Clubs

Schoon Elsrijk

Help mee om onze mooie wijk schoon te houden!

We hebben grijpers en afvalzakken klaar staan in Huis Elsrijk, doe een paar uurtjes mee, en het is nog gezelliger als je het samen met een vriend of vriendin doet natuurlijk!

Als je het leuk vindt om mee te doen, meldt je dan aan voor de Schoon Elsrijk WhatsApp groep: https://chat.whatsapp.com/CcMBLTCbfW81tfJqq9DWAz

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Maarten de Haan - m.de.haan@amstelveen.nl
Clubs

Duurzaam Elsrijk

Duurzaamheid is natuurlijk een nogal breed begrip dus we hebben het opgebroken in verschillende sub-thema’s:

1.     Energietransitie – door minder- (bv. isoleren) en hernieuwbare (bv. zonnepanelen) energie te gebruiken

2.     Groen – meer groen in buurt door bv. plantenbiebs en wormenhotels

3.     Klimaatadaptatie – minder hitte in de wijk en meer plek voor water door bv. tegelwippen en groene daken

4.     Recycling – naast het afval scheiden, denk hierbij ook aan repareren i.p.v. weggooien m.b.v. het Elsrijk Repair Café en organisch materiaal composteren d.m.v. een wormenhotel

De werkgroep Duurzaam Elsrijk bestaat uit: Adri, Lena, Jurjen, Coby, Jacqueline, Maarten en Nico.

En we zijn nog op zoek naar nieuwe werkgroep leden die nieuwe initiatieven willen opzetten en bestaande versterken, dus meld je aan! 

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Maarten de Haan - m.de.haan@amstelveen.nl - 640139463
Clubs

Duurzaam Elsrijk - 30-er jaren woningen

Buurtactie verduurzaming jaren 30 woningen Amstelveen,

Op 19-9-2019 vond een druk bezochte voorlichtingsavond plaats in de Apostolische Kerk over de mogelijkheden om dertigerjaren woningen te verduurzamen. De avond werd georganiseerd door de Gemeente, Stadsdorp Elsrijk, het Regionaal Energie Loket en het Ingenieurs Bureau De Groene Grachten. De bedoeling was om een aantal woningen als voorbeeld te nemen en vervolgens te kijken of middels gezamenlijke inkoop goedkoop actie kon worden ondernomen. De planning was een vervolgavond begin 2020. De vijf voorbeelden waren op tijd gereed (zie onderaan deze tekst), maar het plannen van een vervolgavond strandde door Corona. Besloten werd om die avond na de zomer te laten plaats vinden. Ook toen lukte het door Corona niet om de avond weer in de Apostolische Kerk te houden, en werd gekozen voor een digitale avond op 22-10-2020.

De gedachte was om het vervolg over de gezamenlijke inkoop kort daarna te laten plaats vinden.Ondertussen waren er echter al acties van de Gemeente en het Regionaal Energie Loket gestart, over zonnepanelen ,groene daken en vloer en spouwmuurisolatie. Veel Elsrijkers waren inmiddels zelf al aan de slag gegaan. Voor de gezamenlijke inkoop was daardoor weinig belangstelling meer. Om die reden zien we af van een volgende avond. Diegenen die belangstelling hebben voor gezamenlijke inkoop kunnen zich alsnog meldden bij Jurjen Pen.

Op basis van de analyses van de woningen heeft Groene Grachten ook een Groen Menu kaart gemaakt voor Amstelveen: https://www.degroenemenukaart.nl/nl/amstelveen/jaren-dertig-woning

Publicatie Energie Adviesrapporten

In het kader van de Buurtactie Duurzaam Elsrijk heeft De Groene Grachten voor vijf voorbeeldwoningen een Advies- op Maat gemaakt. De samenvattingen van deze rapporten zijn beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van het advies waaronder alle mogelijke energiebesparende maatregelen.

Lees nu de samenvatting van de adviesrapporten

De volledige rapporten zijn in te zien bij Jurjen Penn; 06-54397273 of advocaat@jurjenpen.nl.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het verloop van de buurtactie? Neem dan contact op met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Jurjen Penn - duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Muziekgroep Elsrijk

Deze club kan nieuwe leden verwelkomen. Heb je belangstelling,

neem dan even contact op met Marcel.

De muziekgroep Elsrijk komt eens per maand bij elkaar om muzikale ervaringen te delen op wisselende locaties.

Focus: geïmproviseerde en klassieke muziek

Bedoeling: Inspiratie, kennis en ervaring delen en verrijken.

