Ontmoeten

Werkgroep Diversiteit

OOST ontmoet West - Een muziek- en dansvoorstelling India en Indonesië.

De werkgroep Diversiteit van Stadsdorp Elsrijk organiseert voor de wijkbewoners en andere belangstellenden de culturele manifestatie `Oost ontmoet West en vice versa’. De Indiase muziek- en dansgroep o.l.v. Nitika Chouhan en de Amstelveens Balinese gamelangroep zijn de uitvoerenden. Het optreden wordt ondersteund door de musicus Dhroeh Nankoe

Wanneer: Zaterdag 25 september 2021 van 14.00 – 16.00 u.

Waar: Openluchttheater De Ruwiellaan 20, Amstelveen. (Achter de Kruiskerk aan de Keizer Karelweg)

Toegangsprijs: € 5,00.

Aanmelden en inschrijven: klik hier voor het aanmeldformulier >>

Het bedrag ad € 5,00 kunt u overmaken op bankrekening NL12RaBO0155787756 t.n.v. Stichting Stadsdorp Elsrijk o.v.v. Oost ontmoet West.

De QR code vindt u in het volgende document >>

Aanmelden

Werkgroep Diversiteit - info@stadsdorpelsrijk.nl
Ontmoeten

UNO Club

tekst volgt

Aanmelden

Lucia Sancho - lucia@aardkind.nl
Helpen

Lief en leed straten in Elsrijk

Wordt jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Tientallen straten in Amstelveen hebben inmiddels een Lief & Leedpotje waarmee je aandacht kan besteden aan persoonlijk lief en leed door af en toe een kleine attentie kopen voor elkaar. Een bloemetje, een presentje, een reep chocola... Het zijn kleine attenties met soms een groot effect. Buren krijgen meer oog voor elkaar en helpen sneller een handje.

Wat is een Lief & Leedpotje?

Een Lief & Leedpotje is een bedrag van 150 euro per jaar. Dit bedrag krijg je van Participe Amstelland en kun je gedurende een jaar gebruiken om aandacht te besteden aan persoonlijk lief & leed in je straat.

Denk aan een verwenpakketje voor de mantelzorger in je straat, een fruitmandje voor een zieke buurvrouw, een leuk kaartje bij een geboorte of een behaalde diploma in je straat... enzovoorts.

Kortom: het Lief & Leedpotje zorgt dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen in je straat. Daar knapt iedereen van op, dus ook je straat!

 Eenvoudige spelregels

Het idee van Lief & Leed is simpel en de spelregels zijn eenvoudig:

 • Er zijn minimaal twee mensen die het initiatief ondersteunen, de zogenaamde gangmakers.
 • De gangmakers maken het Lief & Leedpotje bekend in straat. We helpen je hierbij met leuke kaartjes.
 • De straat krijgt 150 euro. De gangmakers beslissen over de besteding en houden de uitgaven bij (bewaren bonnetjes).
 • De gangmakers inventariseren tips van de buren.
 • Het geld is bedoeld voor kleine attenties zoals een cadeautje of kaartje voor buren die wel wat extra aandacht verdienen. Je kan daarbij denken aan iemand die uit het ziekenhuis komt, een jubileum viert of nieuw in de straat is.

 Jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Heb je vragen of wil je (een deel van) je straat of flat aanmelden? Neem dan contact op met de wijkcoach van Stadsdorp Elsrijk, info@stadsdorpelsrijk.nl

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Sociaal

Werkgroep Wijkkrant Elsrijk

De eerste editie van onze nieuwe wijkkrant is een feit. En wat zijn we er blij mee. Deze wijkkrant past perfect in de realisatie van het communicatieplan, onderdeel van het plan van aanpak van het uitdagen van de gemeente Amstelveen. Onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter, Seerp de Blauw, realiseert het bestuur met diverse werkgroepen, vrijwilligers en professionals het plan om publieke taken die onder de regie van de gemeente vallen zelf uit te voeren.

