Werkgroep Diversiteit. Wie zijn wij?

bewonersinitiatief
Educatie

Onder de werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk vallen de landengroepen Indonesië en India. Die kunnen later nog uitgebreid worden met andere werkgroepen. Diversiteit betreft verschillen in cultuur, nationaliteit, religie en/ of seksuele geaardheid (LHBTI). De landengroepen richten zich vooral op kennis van de cultuur en achtergronden van die groepen mensen uit de bijna 140 Amstelveense culturen waarbij vooral wijkbewoners zijn betrokken.

Daarbij wordt ook samengewerkt met de Dialooggroep die zich met acht vormen van dialogen bezighoudt waaronder filosoferen zoals socratisch gesprek maar ook lezingen en discussies. Deze werkgroep wil de communicatie tussen de verschillende sociale groepen bevorderen en daarmee de sociale cohesie in de wijk Elsrijk.

Ook de werkgroep historisch Elsrijk werkt met voornoemde groepen samen bijvoorbeeld op het gebied van verhalen van wijkbewoners over bijvoorbeeld de Tweede wereldoorlog of migratieverhalen. In feite zijn het thema's waarmee het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken uit de jaren 2012 t/m 2018 als onderwijsproject van de Indiëherdenking in Amstelveen. Met zo'n 60 vrijwilligers uit Elsrijk e.o., zijn er op het gebied van lokale burgerschapsvorming onderwijsprojecten op zo'n 15 Amstelveense en Amsterdamse scholen uitgevoerd. Een voorbeeld zijn de wandeltochten die voor volwassenen en leerlingen van scholen zijn georganiseerd over historische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De gemeente in de persoon van de vertrekkende burgemeester Mirjam in `t Veld nam in 2018 het initiatief om een aparte stichting Ontmoeten & (Her)denken op te richten. Onder leiding van de organisatie Platform C mislukte dat door falend management van de toenmalige voorzitter M. Jansen. Inmiddels is in 2021 een nieuwe gelijknamige stichting opgericht die nauw samenwerkt met de werkgroep diversiteit. Deze zal zich niet alleen richten met educatieve activiteiten op de bewoners van Elsrijk maar op alle bewoners van Amstelveen en zelfs landelijk. Het project `Indische sporen naar de toekomst' is daar een voorbeeld van.

Coördinatoren werkgroepen:

De werkgroep diversiteit wordt gecoördineerd door Jurjen Pen: advocaat@jurjenpen.nl  

De Dialooggroep door Seerp de Blauw: deblauw@ziggo.nl

De werkgroep historisch Elsrijk door Juliette Pierens: juliettepierens35@gmail.com

De landengroep Indonesië door Edu Dumasy: e.dumasy@gmail.com

De landengroep India door Nitika Chouhan: chouhan@amstelveense-apotheken.nl

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Werkgroep Diversiteit
Contactpersoon

Neem contact op met Werkgroep:

-16