Telefooncirkel Elsrijk

Woont u alleen? Of kent u iemand die alleen woont? Lees dan snel verder.

In deze tijd van Corona en de daarmee gepaard gaande lockdown wil Nico van Kooten een lokale telefooncirkel in Elsrijk opzetten. De telefooncirkel blijft actief als we het normale leven weer kunnen oppakken.

Een telefooncirkel is bedoeld voor mensen die alleen wonen en het een geruststellende gedachte vinden dat er toch op een eenvoudige manier op hen wordt gelet. De deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een afgesproken tijdstip gebeld en bellen vervolgens de volgende persoon op de lijst. Dit hoeft slechts een kort telefoontje te zijn om te horen of alles goed gaat. Gaat het niet goed of krijgt de beller geen gehoor dan kan hulp ingeschakeld worden.

Interesse in de telefooncirkel?

Neem contact op met Nico van Kooten, via het formulier onderaan deze pagina of stuur een bericht naar info@stadsdorpelsrijk.nl.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Nico van Kooten - nico@familie-van-kooten.nl

Plantjesbieb – Het voorjaar komt er aan!

In Elsrijk zijn de eerste plantjesbiebs een feit. Een plantjesbieb is een kastje of tafeltje met stekjes, plantjes of bijvoorbeeld bloembollen. Het kastje of tafeltje staat in je voortuin, zodat voorbijgangers een plantje kunnen meenemen of liever nog, een plantje ruilen. De plantjes zijn altijd gratis mee te nemen.

Buurtbewoner Louis heeft er voor gezorgd dat er ook bij Huis Elsrijk een plantjesbieb staat. Hij heeft het gemaakt van een oud kastje en planken die hij nog had liggen. Volledig gerecycled dus!

Deze mooie plantjesbieb komt binnenkort vol te staan met leuke binnen- en buitenplantjes!

Start een plantenbieb de eerste 10 eigenaren van een stekjestafel die zich aanmelden ontvangen van Stadsdorp Elsrijk een bloemige verassing om hun initiatief te ondersteunen

Iedereen mag meedoen! Hoe werkt het?

Het is eigenlijk heel eenvoudig:

 • Je zoekt of maakt een kastje of tafeltje. Er is niet veel voor nodig, je kunt het bijv. opbouwen van fruitkisten, je kunt het wel/niet verven, je geeft het wel/niet een dakje.
 • Je zet je plantenbieb in de vorm van een tafel/kast in je voortuin.
 • Je zorgt voor stekjes van buiten- e/o binnen-planten, e/o zakjes met zaden van de bloemen uit je eigen tuin.
 • De stekjes kun je aanbieden in kartonnen koffiebekertjes, of plastic toetjesbakjes of glazen potjes, allemaal gerecycled materiaal.
 • Je kunt jouw plantenbieb aanmelden via het onderstaand contactformulier.

.Plezier van plantenbiebs

We gaan ervan uit dat deze actie zorgt voor meer:

 • buiten zijn, want je bent bezig met stekken en wandelt naar plantenbiebs;
 • groenvariatie in de buurt;
 • hobbyplezier, nl. met planten bezig zijn;
 • verbinding in de buurt, want er zullen vast gesprekken ontstaan in de voortuinen.

 Welke plantenbiebs zijn er al?

·        Bij Stadsdorp Elsrijk: Graaf Aelbrechtlaan 138 (we zoeken nog iemand die mee wil helpen om de plantenbieb bij te houden)

·        Bij Mieke Rinia van Nauta:  Rembrandtweg 317

 Kom vooral langs om inspiratie op te doen!

 Als het een succes wordt in de buurt hopen wij dat andere buurten in Amstelveen het over gaan nemen en wordt Amstelveen een nog groenere gemeente!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl

Schoon Elsrijk

Help mee om onze mooie wijk schoon te houden!