Door Elsrijkers voor Elsrijkers, slimmer, beter en/of goedkoper bijdragen aan leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in onze wijk. Daarbij past, nee is noodzakelijk, om open, helder en toegankelijk te communiceren. Een vernieuwde website, een veelgelezen en hooggewaardeerde nieuwsbrief, toepasselijke leaflets, flyers en een wijkplan. Daarnaast wordt er mede onder invloed van de Corona-pandemie meer en meer gebruik gemaakt van digitale media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter en van digitale vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. Deze evolutie is natuurlijk en wenselijk, maar naar is gebleken is de behoefte aan een papieren, “bewaarbaar” medium onverminderd groot. Vandaar de opschoning van alle andere papieren uitingen en de herinrichting van de website. De wijkkrant als communicatiespil biedt de basis voor heldere informatievoorziening, onderhoudende nieuwsuitwisseling en verbindende tips, trucs en weetjes.

Door Elsrijkers voor Elsrijker. 

Klik hier om de digitale versie van de Wijkkrant te openen >>

Aanmelden

Werkgroep Wijkkrant - info@stadsdorpelsrijk.nl
Gezondheid

Nabuurschap, burenhulp in Elsrijk

De buren om hulp vragen is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. En toch zijn het vaak de mensen die vlakbij wonen die best iets willen betekenen voor de ander. Om die vraagverlegenheid te doorbreken heeft Stadsdorp Elsrijk de Nabuurschap Hulpkaart ontwikkeld.

Op vrijdag 7 mei heeft wethouder Marijn van Ballegooijen de eerste Nabuurschap Hulpkaart overhandigd aan Wilke Peeters, coördinator van Medisch Centrum Zonnestein. Zoals wethouder van Ballegooijen aangaf een belangrijke stap om de samenwerking tussen zorg & welzijn te bevorderen. Met deze handeling is de samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk en MC Zonnestein op het gebied van welzijn in de wijk bekrachtigd. Het is een eerste stap naar het vorm geven van Welzijn op Recept. Een werkwijze waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de medische klachten van een patiënt, maar ook gekeken wordt hoe het welzijn van de patiënt bevordert kan worden.

Via het aanmeldformulier ‘Kunt u een helpende hand gebruiken?’ kunnen mensen zich aanmelden. Samen met de hulpvrager gaat de wijkcoach in gesprek om te horen wat er precies nodig is en of de persoon al mensen in de buurt kent.

In overleg met de hulpvrager wordt een flyer (‘Kunt u mij helpen’) met de hulpvraag huis-aan-huis in de buurt verspreid. Dit gebeurt anoniem, om te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen ineens aan de deur staan.

Buurtgenoten die willen helpen melden zich bij de wijkcoach. De wijkcoach maakt vervolgens de verbinding tussen vraag en aanbod. We willen met deze methode niet alleen bewoners in Elsrijk helpen, maar vooral ook de sociale samenhang in de straat stimuleren. Elkaar kennen kan zo’n verschil maken in het woongenot en veiligheidsgevoel.

Als familielid, zorg- of hulpverlener spreekt u wellicht familieleden/patiënten/cliënten die af en toe burenhulp kunnen gebruiken. Wijs hen op de mogelijkheid de hulpkaart in te vullen of contact op te nemen met de wijkcoach.

Wijkcoach:

Sacha de Ruiter

Werkdagen: maandag – woensdag – donderdag

Huis Elsrijk  

Graaf Aelbrechtlaan 138

1181 SZ Amstelveen 

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Sociaal

26-09-21 van 11-15 uur Rommelroute

Rommelroute Elsrijk

Rommelroute vorig jaar een succes!

Daarom weer een Rommelroute op 26 september 2021 van 11 - 15 uur.

Verkoop van 2e hands spullen vanuit tuin, huis of garage.

Let op: verkoop op de stoep, grasveld of andere openbare ruimte is niet toegestaan.