Activiteiten:

• muzikale ervaringen en kennis delen over muziek, muziekopnamen en muziekproducties

• elkaar informeren over:

– diverse bronnen en informatiedragers (vinyl, cd’s, NAS )

– vertrouwde en mogelijk minder vertrouwde vindplaatsen, zoals diverse internetsites, digitale netwerken en

streaming media (Spotify, etc)

– bijzondere muziekmanifestaties en concerten

_ Uitwisselingsbijeenkomsten en concertbezoek.

Uitnodiging:

De groep komt maandelijks op de derde dinsdagavond bij elkaar, op wisselende locaties. Wil je ook meedoen? Mail dan naar Marcel Don.

Je hoort dan waar en wanneer je kunt aanschuiven en wat de bedoeling van die avond is.

Vaak neemt iedereen wat muziek mee, waarover dan ook iets wordt verteld.

In de kern gaat het dan niet alleen om die muziek, maar ook om wat je er persoonlijk mee hebt.

De smaken zijn heel divers !!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Marcel Don - m.l.don@planet.nl
Clubs

Buurtboekenclub

We zijn op zoek naar iemand uit de wijk die de buurtboekenbieb wil beheren!

Een groot deel van de buurtboekenkast is meeverhuisd naar ons nieuwe Huis Elsrijk.

Je vind hem op de eerste verdieping. Ook hier is de boekenkast open op momenten dat er activiteiten zijn of wanneer de beheer of de wijkcoach aanwezig zijn in het pand.

De bedoeling is nog steeds dat deze door jullie gevuld worden met boeken.

De boeken kunnen vervolgens door Elsrijkers opgehaald en gelezen worden.

Geen lidmaatschap, geen administratie, geen kosten.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Stadsdorp Elsrijk - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Leesclubs

Heb je belangstelling om je bij een leesclub aan te sluiten, neem dan gerust contact op met onze clubcoördinator via clubs@stadsdorpelsrijk.nl

Stadsdorp Elsrijk telt nu drie leesclubs.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Leesclubs - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Circusschool Pretpiste

JE KUNT JE NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN !

Voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar

Pretpiste heeft vakantie; we starten weer op dinsdag 24 en donderdag 26 augustus 2021.

Wil je zoon/dochter eerst een proefles doen, dat kan na aanmelding via info@pretpiste.nl.

Noteer voor welke les je dat zou willen, met naam en leeftijd van het kind en jouw telefoonnummer.

Door persoonlijke aandacht voor ieder kind ervaren de kinderen dat ze méér kunnen dan ze dachten! Dat geeft een boost aan het zelfvertrouwen. Instroom is nog maar beperkt mogelijk. Aanmelding voor een proefles kan via info@pretpiste.nl. Van ouders wordt een actieve rol verwacht om de voorstellingen mogelijk te maken.

    donderdag  6-10 jaar 16.15-17.30    €249 per jaar (ca 5 euro per uur)

    donderdag  10+ jaar 17.30-19.30   €399 per jaar (ca 5 euro per uur)

Luchtacrobatiek op dinsdagmiddag

Het specialisme luchtacrobatiek is met een kleine groep, max 9 deelnemers, daardoor €339 per jaar

Locatie gymzaal van de Roelof Venemaschool.

Aanmelding voor komend schooljaar kan per mail: info@pretpiste.nl ovv naam/leeftijd/06 nummer. let op: VOL=VOL

groep 1 van 17.00-18.15 (eindigt met kwartier lenigheid)

groep 2 van 18.00-19.15 (start met warming up)

Bent u enthousiast over wat Pretpiste voor kinderen (en publiek) doet, help dan een handje mee svp! Geen bureaucratische toestanden maar concrete klusjes als bijv reparatie van de materialen of assistentie bij voorstellingen. Vele handen maken licht werk. Bel gerust voor informatie met Loes: 06-3633 6683.

Klik hier om de instructievideo's te kunnen bekijken >>

------------------------------------------

Circus geeft meer dan alleen plezier:

Ongemerkt worden artiesten behendiger, leren ze samenwerken, oefenen ze evenwicht, lenigheid en kracht en leren ze zichzelf presenteren.

Circus is een sport waarin grenzen worden verlegd en iedere artiest kan schitteren !

De leukste dag van de week

Vaak noemen onze artiesten de dag waarop zij trainen de leukste dag van de week !

Onze kernactiviteit zijn de wekelijkse lessen voor onze leerlingen en de jaarlijkse presentaties voor ouders en belangstellenden (meestal laatste week van januari).

In het verlengde daarvan treden we ook graag op uitnodiging op in Amstelveen e/o, bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen of de intocht van Sinterklaas en in het Openluchttheater Elsrijk.

