Sociaal

Fotoclub - Gek op fotograferen?

Bent u ook een enthousiaste hobby fotograaf , en vindt u het leuk om deze hobby te delen met mede wijkbewoners, en misschien wilt u ook leren van anderen, of delen met anderen, dan hebben wij de zelfde interesse!

Na een gesprek met de wijkcoach van Stadsdorp Elsrijk neem ik het initiatief om eens te peilen of er behoefte bestaat voor een dergelijk samenkomen , waarbij uiteraard het fotograferen en ideeën over deze gemeenschappelijke hobby centraal staan.

Lijkt het u ook leuk, net zoals ik dat vind, laat het dan weten via een e-mail of telefoontje

aan mij.

Met hartelijke fotografie groet,

Herman Weber

hjweber54@gmail.com

06-20275624

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Ontmoeten

Koffie inloop door Positief Samen

Positief Samen maakt mensen blij! Onze Posidiva’s komen bij u thuis en geven iedereen die wil genieten van het leven ÈÈn op ÈÈn aandacht en als het kan maken we leuke uitstapjes. Daarnaast ondersteunen we zo ook mantelzorgers zodat zij ook kunnen ontspannen en opladen. Kijkt u gerust op mijn website www.positiefsamen.nl

Het is al een tijd een wens van mij om gezellig wat mensen elkaar te laten ontmoeten bij een kopje koffie. We zijn dan ook erg blij dat we dit nu voor elkaar hebben gekregen in de blokhut naast het openluchttheater.

Elke dinsdagochtend kunt u spontaan binnenlopen vanaf 10 uur. We zijn er tot 13.00 uur. Alle mensen die bij Positief Samen werken heten Posidiva’s en zij ontvangen u graag met een lekker kopje koffie met wat lekkers erbij.

Iedereen is van harte welkom; jong en oud. Juist de contacten tussen verschillende leeftijden is leuk. Wie weet wat voor leuke ontmoetingen er ontstaan. Wij staan er open voor en ik hoop u te kunnen ontmoeten op onze eerst koffie ochtend op 5 oktober.

Vriendelijke groet, Yvonne Breuker, www.Positiefsamen.nl, 06-38 33 68 83

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Ontmoetingsplaats

Speeltuintje De Ruwiellaan

Verslag bijeenkomst speelplaats de Ruwiellaan

Woensdagmiddag 15 september vertrokken wij (Geert projectleider Groen, Ketaki landschapsontwerpster en Maarten groentechnisch adviseur) naar het openlucht theater van Stadsdorp Elsrijk. Bij aankomst zagen wij dat de wijkcoach van het Stadsdorp (Sacha de Ruiter) voor een geweldige catering had gezorgd. Fruitcocktail, limonade met verse munt en uiteraard koffie/thee stonden uitnodigend uitgestald voor de Blokhut.

Samen met Sacha, het Stadsdorp Elsrijk en de gemeentelijke communicatie afdeling hadden wij ons best gedaan om duidelijk te maken aan de buurt dat er een bijeenkomst plaats vond voor gezamenlijk ontwerpen. Toch spannend hoeveel belangstellenden ons zouden gaan bezoeken. Stipt om drie uur kwamen er ca. 20 kinderen met ouders naar binnen lopen.

Het ging vooral om jongere kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Verbazend hoe snel zij met de fiches om wisten te gaan. Daarna gingen ze lekker spelen, het was genoeg geweest. Het ontwerpen kreeg wat minder aandacht.

In de avond wachtte ons een nog grotere opkomst. Tegen de 50 kinderen met ouders brachten ons een bezoek. Het was al gauw een gezellige boel.

Wij liepen zo snel mogelijk tussen de groepen heen en weer. Best een kunst om overzicht te houden in groepsgewijs gekozen toestellen en individueel gemaakte lijstjes. Er kwamen voorstellen voor alternatieve toestellen zoals een glijbaan op een heuvel. Een gewone schommel met platte zitjes zoals ook in de bestaande speeltuin staat, scoorde hoge ogen.

Na het kiezen van de toestellen begonnen aanwezige kinderen en volwassenen enthousiast te ontwerpen. Met een rijke oogst van bijna wel 20 tekeningen gingen wij naar huis.

Hieronder leest u welke toestellen kinderen en volwassenen hebben gekozen:

* Schatkist

* Pendelwip

* Veerbalk

* Steltenpad

* Vogelnestschommel

* Wiebelweg

* Draaitoestel

* Knopenspeelhuisje

Wij hebben besloten op basis van suggesties de volgende toestellen toe te voegen:

* Glijbaan met heuvel

* Dubbele schommel met een plat zitje en een zitje geschikt voor baby’s

In de middaggroep was er een duidelijk verzoek voor een schommel met babyzitjes. Onze medewerkers die de speeltoestellen onderhouden, bevestigden het grote aantal ouders met jonge kinderen die de huidige speelplaats bezoeken. We hebben daarom besloten de wens voor een schommel met babyzitje uit te voeren.

