Werkgroep Diversiteit. Wie zijn we?

bewonersinitiatief
Ontmoeten

De werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk werkt nauw samen met de landengroepen Indonesië en India die later nog uitgebreid worden met andere werkgroepen. Diversiteit betreft verschillen in cultuur, nationaliteit, religie en/ of seksuele geaardheid (LHBTI).

Daarnaast is er nog een Dialooggroep die zich met acht vormen van dialogen bezighouden waaronder filosoferen zoals socratisch gesprek maar ook lezingen en discussies. Deze groep wil de communicatie tussen de verschillen diversiteit aan sociale cohesie bevorderen in de wijk Elsrijk met zijn 120 culturen.

Ook de werkgroep historisch Elsrijk werkt met voornoemde groepen samen. In feite zijn het thema's waarmee het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken zich in de jaren 2013 t/m 2018 met zo'n 60 vrijwilligers uit Elsrijk e.o., heeft beziggehouden via vooral onderwijsprojecten op Amstelveense en Amsterdamse scholen.

De gemeente in de persoon van de vertrekkende burgemeester Mirjam in `t Veld nam toen het initiatief om een aparte stichting Ontmoeten & (Her)denken op te richten via de organisatie Platform C maar dat mislukte door falend management. Inmiddels is een nieuwe gelijknamige stichting opgericht. Deze zal zich niet alleen richten op de bewoners van Elsrijk maar van heel Amstelveen. Ook landelijk zullen educatieve activiteiten worden ontwikkeld waarvan pilots hebben plaats gevonden in Amstelveen en Amsterdam.

Coördinatoren:

De werkgroep diversiteit wordt gecoördineerd door Jurjen Pen: advocaat@jurjenpen.nl  

De Dialooggroep door Seerp de Blauw: deblauw@ziggo.nl

De werkgroep historisch Elsrijk door Juliette Pierens: juliettepierens35@gmail.com

De landengroep Indonesië door Edu Dumasy: e.dumasy@gmail.com

De landengroep India door Nitika Chouhan: chouhan@amstelveense-apotheken.nl

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Werkgroep Diversiteit
Contactpersoon

Neem contact op met Werkgroep:

-12