Daarnaast organiseren we

- lessen tijdens de schoolvakantie(s)

- workshops op locatie

- circusfeestjes

- excursies

Waar

Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen

Aanmelden

Loes Boerema - info@pretpiste.nl - 06-3633 6683
Clubs

Filmclub

FILMCLUB ELSRIJK voor iedereen die graag naar de film gaat en het leuk vindt erover na te praten. 

Ellen Schwirtz en Majorie Leurdijk zoeken een film uit die draait in Amstelveen of Amsterdam. Wij gaan elke laatste woensdag van de maand naar een film. 

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Majorie Leurdijk - mleurdijk@casema.nl
Clubs

Denkersclub

De deelnemers aan deze club houden zich bezig met onderwerpen op het gebied van wetenschap, filosofie en politiek. Elsrijk kent veel bewoners met een brede intellectuele interesse. Mensen die door opleiding of beroep voorzien zijn van kennis en inzicht op een bepaald vakgebied.

Denkersclub Elsrijk wil de mogelijkheid bieden elkaar scherp te houden en te voeden met nieuwe inzichten en ideeën. Soms woon je al jaren bij mensen in de buurt die je nooit spreekt over hun vakgebied. Terwijl het uitwisselen van inzichten en kennis tussen verschillende interessegebieden erg inspirerend kan zijn.

De activiteiten van deze ‘Denkersclub’ kunnen variëren van een presentatie met een bespreking tot het samen lezen en bespreken van een artikel, of het bezoeken van een lezing bij De Rode Hoed of Spui 25 of De Balie. Misschien begeven zij zich wel een keer op het gebied van de lokale politiek. Per keer komen een of meerdere onderwerpen die de deelnemers inbrengen aan bod. ‘Wat houdt je op dit moment bezig?’, dat is wat we van elkaar willen horen en bespreken. Dat kan groot of klein zijn, diepgravend of gewoon interessant.

Deelnemers kunnen elkaars inzichten toetsen en aanscherpen. De geest soepel houden en elkaar inspireren, dat is wat in deze club centraal staat.

De Denkersclub Elsrijk telt nu 20 leden en komt per jaar een keer of 6 a 7 bij elkaar, altijd op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De leden van de Denkersclub Elsrijk zijn vrij al dan niet aanwezig te zijn, afhankelijk van het onderwerp van de avond.

Heeft u een eigen vakgebied of een rijke ervaring op het gebied van wetenschap of techniek, filosofie of politiek, en bent u geboeid door de activiteiten van onze ‘Denkersclub’, laat dat dan even weten (clubs@stadsdorpelsrijk.nl) aan de coördinator van deze club. Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Denkersclub - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Natuurclub

Welkom bij de natuurclub van Stadsdorp Elsrijk.

Wij organiseren vrijwel elke maand een tochtje om met zijn allen de natuur in onze eigen omgeving te verkennen aan de hand van wisselende thema’s.

Zo komen o.a. planten, bomen, weidevogels, vleermuizen, paddenstoelen en gierzwaluwen aan de beurt.

Hieronder vind je verslagjes terug en kun je zien wanneer activiteiten gepland staan en waar er verzameld wordt. Als je wilt mee doen aan deze activiteiten , stuur een e-mail aan natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl of bel 0624533873.

Hou de website in de gaten! Als we op pad gaan zetten we het in de agenda!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Natuurclub - natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

English conversation lessons

Due to corona no classes are scheduled yet

English conversation sessions

started in October 2013 and still continue to flourish.

 60 sessions were held in 2019 with 12 participants spread across 3 groups.

One lady who came to the first ever session has attended more than 120 times.

Two other ladies have attended more than 100 times.

Other current participants have been anywhere from 50 to 80 times.

Conclusion: happy people.

The sessions are currently held on Mondays and Thursdays but this can vary depending on people’s availability.

As the name suggests, the sessions are purely for conversation purposes, rather than for formal learning. Sessions take place in the homes of the participants on a rotation basis.

Enquiries for joining are also received from people living in other parts of Amstelveen and in Amsterdam, who have seen the text on the Elsrijk website and are interested in the concept.

The sessions are run by Linda Edwards, an English national, who describes herself as a tutor rather than a teacher, and who is continually delighted by the enthusiasm of the participants.

Here are some of their comments:

“We enjoy the conversations, because they are informal and in a relaxed way we learn a lot about how to communicate in English !”

“As a participant I would like to comment that these sessions contribute to perfecting the use of the English language in a very friendly setting. It does not matter if there is a difference in the knowledge of the English language between the participants, for each of us there is something to learn or to improve. I hope these sessions will continue for many years.”

