Werkgroep Diversiteit. Wie zijn wij?

bewonersinitiatief
Educatie

Wat willen wij?

Diversiteit betreft verschillen in cultuur, nationaliteit, religie en/ of seksuele geaardheid (LHBTI)Q. We zijn erop gericht om mensen in de wijk met een diverse achtergrond met elkaar te verbinden en via activiteiten met elkaar in contact te laten komen. Zo willen we bijdragen aan het doel van Stadsdorp Elsrijk om activiteiten te ontwikkelen credo ‘’door bewoners voor bewoners’’ zonder het hoofddoel van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk uit het oog te verliezen.

Vandaar dat we regelmatig educatieve wijkactiviteiten uitvoeren in huis Elsrijk en het Openluchttheater waarin informatie, cultuur en dialogen met elkaar verbonden worden.

Onder de werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk vallen de landengroepen Indonesië en India die later nog uitgebreid worden met andere werkgroepen. De landengroepen richten zich vooral op kennis van de cultuur en achtergronden van die groepen mensen uit de bijna 140 Amstelveense culturen waarbij vooral wijkbewoners zijn betrokken. Op deze manier vormen we een netwerk in de wijk en in Amstelveen met een landelijke uitstraling.

Vooral Indonesië heeft onze belangrijke aandacht omdat Amstelveen met Amsterdam in de jaren vijftig de grootste Indische gemeenschap van het land woonde. Bovendien ligt het broersepark met het Indië-monument in de nabijheid waar wijkbewoners betrokken zijn bij de jaarlijkse Indiëherdenking op 14 augustus in het nabije Broersepark. Vanaf 2013 heeft deze stichting ter Herdenking van de Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië een onderwijsproject waar wij vanuit Stadsdorp Elsrijk mee samenwerken.

Resultaten:

Dit heeft tot de volgende activiteiten geresulteerd:

  • Vanaf 2020: lezingen over ons gedeeld verleden met Indonesië vanaf 2020,
  • In 2021 Oost ontmoet West met Indonesische en Indiase muziekensembles,
  • In 2022: West ontmoet Oost met Indonesische muziekensembles en het Hermann Wesselinck College en in
  • 13 oktober 2022: Indonesische kookcursus. (zie betreffende video's)
  • 17 december 2022: gezamenlijke kerstviering van Stadsdorp Elsrijk en het Apostolisch Genootschap met een Japans koor (Sora), een Indonesische angklunggroep (Melodi Bambu) en een projectkoor van wijkbewoners.

Samenwerking

De diversiteitsgroep werkt ook binnen Stadsdorp Elsrijk samen met:

a. de Dialooggroep die zich met verschillende vormen van dialogen bezighoudt waaronder filosoferen zoals socratisch gesprek maar ook lezingen en discussies. In 2023 hopen we dialogen met andere culturen op te zetten.

b. de werkgroep Historisch Elsrijk op het gebied van verhalen van wijkbewoners over bijvoorbeeld de Tweede wereldoorlog of migratieverhalen. Een voorbeeld zijn de wandeltochten die voor volwassenen en leerlingen van scholen zijn georganiseerd over historische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Coördinatoren werkgroepen:

De werkgroep diversiteit wordt gecoördineerd door Jurjen Pen: advocaat@jurjenpen.nl  

De Dialooggroep door Seerp de Blauw: deblauw@ziggo.nl

De werkgroep historisch Elsrijk door Juliette Pierens: juliettepierens35@gmail.com

De landengroep Indonesië door Edu Dumasy: e.dumasy@gmail.com

De landengroep India door Nitika Chouhan: chouhan@amstelveense-apotheken.nl

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Werkgroep Diversiteit
Contactpersoon

Neem contact op met Werkgroep:

-16