Alle deelnemers die zich aangemeld hebben staan op de digitale kaart: https://bit.ly/3z02rqK

U kunt zich ook aanmelden als deelnemer. Hoe meer mensen er meedoen in een straat, hoe groter de route door de wijk wordt.

U kunt, als bewoner tussen 11- 15 uur buurten bij de buren, snuffelen naar leuke spulletjes, maar ook de buren en de buurt meer leren kennen. Uiteraard zijn ook mensen van buiten de wijk welkom om door de buurt te lopen. Iedere deelnemer is herkenbaar aan een raamposter, die u als u zelf mee wil doen, na inschrijving zelf kunt uitprinten.

Aanmelden kan via dit formulier >>

Regels

Wat mag wel?

 • 2e hands spullen
 • Eigen gemaakte spullen (niet commercieel)
 • Op eigen terrein, voortuin, tuin, garage spullen uitstallen of je aanmelden op het "pleintje" dat door de organisator is aangewezen
 • Iets te eten of drinken weggeven om het gezelliger te maken

Wat mag niet?

 • geen commerciële verkoop
 • geen verkoop etens- en drinkwaren
 • op stoep of openbaar terrein gaan zitten met spullen.

Tips:

 • Versier uw huis of tuin. Hiermee trekt u meer aandacht!
 • Maak buren ook enthousiast om mee te doen aan de rommelroute.
 • Voorkom zwerfvuil: stel uw huisvuilcontainer beschikbaar voor bezoekers.
 • Nodig iedereen die u kent uit om naar de rommelroute te komen!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl - 06-40041272
Duurzaamheid

Plantenbiebs Amstelveen

In o.a. Elsrijk zijn sinds het voorjaar 2021 de eerste plantenbiebs een feit.

Een plantenbieb is een kastje of tafeltje met stekjes, plantjes of bijvoorbeeld bloembollen. Het staat in je voortuin, zodat voorbijgangers een plantje kunnen ruilen. De plantjes zijn altijd gratis mee te nemen.

Start een plantenbieb

De eerste 10 eigenaren van een stekjestafel die zich aanmelden ontvangen van Stadsdorp Elsrijk een bloemige verassing om hun initiatief te ondersteunen

Hoe werkt het?

Iedereen mag meedoen, het is heel eenvoudig:

 • Je zoekt of maakt een kastje of tafeltje. Houd het simpel: bijv. opbouwen van fruitkisten, je kunt het wel/niet verven, je geeft het wel/niet een dakje.
 • Je zet je plantenbieb in je voortuin.
 • Je zorgt voor stekjes van buiten- e/o binnen-planten, e/o zakjes met zaden van de bloemen uit je eigen tuin.
 • De stekjes kun je aanbieden in kartonnen koffiebekertjes, plastic toetjesbakjes of je herbruikt plastic bloempotten, kortom vaak gerecycled materiaal.

Je kunt jouw plantenbieb aanmelden via het onderstaand contactformulier.

Plezier van plantenbiebs

We gaan ervan uit dat deze actie zorgt voor meer:

 • buiten zijn, want je bent bezig met stekken en wandelt naar plantenbiebs;
 • groenvariatie in de buurt;
 • hobbyplezier, nl. met planten bezig zijn;
 • verbinding in de buurt, want er zullen vast gesprekken ontstaan in de voortuinen.

Welke plantenbiebs zijn er op 1 juli 2021 in Amstelveen actief?

 • Bij Stadsdorp Elsrijk Graaf Aelbrechtlaan 138
 • Bij Mieke Rembrandtweg 317 (Elsrijk)
 • Bij Coby Heemraadschapslaan 43 (Elsrijk)
 • Bij Evelien Jacob de Graeflaan 101 (Randwijck)
 • Bij Jacqueline Molenweg 41 (Elsrijk)
 • Bij Astrid Vierlingsbeeklaan 14 (Bovenkerk)

 Kom vooral langs om inspiratie op te doen! Je kunt ‘plantenbiebs Amstelveen’ ook volgen op Facebook en Instagram.