“We vertellen elkaar over bijzonderheden in onze afgelopen week, geven elkaar tips over dingen die we leuk zouden vinden om te doen en leren daarmee ongemerkt de buurtgenoten in ons groepje kennen. De stemming vind ik altijd goed. Misschien is dat wel de reden van het succes van deze Stadsdorp-activiteit.”

For more information, contact Linda Edwards: linda.edwards-white@hotmail.com.lsrijk.nl

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Clubs Stadsdorp Elsrijk - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Bridge inloop

(14/9/2020 update) Beste bridgende buurtgenoten,

Helaas, de zondagse bridge-inloop durf ik nog niet aan.

De kaarten en de biedbakjes schoon houden. De afstand op minimaal anderhalve meter houden en de controle op gezondheid. Dat gaat voorlopig niet lukken.

Er zijn mensen die onderling thuis wel graag willen bridgen (op anderhalve meter afstand). Ik heb van hen een klein adressenbestand. Als je je daarvoor ook wilt aanmelden dan kan dat bij mij.

En natuurlijk, iedereen die bij mij in het inloop-adressenbestand zit, zullen de eersten zijn die van mij horen wanneer we weer verdergaan met de zondagse bridge-inloop.

Heel Elsrijk bridget nog even niet.

Els Hamer

 

Tja, dan moeten we toch echt elders, online, ons favoriete spelletje spelen.

ik heb twee suggesties:

1) BIC-bridge (Berry’s Internet Club)

2) Step-bridge

BIC-bridge (http://www.berrywestra.nl/index.html):

Bij BIC-bridge speel je niet tegen echte mensen, maar met 3 computers aan tafel.

Je kunt kiezen voor startersbridge (Berry!, niet bieden, alleen maar spelen, maar wel gratis) en andere vormen van bridgen (in de toekomstclubs voor beginners, of in de recreatie- en wedstrijdclub). Hoewel je niet met en tegen andere bridgers speelt, is er wel sprake van een zekere competitie: je wordt vergeleken met andere mensen die dezelfde spellen hebben gespeeld, ook met en tegen 3 computers.

Step-bridge (https://www.stepbridge.nl/):

Bij Step-bridge (gratis t/m 1 mei) speel je altijd met en tegen andere echte mensen. Je kunt er toernooien spelen maar ook gewoon voor de gezelligheid.

Je kunt er kiezen voor

“QuickStep”, je meldt je ervoor aan (alleen of met je partner) en dan worden meteen tafelgenoten aan tafel gezet. Na drie spellen worden de tafelgenoten ververst

Kies je voor de Competitie, dan verschijnt een overzicht van alle tafels waarop gespeeld wordt. Hierbij kun je kiezen voor (klikken op) een tafel, bijvoorbeeld als er nog geen 4 spelers zitten. Je meldt je aan en kunt, na vraag om toestemming, op een vrije stoel plaatsnemen

Of je kiest voor “start tafel”. Dan begin je een nieuwe tafel waar andere mensen zich kunnen melden om mee te spelen.

Stepbridge is eigenlijk heel erg interessant en leerzaam. Je kunt bijvoorbeeld allerlei gegevens vinden over de spellen die je hebt gespeeld, en hoe anderen dat spel (beter of slechter) hebben gespeeld. Maar veel steppers zijn niet zo aangenaam in de omgang. Ze foeteren op elkaar, willen jou les geven en vinden zichzelf véél en véél beter dan wie dan ook. Lekker anoniem. Helaas.

Daarom is Step het leukste als je zélf een tafel start. Daar kun je met je eigen partner alvast aan gaan zitten, en dan komen er twee vreemden bij. Nog leuker is als je met vier kennissen aan dezelfde tafel gaat zitten: dus zelf een tafel starten en alleen jouw eigen kennissen toestemming geven om plaats te nemen. Geen gezeur van anderen, ondertussen lekker onderling “chatten” .

Voor beide online bridge programma’s moet je eerst e.e.a. downloaden, en wachtwoorden aanmaken.

Met een windows computer of laptop kun je redelijk gemakkelijk de programma’s installeren, met een tablet of een mac is het soms wat lastiger.

Eenmaal geïnstalleerd is het wel even wennen om te bridgen. Maar dat went snel. En, als je niet uitkijkt, is het verslavend. Maar één verslaving in deze saaie tijden mag toch wel?

Als je problemen hebt met installeren of spelen, bel me, misschien komen we er al bellend uit.

Ik heb ook alle tijd van de wereld.

Groet,

Els

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Els - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Zoom