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Ontmoeten

Werkgroep Diversiteit. Wie zijn we?

De werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk werkt nauw samen met de landengroepen Indonesië en India die later nog uitgebreid worden met andere werkgroepen. Diversiteit betreft verschillen in cultuur, nationaliteit, religie en/ of seksuele geaardheid (LHBTI).

Daarnaast is er nog een Dialooggroep die zich met acht vormen van dialogen bezighouden waaronder filosoferen zoals socratisch gesprek maar ook lezingen en discussies. Deze groep wil de communicatie tussen de verschillen diversiteit aan sociale cohesie bevorderen in de wijk Elsrijk met zijn 120 culturen.

Ook de werkgroep historisch Elsrijk werkt met voornoemde groepen samen. In feite zijn het thema's waarmee het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken zich in de jaren 2013 t/m 2018 met zo'n 60 vrijwilligers uit Elsrijk e.o., heeft beziggehouden via vooral onderwijsprojecten op Amstelveense en Amsterdamse scholen.

De gemeente in de persoon van de vertrekkende burgemeester Mirjam in `t Veld nam toen het initiatief om een aparte stichting Ontmoeten & (Her)denken op te richten via de organisatie Platform C maar dat mislukte door falend management. Inmiddels is een nieuwe gelijknamige stichting opgericht. Deze zal zich niet alleen richten op de bewoners van Elsrijk maar van heel Amstelveen. Ook landelijk zullen educatieve activiteiten worden ontwikkeld waarvan pilots hebben plaats gevonden in Amstelveen en Amsterdam.

Coördinatoren:

De werkgroep diversiteit wordt gecoördineerd door Jurjen Pen: advocaat@jurjenpen.nl  

De Dialooggroep door Seerp de Blauw: deblauw@ziggo.nl

De werkgroep historisch Elsrijk door Juliette Pierens: juliettepierens35@gmail.com

De landengroep Indonesië door Edu Dumasy: e.dumasy@gmail.com

De landengroep India door Nitika Chouhan: chouhan@amstelveense-apotheken.nl

Aanmelden

Werkgroep Diversiteit - e.dumasy@gmail.com - 0206410373
Ontmoeten

UNO Club

tekst volgt

Aanmelden

Lucia Sancho - lucia@aardkind.nl
Helpen

Lief en leed straten in Elsrijk

Wordt jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Tientallen straten in Amstelveen hebben inmiddels een Lief & Leedpotje waarmee je aandacht kan besteden aan persoonlijk lief en leed door af en toe een kleine attentie kopen voor elkaar. Een bloemetje, een presentje, een reep chocola... Het zijn kleine attenties met soms een groot effect. Buren krijgen meer oog voor elkaar en helpen sneller een handje.

Wat is een Lief & Leedpotje?

Een Lief & Leedpotje is een bedrag van 150 euro per jaar. Dit bedrag krijg je van Participe Amstelland en kun je gedurende een jaar gebruiken om aandacht te besteden aan persoonlijk lief & leed in je straat.

Denk aan een verwenpakketje voor de mantelzorger in je straat, een fruitmandje voor een zieke buurvrouw, een leuk kaartje bij een geboorte of een behaalde diploma in je straat... enzovoorts.

Kortom: het Lief & Leedpotje zorgt dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen in je straat. Daar knapt iedereen van op, dus ook je straat!

 Eenvoudige spelregels

Het idee van Lief & Leed is simpel en de spelregels zijn eenvoudig:

 • Er zijn minimaal twee mensen die het initiatief ondersteunen, de zogenaamde gangmakers.
 • De gangmakers maken het Lief & Leedpotje bekend in straat. We helpen je hierbij met leuke kaartjes.
 • De straat krijgt 150 euro. De gangmakers beslissen over de besteding en houden de uitgaven bij (bewaren bonnetjes).
 • De gangmakers inventariseren tips van de buren.
 • Het geld is bedoeld voor kleine attenties zoals een cadeautje of kaartje voor buren die wel wat extra aandacht verdienen. Je kan daarbij denken aan iemand die uit het ziekenhuis komt, een jubileum viert of nieuw in de straat is.

 Jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Heb je vragen of wil je (een deel van) je straat of flat aanmelden? Neem dan contact op met de wijkcoach van Stadsdorp Elsrijk, info@stadsdorpelsrijk.nl

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Sociaal

Werkgroep Wijkkrant Elsrijk

De eerste editie van onze nieuwe wijkkrant is een feit. En wat zijn we er blij mee. Deze wijkkrant past perfect in de realisatie van het communicatieplan, onderdeel van het plan van aanpak van het uitdagen van de gemeente Amstelveen. Onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter, Seerp de Blauw, realiseert het bestuur met diverse werkgroepen, vrijwilligers en professionals het plan om publieke taken die onder de regie van de gemeente vallen zelf uit te voeren.