Als het een succes wordt in de buurt hopen wij dat andere buurten in Amstelveen het over gaan nemen en wordt Amstelveen een nog groenere gemeente!

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Sacha de Ruiter - sacha@stadsdorpelsrijk.nl
Activiteitencentrum

Taalvijver

De Taalvijver helpt basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 2 t/m 8) die in hun thuissituatie onvoldoende in aanraking komen met de Nederlandse taal.

Op een aantal locaties in Amstelveen helpen taalcoaches bij het vergroten van de woordenschat, lezen ze samen, spelen ze taalspelletjes en maken ze taaloefeningen. Er is ook een Huiswerkpunt voor leerlingen van groep 7 en 8 en eersteklassers. 

Vrijwilligers

Gemiddeld 30 vrijwilligers zijn verbonden aan De Taalvijver. Zij helpen ongeveer 80 kinderen met de Nederlandse taal. Spelenderwijs en met veel creativiteit en enthousiasme werk je als vrijwilliger in kleine groepjes met deze kinderen.

Meld je kind(eren) aan!

Je kunt je kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar detaalvijver@wereldbuur.nu of op de locatie tijdens de aangegeven tijden. Per locatie wordt bekeken of het kind meteen kan starten of dat het op een wachtlijst wordt geplaatst.​

​De kinderen krijgen gedurende 1 jaar hulp van taalcoaches. In overleg kan deze periode worden verlengd.

Taalclub voor ouders

Terwijl de kinderen van het project De Taalvijver worden geholpen met de Nederlandse taal zitten de ouders te wachten. Dat is jammer, want zij zouden ook hulp kunnen gebruiken bij het spreken van Nederlands. Die hulp biedt Wereldbuur met de hulp van taalvrijwilligers op twee locaties: Alleman en Huis Elsrijk.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Taalvijver - detaalvijver@wereldbuur.nu
Kunstenaars

aardkind keramiek atelier

Aardkind Atelier geeft wekelijks keramieklessen aan kinderen en volwassenen. Ook is er ruimte voor kinderfeestjes en keramiekworkshops op afspraak. In het atelier is verkoop van gebruiksgoed en decoratief aardewerk uit voorraad en bestaat de mogelijkheid om keramiek in opdracht te maken voor een speciale gelegenheid, als persoonlijk cadeau, gedenkobject of urn voor mens of dier

Waar

Dr. Kuyperlaan 18A Amstelveen

Aanmelden

Lucia Sancho - Lucia@aardkind.nl - 31628277756
Clubs

Buurtboekenclub

We zijn op zoek naar iemand uit de wijk die de buurtboekenbieb wil beheren!

Een groot deel van de buurtboekenkast is meeverhuisd naar ons nieuwe Huis Elsrijk.

Je vind hem op de eerste verdieping. Ook hier is de boekenkast open op momenten dat er activiteiten zijn of wanneer de beheer of de wijkcoach aanwezig zijn in het pand.

De bedoeling is nog steeds dat deze door jullie gevuld worden met boeken.

De boeken kunnen vervolgens door Elsrijkers opgehaald en gelezen worden.

Geen lidmaatschap, geen administratie, geen kosten.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Stadsdorp Elsrijk - clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Buurtjes

Buurtjesproject - Nabuurschap Elsrijk

BUURTJES en het wat en waarom

Wij heten niet voor niets Stadsdorp Elsrijk.

Het dorpse gevoel terugbrengen in Elsrijk is voor ons erg belangrijk.

Mensen leven vaak langs elkaar heen, met het project buurtjes wil het Stadsdorp Elsrijk de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Het maakt het leven wat gezelliger. Er is zo veel eenzaamheid.

