Wijkplan Elsrijk 2021

Nabuurschap in Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk heeft als doel de nabuurschap in de wijk te bevorderen. Door mensen met elkaar te verbinden en zo een bruisende wijk te realiseren. Het uitgangspunt is dat het initiatief en de regie bij de bewoners ligt. Er vinden op dit moment activiteiten plaats in 20 clubs, 14 burgerinitiatieven en het Openluchttheater, met de wijkcoach als middelpunt.

In het wijkplan kijken we vooruit. Wat willen bewoners van Elsrijk en hoe kunnen zij, stichting Stadsdorp Elsrijk en andere organisaties in de wijk samen werken aan de wijkthema’s. Het wijkplan wordt voorgelegd aan de wijkraad waarin bewoners, clubs en het samenwerkingsverband ‘Goede Buren’ zitting hebben. In ‘Goede Buren’ zijn de kerken, welzijns- en zorg organisaties vertegenwoordigd en stemmen zij activiteiten in de wijk met elkaar af. De activiteiten van de organisaties worden in overleg opgenomen in het wijkplan