Door Elsrijkers voor Elsrijkers, slimmer, beter en/of goedkoper bijdragen aan leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in onze wijk. Daarbij past, nee is noodzakelijk, om open, helder en toegankelijk te communiceren. Een vernieuwde website, een veelgelezen en hooggewaardeerde nieuwsbrief, toepasselijke leaflets, flyers en een wijkplan. Daarnaast wordt er mede onder invloed van de Corona-pandemie meer en meer gebruik gemaakt van digitale media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter en van digitale vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. Deze evolutie is natuurlijk en wenselijk, maar naar is gebleken is de behoefte aan een papieren, “bewaarbaar” medium onverminderd groot. Vandaar de opschoning van alle andere papieren uitingen en de herinrichting van de website. De wijkkrant als communicatiespil biedt de basis voor heldere informatievoorziening, onderhoudende nieuwsuitwisseling en verbindende tips, trucs en weetjes.

Door Elsrijkers voor Elsrijker. 

Klik hier om de digitale versie van de Wijkkrant te openen >>

Aanmelden

Werkgroep Wijkkrant - info@stadsdorpelsrijk.nl
Gezondheid

Nabuurschap, burenhulp in Elsrijk

De buren om hulp vragen is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. En toch zijn het vaak de mensen die vlakbij wonen die best iets willen betekenen voor de ander. Om die vraagverlegenheid te doorbreken heeft Stadsdorp Elsrijk de Nabuurschap Hulpkaart ontwikkeld.

Op vrijdag 7 mei heeft wethouder Marijn van Ballegooijen de eerste Nabuurschap Hulpkaart overhandigd aan Wilke Peeters, coördinator van Medisch Centrum Zonnestein. Zoals wethouder van Ballegooijen aangaf een belangrijke stap om de samenwerking tussen zorg & welzijn te bevorderen. Met deze handeling is de samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk en MC Zonnestein op het gebied van welzijn in de wijk bekrachtigd. Het is een eerste stap naar het vorm geven van Welzijn op Recept. Een werkwijze waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de medische klachten van een patiënt, maar ook gekeken wordt hoe het welzijn van de patiënt bevordert kan worden.

Via het aanmeldformulier ‘Kunt u een helpende hand gebruiken?’ kunnen mensen zich aanmelden. Samen met de hulpvrager gaat de wijkcoach in gesprek om te horen wat er precies nodig is en of de persoon al mensen in de buurt kent.

In overleg met de hulpvrager wordt een flyer (‘Kunt u mij helpen’) met de hulpvraag huis-aan-huis in de buurt verspreid. Dit gebeurt anoniem, om te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen ineens aan de deur staan.

Buurtgenoten die willen helpen melden zich bij de wijkcoach. De wijkcoach maakt vervolgens de verbinding tussen vraag en aanbod. We willen met deze methode niet alleen bewoners in Elsrijk helpen, maar vooral ook de sociale samenhang in de straat stimuleren. Elkaar kennen kan zo’n verschil maken in het woongenot en veiligheidsgevoel.

Als familielid, zorg- of hulpverlener spreekt u wellicht familieleden/patiënten/cliënten die af en toe burenhulp kunnen gebruiken. Wijs hen op de mogelijkheid de hulpkaart in te vullen of contact op te nemen met de wijkcoach.

Wijkcoach:

Sacha de Ruiter

Werkdagen: maandag – woensdag – donderdag

Huis Elsrijk  

Graaf Aelbrechtlaan 138

1181 SZ Amstelveen 

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Sociaal

Rommelroute 26-09-21 van 11-15 uur

Rommelroute Elsrijk

Rommelroute in 2020 & 2021 een succes, zie de foto's.

In 2020 waren er ca. 50 deelnemende buurtbewoners. In 2021 al meer dan 80!

Gaan we in 2022 het aantal verdubbelen???

De Rommelroute valt samen met het weekend waarin de Landelijke Burendag plaats vindt (eind september).

U kunt, als bewoner buurten bij de buren, snuffelen naar leuke spulletjes, maar ook de buren en de buurt meer leren kennen. Uiteraard zijn ook mensen van buiten de wijk welkom om door de buurt te lopen. Iedere deelnemer is herkenbaar aan een raamposter, die u als u zelf mee wil doen, na inschrijving zelf kunt uitprinten.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Regels

Wat mag wel?

 • 2e hands spullen verkopen voor een vriendenprijsje, net als op Koningsdag.
 • Eigen gemaakte spullen (niet commercieel) verkopen.
 • Op eigen terrein, voortuin, tuin, garage je spullen uitstallen.
 • Iets te eten of drinken weggeven om het gezelliger te maken.