We hebben grijpers en afvalzakken klaar staan in Huis Elsrijk, doe een paar uurtjes mee, en het is nog gezelliger als je het samen met een vriend of vriendin doet natuurlijk!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Maarten de Haan - m.de.haan@amstelveen.nl

Duurzaam Elsrijk

Platform ter bevordering van Duurzaamheid in Elsrijk met betrekking tot:

 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie
 • Groen

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Maarten de Haan - m.de.haan@amstelveen.nl - 640139463

Apostolisch Genootschap

Apostolisch Genootschap

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 140 Amstelveen

Aanmelden

Apostolisch Genootschap - info@apgen.nl

Taalvijver

De Taalvijver helpt basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 2 t/m 8) die in hun thuissituatie onvoldoende in aanraking komen met de Nederlandse taal.

Op een aantal locaties in Amstelveen helpen taalcoaches bij het vergroten van de woordenschat, lezen ze samen, spelen ze taalspelletjes en maken ze taaloefeningen. Er is ook een Huiswerkpunt voor leerlingen van groep 7 en 8 en eersteklassers. 

Vrijwilligers

Gemiddeld 30 vrijwilligers zijn verbonden aan De Taalvijver. Zij helpen ongeveer 80 kinderen met de Nederlandse taal. Spelenderwijs en met veel creativiteit en enthousiasme werk je als vrijwilliger in kleine groepjes met deze kinderen.

Meld je kind(eren) aan!

Je kunt je kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar detaalvijver@wereldbuur.nu of op de locatie tijdens de aangegeven tijden. Per locatie wordt bekeken of het kind meteen kan starten of dat het op een wachtlijst wordt geplaatst.​

​De kinderen krijgen gedurende 1 jaar hulp van taalcoaches. In overleg kan deze periode worden verlengd.

Taalclub voor ouders

Terwijl de kinderen van het project De Taalvijver worden geholpen met de Nederlandse taal zitten de ouders te wachten. Dat is jammer, want zij zouden ook hulp kunnen gebruiken bij het spreken van Nederlands. Die hulp biedt Wereldbuur met de hulp van taalvrijwilligers op twee locaties: Alleman en Huis Elsrijk.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Taalvijver - detaalvijver@wereldbuur.nu

Schrijfclub A

Iedere maand komt de schrijfclub op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 samen in het wijkgebouw Stadsdorp Elsrijk (Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen). Dat doen we nu alweer 3 jaar. Op een speelse manier diepen we onze herinneringen op en komen zo tot schrijven. Dat is verrassend en plezierig. Door het schrijven geven we structuur aan onze ervaringen en herinneringen. We lezen onze stukjes aan elkaar voor en luisteren met open hart. Door het delen krijgen die ervaringen een verrijkte betekenis. In de drukte van de dag komen we er niet altijd toe om te focussen op wat in ons leeft. Samen lukt het prima. We schrijven autobiografisch over allerlei thema’s. Want een van de doelen is om een boek te maken, een bijzonder naslagwerk voor onszelf en eventuele kinderen of kleinkinderen. Één lid publiceerde al meerdere boeken.

Ieder lid is via zijn eigen pad tot schrijven gekomen. Bijvoorbeeld via een schrijfcafé, schrijfcursus of haikukring. De leden van het eerste uur volgden de kennismaking- en basis schrijfcursus (2017) van docente Connie van Gils. Daarna schreven ze in 2018 zelfstandig verder als eerste schrijfclub in het wijkcentrum van Elsrijk. In 2019 gaf Connie een laatste workshop: van ruw materiaal tot manuscript. Enige schrijfervaring is prettig, want het is geen beginnerscursus, maar ook niet strikt noodzakelijk, het begint altijd met jou zelf.