Kom op bezoek en vertel je verhaal, we kunnen van elkaar leren. Contact met de buurt, digitaal, via een tablet of in een van locaties waar we samen komen, gewoon even laten horen hoe het er in de buurt toe gaat en wat er verbeterd of veranderd kan worden. Hulp vanuit de eigen omgeving door het verbinden van mensen in de buurt, iedereen heeft een talent, laten we de krachten bundelen.

En tegelijk beseffen we dat onze wijk Elsrijk te groot is om elkaar echt allemaal te kennen en te ontmoeten.

Dat elkaar kennen lukt vaak al beter in je eigen ‘buurtje‘.

Daarom wil Stadsdorp Elsrijk graag ook een plek zijn waar de buurtjes terecht kunnen met hun plannen en initiatieven.

Om te beginnen door op onze website pagina’s te maken waar buurtjes zich kunnen uiten en waar zij informatie met hun bewoners kunnen delen.

En zijn heel wat buurtjes in Elsrijk zo weten we.

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138 Amstelveen

Aanmelden

Stadsdorp Elsrijk - info@stadsdorpelsrijk.nl
Clubs

Circusschool Pretpiste

JE KUNT JE NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN !

Voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar

Pretpiste heeft vakantie; we starten weer op dinsdag 24 en donderdag 26 augustus 2021.

Wil je zoon/dochter eerst een proefles doen, dat kan na aanmelding via info@pretpiste.nl.

Noteer voor welke les je dat zou willen, met naam en leeftijd van het kind en jouw telefoonnummer.

Door persoonlijke aandacht voor ieder kind ervaren de kinderen dat ze méér kunnen dan ze dachten! Dat geeft een boost aan het zelfvertrouwen. Instroom is nog maar beperkt mogelijk. Aanmelding voor een proefles kan via info@pretpiste.nl. Van ouders wordt een actieve rol verwacht om de voorstellingen mogelijk te maken.

    donderdag  6-10 jaar 16.15-17.30    €249 per jaar (ca 5 euro per uur)

    donderdag  10+ jaar 17.30-19.30   €399 per jaar (ca 5 euro per uur)

Luchtacrobatiek op dinsdagmiddag

Het specialisme luchtacrobatiek is met een kleine groep, max 9 deelnemers, daardoor €339 per jaar

Locatie gymzaal van de Roelof Venemaschool.

Aanmelding voor komend schooljaar kan per mail: info@pretpiste.nl ovv naam/leeftijd/06 nummer. let op: VOL=VOL

groep 1 van 17.00-18.15 (eindigt met kwartier lenigheid)

groep 2 van 18.00-19.15 (start met warming up)

Bent u enthousiast over wat Pretpiste voor kinderen (en publiek) doet, help dan een handje mee svp! Geen bureaucratische toestanden maar concrete klusjes als bijv reparatie van de materialen of assistentie bij voorstellingen. Vele handen maken licht werk. Bel gerust voor informatie met Loes: 06-3633 6683.

Klik hier om de instructievideo's te kunnen bekijken >>

------------------------------------------

Circus geeft meer dan alleen plezier:

Ongemerkt worden artiesten behendiger, leren ze samenwerken, oefenen ze evenwicht, lenigheid en kracht en leren ze zichzelf presenteren.

Circus is een sport waarin grenzen worden verlegd en iedere artiest kan schitteren !

De leukste dag van de week

Vaak noemen onze artiesten de dag waarop zij trainen de leukste dag van de week !

Onze kernactiviteit zijn de wekelijkse lessen voor onze leerlingen en de jaarlijkse presentaties voor ouders en belangstellenden (meestal laatste week van januari).

In het verlengde daarvan treden we ook graag op uitnodiging op in Amstelveen e/o, bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen of de intocht van Sinterklaas en in het Openluchttheater Elsrijk.

Daarnaast organiseren we

- lessen tijdens de schoolvakantie(s)

- workshops op locatie

- circusfeestjes

- excursies

Waar

Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen

Aanmelden

Loes Boerema - info@pretpiste.nl - 06-3633 6683
Zoom