingen over ons gedeeld verleden met Indonesië vanaf 2020,
 • In 2021 Oost ontmoet West met Indonesische en Indiase muziekensembles,
 • In 2022: West ontmoet Oost met Indonesische muziekensembles en het Hermann Wesselinck College
 • 13 oktober 2022: Indonesische kookcursus. (zie betreffende video's)
 • 17 december 2022: gezamenlijke kerstviering van Stadsdorp Elsrijk en het Apostolisch Genootschap met een Japans koor (Sora), een Indonesische angklunggroep (Melodi Bambu) en een projectkoor van wijkbewoners.

In 2023:

 • Onderwijsactiviteiten op het Hermann Wesselink College en andere scholen
 • Een Balinese kookcursus op zaterdag 31 juli
 • april en september 2023: lezing en culturele workshops op het Hermann Wesselink College in het kader van het onderwijsprogramma West ontmoet Oost
 • juni 2023: Indië-Indonesiëdag West ontmoet Oost in Indisch verzorgingshuis Jatopa
 • 14 augustus: netwerkdag voorafgaande aan Indiëherdenking in het Broersepark
 • 15 augustus 2023: Indië Herdenking
 • Op 17 september in het Openluchttheater de derde editie van West ontmoet Oost i.s.m. angklunggroep Melodi Bambu, een Indorockband en de Javaans-Surinaamse gamelangroep Bangun Tresna Budaya. Ook optredens van Pentjak Silat leraar Rudy Neijendorff en Spoken Word theatermaker Max Pickkkers.
 • Oktober 2023: Een historische wandeltocht van leerlingen van het Hermann Wesselink College met internationals (samen met de werkgroep historisch Elsrijk)
 • November 2023: Dialogen met Wijkbewoners en Internationals vanaf 1 november (de landelijke Dag van de Dialoog)

In 2024:

 • Theaterstuk Saïdjah en Adinda van Multatuli i.s.m. het Hermann Wesselink College begin september 2024
 • Klankschalenconcert door Tibetaanse docent
 • Tibetaanse kookcursus

Actief worden bij de genoemde samenwerkende groepen? Neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Coördinatoren werkgroepen:

De werkgroep diversiteit wordt gecoördineerd door Jurjen Pen: advocaat@jurjenpen.nl  

De werkgroep historisch Elsrijk door Edu Dumasy: e.dumasy@gmail.com

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Werkgroep:

Werkgroep Diversiteit
Contactpersoon
-16