Belangstellenden besluiten na 3 x in wederzijds gesprek met de huidige leden of ze verder willen gaan met deelname van de schrijfclub. Inmiddels telt de schrijfclub 8 (soms 9) actieve leden. Op dit moment is dat voldoende want een al te grote groep is minder goed werkbaar. Je kunt je wel opgeven voor de wachtlijst en alvast onderling met elkaar gaan schrijven als je heel enthousiast bent. Wat je nodig hebt is een schriftje en een pen en de bereidheid om in toerbeurt de middag voor te bereiden.

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Marijke Grootveld - marijkegrootveld@gmail.com

aardkind atelier

Keramiekatelier voor keramieklessen aan volwassenen en kinderen, kinderfeestjes en verkoop van keramiek uit voorraad en in opdracht als persoonlijk cadeau, gedenkobject of urn voor mens of dier

Waar

Doctor Kuyperlaan 18 Amstelveen

Aanmelden

Lucia Sancho - Lucia@aardkind.nl - 31628277756

Inloopspreekuur Participe-Stadsdorp

Maandag 5 oktober van 10.30 - 11.30 uur start Participe in samenwerking met Stadsdorp Elsrijk een nieuw spreekuur in Huis Elsrijk. Heeft u vragen of problemen waar u eens met iemand over wilt praten? Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs van Participe Amstelland luisteren en denken graag met u mee.

We helpen u bij praktische vragen, bijvoorbeeld rond huisvesting, inkomen, werk en bij vragen rond scheiding en opvoeding. Hierbij kunnen we informatie geven over regelingen die hiervoor gelden en met u meedenken welke stappen u kunt zetten.

Het spreekuur is voor volwassenen in Amstelveen, u kunt er gratis gebruik van maken. Loop gerust binnen bij Huis Elsrijk (Graaf Aelbrechtlaan 138) op maandagen van 10:30 tot 11:30 uur.

Voor meer informatie zie de website >>

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl

Duurzaam Elsrijk - 30-er jaren woningen

Buurtactie verduurzaming jaren 30 woningen Amstelveen,

Op 19-9-2019 vond een druk bezochte voorlichtingsavond plaats in de Apostolische Kerk over de mogelijkheden om dertigerjaren woningen te verduurzamen. De avond werd georganiseerd door de Gemeente, Stadsdorp Elsrijk, het Regionaal Energie Loket en het Ingenieurs Bureau De Groene Grachten. De bedoeling was om een aantal woningen als voorbeeld te nemen en vervolgens te kijken of middels gezamenlijke inkoop goedkoop actie kon worden ondernomen. De planning was een vervolgavond begin 2020. De vijf voorbeelden waren op tijd gereed (zie onderaan deze tekst), maar het plannen van een vervolgavond strandde door Corona. Besloten werd om die avond na de zomer te laten plaats vinden. Ook toen lukte het door Corona niet om de avond weer in de Apostolische Kerk te houden, en werd gekozen voor een digitale avond op 22-10-2020.

De gedachte was om het vervolg over de gezamenlijke inkoop kort daarna te laten plaats vinden.Ondertussen waren er echter al acties van de Gemeente en het Regionaal Energie Loket gestart, over zonnepanelen ,groene daken en vloer en spouwmuurisolatie. Veel Elsrijkers waren inmiddels zelf al aan de slag gegaan. Voor de gezamenlijke inkoop was daardoor weinig belangstelling meer. Om die reden zien we af van een volgende avond. Diegenen die belangstelling hebben voor gezamenlijke inkoop kunnen zich alsnog meldden bij Jurjen Pen.

Op basis van de analyses van de woningen heeft Groene Grachten ook een Groen Menu kaart gemaakt voor Amstelveen: https://www.degroenemenukaart.nl/nl/amstelveen/jaren-dertig-woning

Publicatie Energie Adviesrapporten

In het kader van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk heeft De Groene Grachten voor vijf voorbeeldwoningen een Advies- op Maat gemaakt. De samenvattingen van deze rapporten zijn beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van het advies waaronder alle mogelijke energiebesparende maatregelen.