Wat mag niet?

 • geen commerciële verkoop
 • geen verkoop etens- en drinkwaren
 • op stoep of openbaar terrein gaan zitten met je spullen. Daarvoor heeft de organisatie geen vergunning.

Tips:

 • Versier uw huis of tuin. Hiermee trekt u meer aandacht!
 • Maak buren ook enthousiast om mee te doen aan de rommelroute.
 • Voorkom zwerfvuil: stel uw huisvuilcontainer beschikbaar voor bezoekers.
 • Nodig iedereen die u kent uit om naar de rommelroute te komen!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

miekervn@ziggo.nl
Duurzaamheid

Plantenbiebs Amstelveen

In o.a. Elsrijk zijn sinds het voorjaar 2021 de eerste plantenbiebs een feit.

Een plantenbieb is een kastje of tafeltje met stekjes, plantjes of bijvoorbeeld bloembollen. Het staat in je voortuin, zodat voorbijgangers een plantje kunnen ruilen. De plantjes zijn altijd gratis mee te nemen.

Start een plantenbieb

De eerste 10 eigenaren van een stekjestafel die zich aanmelden ontvangen van Stadsdorp Elsrijk een bloemige verassing om hun initiatief te ondersteunen

Hoe werkt het?

Iedereen mag meedoen, het is heel eenvoudig:

 • Je zoekt of maakt een kastje of tafeltje. Houd het simpel: bijv. opbouwen van fruitkisten, je kunt het wel/niet verven, je geeft het wel/niet een dakje.
 • Je zet je plantenbieb in je voortuin.
 • Je zorgt voor stekjes van buiten- e/o binnen-planten, e/o zakjes met zaden van de bloemen uit je eigen tuin.
 • De stekjes kun je aanbieden in kartonnen koffiebekertjes, plastic toetjesbakjes of je herbruikt plastic bloempotten, kortom vaak gerecycled materiaal.

Je kunt jouw plantenbieb aanmelden via het onderstaand contactformulier.

Plezier van plantenbiebs

We gaan ervan uit dat deze actie zorgt voor meer:

 • buiten zijn, want je bent bezig met stekken en wandelt naar plantenbiebs;
 • groenvariatie in de buurt;
 • hobbyplezier, nl. met planten bezig zijn;
 • verbinding in de buurt, want er zullen vast gesprekken ontstaan in de voortuinen.

Welke plantenbiebs zijn er op 1 juli 2021 in Amstelveen actief?

 • Bij Stadsdorp Elsrijk Graaf Aelbrechtlaan 138
 • Bij Mieke Rembrandtweg 317 (Elsrijk)
 • Bij Coby Heemraadschapslaan 43 (Elsrijk)
 • Bij Evelien Jacob de Graeflaan 101 (Randwijck)
 • Bij Jacqueline Molenweg 41 (Elsrijk)
 • Bij Astrid Vierlingsbeeklaan 14 (Bovenkerk)

 Kom vooral langs om inspiratie op te doen! Je kunt ‘plantenbiebs Amstelveen’ ook volgen op Facebook en Instagram.

Als het een succes wordt in de buurt hopen wij dat andere buurten in Amstelveen het over gaan nemen en wordt Amstelveen een nog groenere gemeente!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Schoon Elsrijk

Help mee om onze mooie wijk schoon te houden!

We hebben grijpers en afvalzakken klaar staan in Huis Elsrijk, doe een paar uurtjes mee, en het is nog gezelliger als je het samen met een vriend of vriendin doet natuurlijk!

Als je het leuk vindt om mee te doen, meldt je dan aan voor de Schoon Elsrijk WhatsApp groep: https://chat.whatsapp.com/CcMBLTCbfW81tfJqq9DWAz

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Duurzaam Elsrijk - duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Duurzaam Elsrijk

Duurzaamheid is natuurlijk een nogal breed begrip dus we hebben het opgebroken in verschillende sub-thema’s:

1.     Energietransitie – door minder- (bv. isoleren) en hernieuwbare (bv. zonnepanelen) energie te gebruiken

2.     Groen – meer groen in buurt door bv. plantenbiebs en wormenhotels

3.     Klimaatadaptatie – minder hitte in de wijk en meer plek voor water door bv. tegelwippen en groene daken

4.     Recycling – naast het afval scheiden, denk hierbij ook aan repareren i.p.v. weggooien m.b.v. het Elsrijk Repair Café en organisch materiaal composteren d.m.v. een wormenhotel

De werkgroep Duurzaam Elsrijk bestaat uit: Adri, Lena, Jurjen, Coby, Jacqueline, Maarten en Nico.

En we zijn nog op zoek naar nieuwe werkgroep leden die nieuwe initiatieven willen opzetten en bestaande versterken, dus meld je aan! 

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Duurzaam Elsrijk - duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl
Zoom