Uit VOORzorg - Woonbehoefte onderzoek

Inleiding

Oost West, thuis best, geldt voor veel mensen, ook als je kwetsbaar bent of wordt. Steeds vaker wonen mensen met een beperking zelfstandig, vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. In de toekomst zullen mensen met een beperking vooral bestaan uit 80-plussers. Onderzoek laat zien dat wanneer senioren kwetsbaar worden, het ondersteunend is als zij beschikken over:

1. Een geschikte woning waar alle vertrekken gelijkvloers of met lift bereikbaar zijn;

2. Een toegankelijke omgeving met goede looproutes in een buurt die veilig en levendig is;

3. Een sociale kring en een mantelzorger of aanspreekpunt voor stut en steun;

4. Voorzieningen in de buurt zoals een arts, apotheek, supermarkt een OV-halte en een buurthuis.

Ook andere kwetsbare inwoners, zoals mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen hebben vaak naast hun woning andere ondersteuning nodig. 

Lees het hele rapport.