Lees nu de samenvatting van de adviesrapporten

De volledige rapporten zijn in te zien bij Jurjen Penn; 06-54397273 of advocaat@jurjenpen.nl.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het verloop van de buurtactie? Neem dan contact op met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Jurjen Penn - duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl

Wilde vrede, vegan eetclub

In augustus 2019 hadden we bij stadsdorp Elsrijk een eerste kennismakingsavond met vegan hapjes. We zijn daarna met veel enthousiasme een eetclub gestart en inmiddels vieren we ons éénjarig bestaan.

Hierbij enkele ervaringen van de leden van ‘Wilde Vrede’;

“Eens per maand is het weer een klein feestje! De dames van De Wilde Vrede komen samen voor hun uitgebreide etentje op veganistische wijze! Elke tweede woensdag is een van ons gastvrouw en verwelkomt ons in haar huis of tuin. Ze schotelt ons zessen lekkere hapjes voor en heeft zich zonder uitzondering weer behoorlijk uitgesloofd. De insteek is dat geen van ons er een consequent veganistische eetgewoonte of leefstijl op na houdt en dat de eetclub samenkomt uit nieuwsgierigheid. Hoe is het om geen dierlijke voedingsmiddelen te gebruiken? Moeilijk, lekker, gedoe? Drie gangen op een gezellige avond waarop de heerlijke maaltijd tussen neus en lippen door verdwijnt, de uren verstrijken en van alles ter tafel komt. We leren elkaar elke keer weer iets beter kennen en kunnen nu na een jaar wel stellen dat veganistisch eten niet moeilijk is, wel lekker en in een club vooral heel gezellig. Een aanrader!”

Lucia

“Inspirerend, nieuwe recepten, mensen, ervaringen, lekker in de buurt, groepsgrootte en frequentie is goed”

Maria

“Ik wilde graag wat meer plantaardig eten en had echt géén idee hoe ik dat moest doen. Mijn enige vegan gerecht was een heerlijke Oosterse linzensoep. Ik dacht in die tijd dat vegans alleen linzen en kikkererwten aten. Inmiddels na een jaar ‘Wilde Vrede’ zet ik in een wip een heel aardig, kleurig en heerlijk etentje op tafel. Ik eet nu twee tot drie dagen per week zuiver plantaardig en leer iedere maand wat bij van de andere dames.”

Connie

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Lucia - lucia@aardkind.nl

Muziekgroep Elsrijk

Deze club kan nieuwe leden verwelkomen. Heb je belangstelling,

neem dan even contact op met Marcel.

De muziekgroep Elsrijk komt eens per maand bij elkaar om muzikale ervaringen te delen op wisselende locaties.

Focus: geïmproviseerde en klassieke muziek

Bedoeling: Inspiratie, kennis en ervaring delen en verrijken.

Activiteiten:

• muzikale ervaringen en kennis delen over muziek, muziekopnamen en muziekproducties

• elkaar informeren over:

– diverse bronnen en informatiedragers (vinyl, cd’s, NAS )

– vertrouwde en mogelijk minder vertrouwde vindplaatsen, zoals diverse internetsites, digitale netwerken en

streaming media (Spotify, etc)

– bijzondere muziekmanifestaties en concerten

_ Uitwisselingsbijeenkomsten en concertbezoek.

Uitnodiging:

De groep komt maandelijks op de derde dinsdagavond bij elkaar, op wisselende locaties. Wil je ook meedoen? Mail dan naar Marcel Don.

Je hoort dan waar en wanneer je kunt aanschuiven en wat de bedoeling van die avond is.

Vaak neemt iedereen wat muziek mee, waarover dan ook iets wordt verteld.

In de kern gaat het dan niet alleen om die muziek, maar ook om wat je er persoonlijk mee hebt.

De smaken zijn heel divers !!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Marcel Don - m.l.don@planet.nl
Zoom